Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

PÁN ICH VOLÁ “MOJI ĽUDIA”, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

“PÁN ich volá:”MOJI ĽUDIA  text pokračuje aj pod videom vzhľadom na nevysvetliteľnu nemožnosť pokracovať dole v texte nad videom, vďaka za pochopenie        Ja chcem vidieť ich charakteristiky, chcem vidieť ich identitu, aby som to mohol porovnať s mojou… A keď zistím, že moja charakteristika, moja identita, nie je rovnaká ako tá, o ktorých …Continue reading

Off 

POŽEHNANÁ RODINA NOEHO!, 12.10.2015

Teraz, minulú noc sa stala významná vec v dejinách ľudstva vzhľadom na PRÍCHOD MESIÁŠA a večnosť, čo sa stalo tu na Zemi! Toto je šokujúca vec, ktorú vidíme, žijeme v tejto generácii, keď OHROMNÝ PROROK BOHA JEHOVA bol prijatý Izraelom, ako jeden, ktorý dostal AUTORITU OD BOHA pripraviť Cirkev, ( Nevestu Kristovu, Baránkovú ) a …Continue reading

Off 

Ohromná správa od Arcibiskupa z Brazílie pred začatím konferencie s BOŽÍM PROROKOM DR. OWUOROM, začne o pár hodín, príhovor Arcibiskupa Dr. Onjora z Brazílie,

Prosím, čítajte pozorne..- Konferencia začne dnes v sobotu  o 17 hod. USA východ. času ( u nás bude o 6 hodín viac, t.j. 23 hod.) Konferencia s Božím PROROKOM DR. OWUOROM V BRAZÍLII: 10. – 11. október 2015 – Prorok Boží bol  prijatý so všetkou úctou na letisku v Brazílii staršími pastormi a biskupmi – …Continue reading

Off 

Verný a múdry služobník, 1. časť, 3. medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov Evanjelia, PROROK BOŽÍ Dr. Owuor, Eldoret, 31. august 2015

Deň búrky prichádza do cirkvi. Potrebujeme si pripraviť našu spásu a naše životy na základe, ktorým je skala. Pretože ON hovorí, že na tejto celej Zemi môžete rozdeliť ľudí na dve časti. Jedna skupina, ktorá prežije búrku a druhá skupina, ktorá bude zmietnutá. ON hovorí, že sú dva druhy búrky, o ktorých tu chcem hovoriť. …Continue reading

Off 

Z konferencie v Taliansku v Reggio Emilia, 28. februára 2015, Boží Prorok Dr. Owuor

1 Samuel. 1: Anna prosí za syna. Éli jej nerozumie. 9A Anna vstala, keď boli jedli v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri podvojach chrámu Hospodinovho. 10A ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. 11A sľúbila sľub a riekla: Hospodine Zástupov, ak pohliadnuť pohliadneš na trápenie svojej …Continue reading

Off 

Správa od Arcibiskupa Dr. Onjora skrze rádio JESUS is LORD radio, zo dňa 19.9.2015

Ja volám do rádia, pretože oslava je veľmi, veľmi ohromná, veľmi masívna. Veľmi ohromné, ako môžete vidieť, čo Pán urobil pre rodiny v tomto národe a v národoch tohto sveta. Vidíte, aký ohromný je náš BOH JEHOVA, aké ohromné veci pre nás urobil. Chcem oznámiť všetkým Biskupom a Pastorom, že najlepšie veci, ktoré môžeme urobiť …Continue reading

Off 

VYTRHNUTIE CIRKVI viazané na Hebrejskú kultúru, Prorok Boží Dr. Owuor

V tretej knihe Mojžišovej, LEVITICUS, 23 : 23-25, Pamiatka trúbenia. 23A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 24Hovor synom Izraelovým a povedz: Siedmeho mesiaca, prvéhodňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia, sväté shromaždenie. 25Nebudete robiť nijakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. Som Vám povedal, že keď sa pozriete veľmi opatrne, Pán tu dáva zrkadlový obraz …Continue reading

Off 

VAROVANIE! Počuť vs. konať Božie SLOVO, BOŽÍ PROROK ( ELIJÁŠ ) DR. OWUOR

Vyučovanie o 5 múdrych a 5 bláznivých pannách ( panny – cirkev ) Boží Prorok Dr. Owuor vyučuje o podobenstve, o ktorom hovoril Pán Ježiš v evanjeliu Matúša 25 kap. 1 – 13:  Podobenstvo o desiatich pannách. 1Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi. 2Ale päť z nich …Continue reading

Off 

Biely súdny trón Pána Ježiša Krista, 2.časť, Boží Prorok Dr. Owuor

  ČO POTREBUJEME VEDIEŤ   o  SÚDNEJ STOLICI PÁNA JEŽIŠA KRISTA   aby naše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života, ako sa pripraviť na tento najdôležitejší deň nášho kresťanského života, 2. časť  Ako pokračujeme ďalej, chcel by som, aby ste preskúšali svoj život, aby ste videli, či sa vaše mená môžu nachádzať v tej knihe. …Continue reading

Off 

Biely súdny trón Pána Ježiša Krista, 1. časť, Boží Prorok Dr. Owuor

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ o  SÚDNEJ STOLICI PÁNA JEŽIŠA KRISTA aby naše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života, ako sa pripraviť na tento najdôležitejší deň nášho kresťanského života, prvé video z troch si môžete vypočuť v 7. častiach:

Off 
1 17 18 19 20 21
Top