Home
 

PÁN JEŽIŠ LIEČI

OHROMNÉ UZDRAVENIA POSLEDNÝCH ČASOV! NA SLÁVU PÁNA JEŽIŠA KRISTA, VĎAKA ZA JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, POSLA SPRÁV Z NEBA, DR. OWUORA!

PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR DŇA 19. NOVEMBRA 2017 POČAS NEDEĽNEJ BOHOSLUŽBY V RÁDIU NAŽIVO SA PRIHOVÁRAL K CIRKVI KRISTOVEJ V NÁRODOCH TOHTO SVETA A PREHLÁSIL UZDRAVENIA KRESŤANOV NEZÁLEŽIAC NA STAVE A DIAGNÓZE, Preklad tejto modlitby bude neskôr. Po tomto prehlásení JE DOTERAZ HLÁSENÝCH VIAC AKO 400 UZDRAVENÍ, NIEKTORÉ Z NICH SI MÔŽETE POZRIEŤ NIŽŠIE POD …Continue reading

Off 

NAJMOCNEJŚÍ PROROK BOHA JEHOVAH DR. OWUOR ZNOVA VYMAZAL HIV / AIDS!

MIMORIADNA SPRÁVA NAJMOCNEJŚÍ PROROK BOHA JEHOVAH DR. OWUOR ZNOVA VYMAZAL HIV / AIDS! Victor Otieno 28 ročný, zdrav. brat bol HIV pozitívny a bol v starostlivosti v Nemocnici Lumumba 9 / júna 2017. Chorobopis č. 18314k/m-3. Viktor bol v Cirkvi na Oltári Oasis, ( Zbor Pokánia a Svätosti ), keď NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA DR. OWUOR …Continue reading

Off 

AKTUALIZÁCIA, ŠPECIÁLNY PROGRAM V RÁDIU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 19.7. 2017

OZNÁMENÉ DNES NA RÁDIU: http://www.jesusislordradio.info/ NAJVÁŽENEJŠÍ, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK POSLEDNÝCH ČASOV DR. OWUOR DNES, 19. JÚLA 2017 PREBIEHA ŠPECIÁLNY PROGRAM, BOL PREDĹŽENÝ DO POLNOCI EAT – východoafrického času. V RÁDIU  NA ZÁKLADE ŠPECIÁLNEJ POŽIADAVKY NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA YAHWEH, vzhľadom na túto závažnú udalosť, plnú bázne, vzkriesenia Mamy Rosy, je to zámerné vyhlásenie samotného BOHA YAHWEH pre …Continue reading

Off 

Aktualizácia vzkriesenia Mamy Rosy, 24 dní po vzkriesení, NAJMOCNEJŠÍ, NAJVIAC VÁŽENÝ PROROK BOHA YAHWEH Dr. OWUOR, 18. JÚL 2017

ŠOK A OHROMENIE, Aktualizácia vzkriesenia Mamy Rosy, V nedeľu, 16. júla 2017 dr. Zachary Kasepoi vydal podrobnú správu v Rádiu o ohromujúcom procese obnovy a regenerácie tela Mamy Rosy. Vo svojom lekárskom spise vidíme ruku PÁNA, pretože podľa vedy sa Rosa nemohla sama zachrániť od smrti a tiež prežiť dni po jej vzkriesení. Pretože všetky …Continue reading

Off 

MIESTO VZKRIESENIA MŔTVEJ ROSY, BOŽÍ SLUŽOBNÍK NAJMOCNEJŠÍ PROROK POSLEDNÝCH ČASOV DR. OWUOR

Dedina CHEPARTEN, ktorú si PÁN HOSPODIN vybral pre Slávne vzkriesenie Mamy Rosy, ktorú uložil v poslednom NAJMOCNEJŠOM PROROKOVI BOHA YAHWEH. BOH si nevyvolil ľudí, ktorí žijú na vyvýšenom mieste a v posteliach kráľovskej veľkosti, ale vôbec bez postele. Staré vrecia z polyetylénu, staré košele, staré drevené dosky a 4 lavičky a matrac hodený na vrchu… …Continue reading

Off 

VZKRIESENÁ MAMA ROSA BOŽÍM NAJVÄČŠÍM SLUŽOBNÍKOM PROROKOM DR. OWUOROM, PO JEHO TROCH SLOVÁCH – ” ALL IS WELL ” 22. JÚNA 2017

OBROVSKÉ OSLAVY PREPUKLI V KENI A CELOGLOBÁLNE, MILIÓNY ĽUDÍ SA SCHÁDZA, ABY OSLAVOVALI VEĽKÉHO SILNÉHO ŽIVÉHO BOHA, KTORÝ KRIESI MŔTVYCH  A ĎAKUJÚ MU ZA JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA VŠETKÝCH ĆASOV, DR. OWUORA. Množstvo najvyšších Biskupov, Pastorov a tisíce služobníkov evanjelia prichádza na miesto, kde PROROK PÁNA DR. OWUOR VZKRIESIL MŔTVU ROSU.  SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH! Po …Continue reading

Off 

IT IS WELL – TRI SLOVÁ BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, znamená – ” JE TO DOBRÉ ” VZKRIESILI MŔTVU ROSU!

TO JE OHROMNÉ A ŠOKUJÚCE!  Vidíme na sociálnych médiach, že NAJVÄČŠÍ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR  vzkriesil z mŕtvych ženu menom Rosa za prítomnosti členov rodiny PROROK HOSPODINOV nebol na rovnakom mieste, všetko čo urobil bolo to, že poslal správu manželovi zosnulej, že ” IT IS WELL” ( znamená že všetko je dobré, všetko je v …Continue reading

Off 

HISTORICKÉ UZDRAVENIA PÁNA NA JEHO SLUIŽBE UZDRAVOVANIA KEĎ DOVIEDOL JEHO SLUŹOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA, FÍNSKO, HELSINKY,

MEGA UZDRAVOVACIA SLUŽBA VO FÍNSKU, V HELSINKÁCH, 18. JÚN 2017: NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA BOL OTVORENE TRANSFIGUROVANÝ VO FÍNSKU A SLÁVA PÁNA ÚPLNE POKRYLA JEHO SLUŽOBNÍKA: ÚPLNE HLUCHÉ UŠI BOLI OTVORENÉ PRED KAMERAMI: ÚPLNE SLEPÉ OČI OD NARODENIA OTVORENÉ PRIAMO PRED KAMERAMI!: SLÁVA PÁNA POKRYLA JEHO SLUŽOBNÍKA:

Off 

OHROMNÉ UZDRAVOVACIE STRETNUTIE V NAMÍBII, 21. MÁJ 2017, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

VĎAKA PÁN JEŽIŠ! za množstvo uzdravených dnes v Namíbii, slepí zas vidia, hluchí počujú, nemí hovoria, chromí začali chodiť, chrbtice sú uzdravené!, žena, ktorá nemohla prehĺtať 3 mesiace, kvôli bolestiam v krku, iba tekutiny mohla prijímať, dnes po uzdraveni jedla tuhé mäso! Dokonca SLÁVA BOŽIA znova ožarovala JEHO PROROKA na STRETNUTÍ PÁNA, ako ďalší dôkaz …Continue reading

Off 

Konferencia PÁNA A JEHO PROROKA DR. OWUORA V TALIANSKU, 10. – 11. APRÍL 2017

BOŽÍ PROROK DR. OWUOR pricestoval 9. apríla 2017 do mesta Taranto v Taliansku, kde  BOL POSLANÝ NAŠIM VŠEMOHÚCIM BOHOM, ABY PRINIESOL ČERSTVÉ SPRÁVY OD BOŽIEHO TRÓNU A ZÁROVEŇ AJ INŠTRUKCIE, AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRÍCHOD MESIÁŠA PRE NÁROD TALIANSKA ALE ZÁROVEŇ AJ PRE EURÓPU. PO PRÍLETE BOL PRIVÍTANÝ STAROSTOM MESTA TARANTO, ARCIBISKUPOM A PASTORMI:  NA …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 7
Top