Home
 

VEČNÉ EVANJELIUM A PREČO BABYLON PADOL? VAROVANIE PÁNA ZO DŇA 28/29. JÚNA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 28 / 29. JÚN 2022

Sumarizácia:


📌Keby táto generácia kázala pravé EVANJELIUM OD JEŽIŠA NA KALVÁRII, kázali by EVANJELIUM, KTORÉ VYVYŠUJE LEN PÁNA !

📌Zjavenie Jána 14: 9 – Tretí anjel hovorí, že tí, ktorí neposlúchnu pravé evanjelium, budú navždy horieť v pekle.


📌PÁN DEFINUJE VEČNÉ EVANJELIUM V ZJAVENÍ JÁNA 14:6-14


📌Žijeme vo veľmi kritickej dobe, ktorá je veľmi kritická A DÔLEŽITÁ na pochopenie toho, čo PÁN HOVORÍ Keď prebieha žatva a hrozno je pripravené na rozdrvenie, čo znamená, že sa uskutoční Boží súd.

📌Žijeme vo veľmi kritickej dobe, ktorá je veľmi kritická A DÔLEŽITÁ na pochopenie toho, čo PÁN HOVORÍ o neschopnosti učiť toto evanjelium čo spôsobilo pád v cirkvách.


📌ANJELI OHLASUJÚ VEČNÉ EVANJELIUM TAK RÝCHLO, čo znamená, že musíme bežať rýchlo s týmto EVANJELIOM VEČNOSTI PO CELOM SVETE!!!

Toto je dobrá správa, ktorá priniesla radosť v NEBI,
KEĎ ČLOVEK PRIJÍMA PÁNA.

📌Čo znamená uctievať PÁNA?
Ak neviete, čo je to strach z BOHA, tak nebudete s NÍM chodiť
!
📌Čo znamená uctievať PÁNA?

📌Môžete si myslieť, že uctievate PÁNA, no kráčate v hriechu, hoci váš život by mal dokázať, že uctievate PÁNA V PRAVDE A DUCHU!
Aký je váš strach z BOHA??
Ako by sme mali uctievať JAHWEH?
Môže byť, že pijeme babylonské víno a nie sme si toho vedom´í?
A toto je neznesiteľné víno!
📌MESIÁŠ JE BOH a triasol sa vypiť ten pohár BOŽIEHO HNEVU, ako to môžete potom vy UNIESŤ?
📌Aké VAROVANIE, ktoré toto posolstvo prináša v tomto večnom evanjeliu!
!

Čo to znamená dodržiavať PÁNOV príkaz pri definovaní tohto VEČNÉHO EVANJELA?

Čo to znamená byť verný JEŽIŠOVI?

Znamená to byť znovuzrodený a pokračovať v obnaženom obliekaní a chodiť nemorálne ako pohania??

📌Je správa Z NEBA URGENTNÁ?
Prečo LETIA ANJELI TAK RÝCHLO S EVANJELIOM GLOBÁLNE?

PRIJALI SME TOTO EVANJELIUM RÝCHLO GLOBÁLNE??
Čo to znamená HLÁSAŤ NAHLAS??
MOHLO TO ZNAMENAŤ SILU A AUTORITU, AKO HLÁSAME EVANJELIUM?

📌 VIEME, ŽE SPÔSOB, AKÝM PRIJÍMAME TÚTO SPRÁVU, URČUJE NAŠU VEČNOSŤ?

Prijatie večného EVANJELA JE TO, ČO NÁS ZACHRÁNI PRED PEKLOM !

📌PÁN hovorí o tom,
že v CIRKVI PODĽA ZJAVENIA 14,
SÚ V TOMTO VESMÍRE LEN DVE Uctievania:
– 1 diabla
– alebo: 2 PÁNA

📌Pretože veľakrát sú ľudia v Cirkvi, ale uctievajú diabla!! pretože vidíte, že oblečenie je obnažené, sú tam potraty a ľudia nežijú svätý život, …. KEĎ toto robíte, pretože PÁN BOH VŠEMOHÚCI JE VEĽMI SVÄTÝ.

Uctievači BOHA HO MUSIA UCTIEVAŤ VO SVÄTOSTI A SPRAVODLIVOSTI, AKO TO AJ BIBLIA DEFINUJE!

📌TÁTO GENERÁCIA MUSÍ BYŤ VEĽMI POZORNÁ, AKO VYVYŠUJE PÁNA!
1. Tesaloničanom 4:13 – 18 Tí, ktorí sú zachránení večným EVANJELIOM, sú v bezpečí pred hnevom a ak teraz zomrú, idú priamo k PÁNOVI, Tí, ktorí sú zachránení pred večným EVANJELIOM, sú zachránení pred Božím hnevom a vzatí do vytrhnutia.


Ktorí budú v súžení verní PÁNOVI, PÔJDU DO NEBA – Zjavenie 6,9-11

📌PÁN definuje, čo znamená prijať večné EVANJELIUM, JE TO VEĽMI VÁŽNE A NIE JE TO VTIP!!!

Tí, ktorí prijímajú večné EVANJELIUM, si ho tak vážia bez ohľadu na prenasledovanie a sú si toho dobre vedomí a dobre vyškolení, čo im pomôže zachrániť nás pred večným 🔥 🔥 📛 ohňom. Sú zachránení pred vstupom do večného pekla, kde bude plač a škrípanie zubami a budú tam hovoriť: daj mi druhú šancu!

📌PRIJATIE VEČNÉHO EVANJELIA s poslušnosťou VŠETKÝCH detailov a zákonov ZACHRÁNI ĽUDÍ Z TOHTO VEČNÉHO OHŇA A PÁN SI ZOBERIE SVOJ ĽUD PRED HNEVOM !

📌Tí, ktorí si zvolili Večné EVANJELIUM, POMOŽE IM UNIKNÚŤ OD VEČNÉHO OHŇA TAM, KDE NIE JE MOŽNOSŤ DÝCHAŤ DOBRE.
RADŠEJ SI NECHAJÚ ODŤAŤ HLAVU A BUDÚ PRENASLEDOVANÍ, PRETO JE TO ĽAHŠIE AKO ÍSŤ DO VEČNÉHO OHŇA V PEKLE.

📌Tí, ktorí si vyvolili večné EVANJELIUM, zvíťazili a oslavujú PÁNA, svojho Spasiteľa, bez toho, aby si pamätali, čím prešli na Zemi.

Čo to znamená odmietnuť VEČNÉ EVANJELIUM a ako to vedie do VEČNÉHO PEKLA!

📌Veľmi vážny rozhovor o večnom EVANJELIU.
Ak to odmietnete, povedie vás to do večného pekla.
Ak to prijmete, povedie to k tomu, že vám to pomôže NEÍSŤ DO VEČNÉHO PEKELNÉHO OHŇA.

📌Čo to znamená, že padlý je veľký Babylon. Babylon znamená falošné uctievanie v falošných Cirkvách.
Všetok zlý ekonomický systém tohto národa a všetko na tomto svete, čo je proti PÁNOVI, je Babylon A Pán hovorí, oddeľte sa od neho, lebo padol velký Babylon – Zjavenie 14.

📌A anjeli prichádzajú od Prítomnosti PÁNA a sú svätí a ich svetlo osvetľuje celú zem, pretože prišli z PRÍTOMNOSTI PÁNA. Zjavenie Jana od 14…

📌Druhý anjel nasleduje varovaním zeme, že Babylon padol. Spojené národy zaviedli potraty, homosexualitu, všetci padli, cirkvi prosperity padli. Prvý anjel zvestuje bázeň pred Bohom,
Tretí anjel, ktorý zvestuje súdy pre každého, kto sa neoddelil podľa príkazu PÁNA a kalich PÁNA, je plný a zúrivý súdiť.


📌Toto je posledná výzva

PÁNA PREDTÝM,
ako BOH
BUDE SÚDIŤ SVET!!!
Prečo padol BABYLON?
Pretože – Boha sa nebojí !
On nevzdáva slávu BOHU !
NEPRIJÍMA, ŽE BOŽÍ SÚD JE BLÍZKO!
NEVERÍ, ŽE BOH SÚDI HRIECHY!
Zjavenie 14 verš 14 vidíte,

že PÁN PRICHÁDZA!

📌SÚČASNÁ MODERNÁ CIRKEV NEVZDÁVA SLÁVU PÁNOVI, SÚČASNÁ CIRKEV V SÚČASNOSTI NEEVANJELIZUJE, SÚ SKAZENÍ AKO Babylon!
Súčasné Cirkvi nemajú strach z BOHA, preto padli.


📌Babylon neveril, že prišiel BOŽÍ súd, neprijal ani to, že hodina BOŽIEHO SÚDU PRIŠLA, PRETO PADOL, TAKTO JE TO U TEJTO GENERÁCIE NEVERIA A PRIJÍMAJÚ SÚD BOŽÍ PRICHÁDZA AJ PO POTREBENÍ PRIŠIEL, PRIŠIEL COVID, opičie kiahne, MOR V AUSTRÁLII, VÍRUS ZIKA a predsa neveria, že nadišiel čas súdu!

BABYLON NEVERIL, ŽE BOH SÚDI HRIECH, SÚČASNÁ CIRKEV Vôbec NEVERÍ, ŽE BOH SÚDI HRIECH INAK BY SA ZMENILI, ALE ONI POKRAČUJÚ V HRIECHU BEZ STRACHU, HOVORIA PREČO BY MA BOH BOH SÚDIŤ, NIE SOM ZLOČINEC, NEPREJDEM NA ČERVENÚ, POMÔŽEM ĽUĎOM PRECHÁDZAŤ… , POMÁHAM CHUDÁKOM V AFRIKE ..
TVRDIA, ŽE TOMU NEVERIA,… ALE TO JE VÁŠ NÁZOR!!!
Hovoria, že VEDIA, že BOH JE DOBRÝ VŽDY A BOH JE VŽDY DOBRÝ….!!!

📌To posledné je ešte horšie Babylon neveril, že BOH súdi HRIECH, tak ako dnešní kresťania neveria, že Boh súdi hriech aj tak, ako kážu, ospravedlňujú hriechy podľa toho, ako kážu.

SERIÓZNY DODATOK NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA :
– TOTO JE SERIÓZNE VAROVANIE PÁNA,
ŽE SÚČASNÍ KRESŤANIA A CIRKVI,
S CHARAKTERISTIKOU BABYLONU
SÚ PODOBNÉ AKO BABYLON, ABY ZMENILI SMER!!!ČIŇTE POKÁNIE!
MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Off 

29.6.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top