Home
 

PROROCTVO PÁNA O JEHO DVOCH ZASĽÚBENÝCH PROROKOV, KTORÍ PRIPRAVUJÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD PÁNA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 13. JÚN 2022
, – prvé proroctvo PÁNA
Sumarizácia:Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. PÁN JEHOVAH ELOHIM, MOCNÝ BOH IZRAELA, OHROMNÝ BOH A OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia, a v tom rozhovore mi PÁN ukázal, ako JEHO DVAJA PROROCI CHODIA Z NÁRODA DO NÁRODA, pripravujúc národy pre Slávny prichod MESIÁŠA.

Vidím ich, ako prichádzajú do jedného národa a do ďalšieho, jedného za druhým, aby pripravili tie národy pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A potom HLASOM PÁN BOH hovoril z Neba, HLASOM A ON POVEDAL: ” HĽA, ICH SÚDIACE RAMENO ZNOVA ZASIAHNE NÁRODY S HNEVOM BOHA”.
“ICH SÚDIACE RAMENO ZNOVA ZASIAHNE NÁRODY S HNEVOM BOHA”.

Ako ONI išli, začali znova súdiť národy, ako to urobili v Haiti Čile, v Mexiku, v Nepále, v Japonsku, v Číne, v Taiwane, na Filipínach, s Koronavírusom, teraz opičie kiahne, so Zika vírusom, zamorením kobyliek.

ON hovoríl znova, že ON ich posiela, aby pripravili národy pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, ako ste si vedomí, oni sú nositelia prebudenia PÁNA, masívne prebudenie posledných časov, a národy, ktoré budú akceptovať POKÁNIE, ONI PRIJMÚ PREBUDENIE, OHROMNÉ PREBUDENIE PÁNA, ČO JE MASÍVNE PREBUDENIE.

VELIKÉ PREBUDENIE, HISTORICKÉ PREBUDENIE, ktoré pripravuje národy pre Slávny príchod MESIÁŠA.

Ale pre národy, ktoré odmietnú činiť POKÁNIE, SÚD BOHA príde k nim.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!
NIKTO NEVIE DEŇ ANI HODINU,
ALE PROSÍM,
PRIPRAVTE CESTU!

ĎAKUJEM VÁM.Off 

13.6.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top