Home
 

21. JANUÁR 2018, HISTORICKÉ CELOGLOBÁLNE UZDRAVUJÚCE POMAZANIE OD HOSPODINA SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA

21. JANUÁR 2018 – DEŇ, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR PREHLÁSIL UZDRAVENIA, PRE UZDRAVENIE NÁRODOV.

BOH POSLAL JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA NA TÚTO ZEM PODĽA ZASĽÚBENIA BIBLIE, ABY POMOHOL CIRKVÁM A NÁRODOM SA NAVRÁTIŤ NASPÄŤ K SVÄTÉMU BOHU, K SVÄTOSTI, PRETOŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ BOHA. ABY SA CIRKVI A NÁRODY PRIPRAVILI V POKÁNI NA SLAVNY PRICHOD MESIÁŠA!
DNEŠNÝ DEŇ PO PREHLASENÍ UZDRAVENÍ BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA:
Prinášame dnešnú, bilanciu z prvého dňa, historického uzdravujúceho dňa HOSPODINA.

192 chromých sa postavilo zo zeme a začalo chodiť

121 úplne hluchých uší bolo otvorených

33 úplne slepých očí bolo otvorených

6 duševne chorí boli uzdravení

32 paralytikov bolo uzdravených

6 veľkých nádorov sa vstrebalo!

Malomocenstvo uzdravené!

BOHU VŠETKA SLÁVA!
BOHU NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, PROROKA ELIÁŠA! ĎAKUJEME PÁN JEŽIŠ! ĎAKUJEME ZA SVÄTÚ KRV, KTORÁ STÁLE PRÚDI Z KRÍŽA NA KALVÁRII! 🕊️ ĎAKUJEME, ŽE SI K NÁM POSLAL TVOJHO NAJLEPŠIEHO POSLA Z NEBA!!! NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA YAHWEH!
Tieto zázraky ČINÍ PÁN BOH VŠEMOHÚCI, ABY CIRKVI A NÁRODY ROZPOZNALI, KTO DNES CHODÍ MEDZI NAMI, KOHO POSLAL BOH, ABY PRIJALI A PODRIADILI SA TOMUTO HLASU, POSOLSTVÁM, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ OD BOŽIEHO TRÓNU, SLOVÁ POKÁNIA, SVÄTOSTI, ČISTOTY, SPRAVODLIVOSTI, ABY SA PRIPRAVILI NA SLÁVNY DEŇ PRÍCHODU MESIÁŠA!
Keď vidíme tieto obrovské znaky a zázraky posledných časov, je čas ísť do pokánia a navrátiť sa ku Svätosti, do DOMU NÁŠHO OTCA, nedať sa oklamať žiadnym iným hlasom, ktorý by nám prinášal klamnú duchovnú potravu, aby nás neoklamala naša múdrosť,
ČINTE POKÁNIE A PRIPRAVTE SA, NÁŠ KRÁĽ, NÁŠ PÁN, MESIÁŠ PRICHÁDZA!
www.repentslovakia.com
CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI

H18 H17 H14 H12 H13 65a48d82-cea7-43d9-a649-4bb91debf52c H15 H1 BARLE H10 H8 H9

Off 

21.1.2018 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top