Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

FAKTY O PEKLE, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

FAKTY o pekle. Ľudia na Zemi neradi počujú slová ČIŇTE POKÁNIE. V pekle by si priali, aby to mohli počuť ešte raz! Od BOŽIEHO MUŽA, PROROKA BOŽIEHO Dr. Owuora Chcete spať, ale nie je tam žiadny spôsob, ako vám môže byť dovolené, aby ste spali, máte hlad a chcete jedlo, ale nie je tam žiadne …Continue reading

Off 

ŽIVOTODARNÝ DUCH PÁNA, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DUCH BOŽÍ,  EZECHIEL 47:1-6: 1 Potom ma doviedol zpät ku dveriam domu, a hľa, vody vychádzaly zpod prahu domu na východ, lebo predná strana domu obrátená bola na východ. A vody sostupovaly zo spodku od pravej strany domu, od južnej strany oltára. 2 Odtiaľ ma vyviedol cestou brány obrátenej na sever a previedol ma okolo …Continue reading

Off 

Stupne požehnania DUCHA SVÄTÉHO

Vzhľadom na dôležitosť tohto vyučovania od PÁNA, prinášam do pozornosti nesmierne dôležité vyučovanie, nakoľko do Cirkví prenikajú rôzni služobníci z temnoty, je nesmierne dôležité si dávať pozor. Náš PÁN ako prvý znak Jeho príchodu uviedol, že budú zvody, zvody, klamstvá ( falošní služobníci priamo v Cirkvách ) Matúš 24:3-4 Stupne požehnania Ducha Svätého, Prorok Dr. …Continue reading

Off 

VYTRHNUTIE CIRKVI JE VEĽMI BLÍZKO, ČIŇTE POKÁNIE A NAVRÁŤTE SA K BOHU, BOŹÍ PROROK DR. OWUOR

VYTRHNUTIE CIRKVI JE VEĽMI BLÍZKO, ČIŇTE POKÁNIE A NAVRÁŤTE SA K BOHU JEHOVA, BOŹÍ PROROK DR. OWUOR, Jedného dňa sa zobudíte a zistíte, že bolo vytrhnutie. Ja som videl vytrhnutie Cirkvi. V podstate, ja som videl, kde ja budem. Ja môžem vidieť stretnutie, ale ja nepoznám tú krajinu. Keď tam dôjdem, verím, že budem schopný …Continue reading

Off 

DNI NOEHO – ohromné vyučovanie BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 10. júla 2016

BOŽÍ PROROK DR. OWUOR priniesol kľúčové body z čias Noeho počas Bohoslužby na  SVÄTOM OLTÁRI Donholm v Nairobi dňa 10. júla 2016 Lukáš 17:26 A jako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; Matúš 24:37A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka 1 Peter 3:20 ktorí kedysi neposlúchali, …Continue reading

Off 

SPRÁVY PRE CIRKVI, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR

CELÚ KONFERENCIU, ČO HOVORÍ PÁN BOH PRE CIRKEV KRISTOVU SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:  

Off 

POROZUMIEŤ ZÁVAŽNOSTI SEXUÁLNYCH HRIECHOV, 2. časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Boží pohľad na sexuálne hriechy, cesta do hrobu BOŽÍ PROROK Dr. OWUOR PÁN BOH v nebi, ktorý vás stvoril, keď ON vidí, že vstupujete do sexuálneho hriechu, inými slovami ON vás vidí, že vstupujete na cestu do hrobu. Ja tu mierim dnes ku jednej veci a to ako rozbiť reťaze sexuálneho hriechu. Ale najprv sa poďme …Continue reading

Off 

POROZUMIEŤ ZÁVAŽNOSTI SEXUÁLNYCH HRIECHOV, 1. časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR

Toto je jedna z oblastí, ktorá spôsobila odpadnutie v cirkvách. Dám vám zjavenie, prečo cirkev padla špeciálne v tejto oblasti. A dám vám porozumenie, aby ste boli schopní porozumieť závažnosti sexuál. hriechov, potom budete schopní zatvoriť dvere a keď budete schopní zatvoriť dvere, potom veľa iných dverí môžu byť teraz zatvorených. Na úvode chcem, aby …Continue reading

Off 

KONFERENCIA BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA V BRNE, 20. – 21. 4.2016

Konferencia Božieho služobníka Proroka Dr. Owuora v Brne, 20.-21.4.2016:  

Off 

ČAS NA PRÍPRAVU NA VYTRHNUTIE CIRKVI JE TERAZ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Počúvajte ma drahí ľudia, nebudete schopní čakať na deň vytrhnutia. Pretože toho dňa v podstate ON zatvorí dvere. Keď PÁN vedie cirkev vo všetkých týchto rozhovoroch, tu je jedna veľmi dôležitá vec, veľmi obyčajná, vo všetkých týchto rozhovoroch. A to je,… v každej návšteve, v každej jednej vízii, v ktorej mi PÁN hovoril o tejto …Continue reading

Off 
1 15 16 17 18 19 22
Top