Home
 

Vízia o divokých šelmách, Prorok Boží Dr. Owuor, 1. časť

Divoké šelmy, prvá časť, vízia Dr. Davida Owuora,

24. Apríl 2015

Poďme sa modliť, v mocnom mene Ježíš,

Otče v drahocennom mene Ježiš títo sú tvoji Pastieri,

Pane otvor ich duchovné uši a duchovné oči,

Aby oni toto mohli počuť a vidieť, v mene Ježiš,

aby sa mohli pripraviť pre príchod Mesiáša, v Mocnom mene Ježiš, Amen

ďakujem veľmi pekne, Hallelujah, Ja žehnám Pána, pre túto príležitosť,

a možnosť byť V Nakuru ( meste v Keni ) Hallelujah

Drahí ľudia, drahí Pastori, Pastieri Pánoví,

Čo ja teraz tu budem hovoriť, je veľmi, veľmi kritické pre cirkvi,

extrémne kritické, v tejto hodine, v cirkvi

keď si to môžete nahrať, nahrajte si to, čo tu budem hovoriť

je kľúčové pre budúcnosť cirkvi, čo tu budem hovoriť je veľmi kritické,

pre budúcnosť cirkvi

ja som sa s týmto nezdieľal vonku na stretnutí

pretože keď mi Pán hovoril o tom, ja som vedel, že to bolo zamerané pre

Vás, ja sa pokúsim ísť hlbšie, keď môžete písať, tak píšte,

možno že nikdy nebudeme mať znovu príležitosť, pretože tam je veľa práce

chcem aby ste vedeli, že 14. mája 2010, Pán ma navštívil a hovoril mi,

o stave v cirkvi, o situácii v cirkvi a v tomto rozhovore

tam bolo tak veľa správ pre vás Pastorov, dovoľte mi opísať víziu

a potom vám vysvetlím, čo to znamená, v tej vízii ma Pán vyzdvihol

a potom, ja som našiel sám seba v dome Pánovom

ja som išiel okolo domu Pánovho a hlas Pánov začal hovoriť

ja som tam videl veci, ktoré Pán chcel aby som ich videl

a ja ich opíšem, ja som videl Pastorov,v dome Pánovom a ako som ja ich

tam videl, potom hlas Pána prišiel z výšin a ako Pán hovoril,

on mi dal porozumieť, špecifické inštrukcie, ktoré ON dával Pastorom v

dome, ON povedal:” povedz im, aby zavreli dvere”,  znova

hlas z výšin mi povedal:” povedz im aby zavreli dvere”

Zavreli dvere ( znova ) a keď som sa otočil na ľavú stranu, potom som videl

nejakých pastorov pri dverách, ale tie dvere ktoré som videl, boli

zdemolované, tak keď keď boli zdemolované, stále bola možnosť

spevnenia, opravy, pretože aj keď boli zničené, aj keď boli poškodené,

oceľové tyče boli stále neporušené, vertikálne oceľové tyče

mohli ste vidieť konštrukciu dverí, iné diely boli zničené ale ste mohli vidieť

že oceľové tyče boli stále silné a Pastori ako Hlas povedal:”povedz im aby

zatvorili dvere”, počúvajte veľmi pozorne, v tom čase keď som sa pozrel

skrze oceľové tyče, videl som vonku a keď som sa pozeral von skrze

oceľové tyče, potom som uvidel divoké šelmy, znova, ja som okamžite

uvidel vonku divoké šelmy, ja ich idem opísať

za prvé – keď som sa pozrel na nich, ja som si myslel, že oni sú psi

ale, čo ma prekvapilo, ON mi dal poznať, že oni boli divoké šelmy

a ich chvosty bol dlhé a ťahali sa po zemi a išli cestou na zemi

po druhé – ich ústa boli dlhé ako vyzerajú vtáčie zobáky

nie celkom presne ako toto, ale s ostrými zubami a ostré zuby

potom som porozumel, prečo mi hlas povedal

aby som im povedal, aby pozatvárali dvere

a spanikáril som, pretože vo vnútri Domu boli ovečky Kristove

znovu, dvere sú zničené, …dvere sú zničené, skrze oceľové tyče

som videl divoké šelmy a vo vnútri tu boli ovečky

a hlas mi dal inštrukcie aby som povedal Pastorom, aby zavreli dvere

a potom, keď som sa pozrel na šelmy, som si uvedomil, že oni sú divoké

a potom, ja som si tiež uvedomil, že tie šelmy sa pozerajú po ovečkách

a oni chceli prísť dnu, šelmy pozerali sa po ovečkách v Dome

a chceli prísť do vnútra, teraz sa pozrite na toto, keď som povedal Pastorom,

aby zavreli dvere, ako mi bolo prikázané, pozrite čo sa stalo

ja som videl Pastorov, ako išli zavrieť dvere, ale je to prekvapujúce

že v čase, kedy išli zavrieť dvere, šelmy si to uvedomovali

že dvere sa idú zatvárať, takže šelmy pristúpili k dverám

videl som ako nasledoval zápas, zápas pri dverách

pre Pastorov ako vyháňali šelmy von, ale tam, kde ja som stál

ja som bol udivený, prečo oni nezatvorili dvere rýchlo a mocne?

Pretože to je nebezpečné, takže keď oni tlačili dvere a šelmy tlačili dvere

ja som vedel, že oni nepoužili celú moc aby zatlačili dvere

a dvere boli otvorené a potom šelmy vstúpili do domu

a toto je moment, kedy sa všetko vo vízii zmenilo, pretože

keď Šelmy vstúpili, oni okamžite začali požierať ovečky

oni začali kusať ovečky, ja som to videl, ale počúvajte, ako oni pohltali

po mojej pravej strane, keď som sa pozrel, ja som videl stenu

bola v skutočnosti zrútená v jednom úseku a ja som znovu videl von

tento krát väčšiu skupinu divokých šeliem a keď som okamžite videl stenu

na pravej strane sa rúcať, potom šelmy z pravej strany tiež vstúpili

teraz počúvajte toto, to požieranie ktoré sa dialo, keď iné šelmy teraz

vstúpili  bolo najväčšie, čo ma prekvapilo, zdalo sa mi, že tieto šelmy

vstúpili dnu nie iba na to, aby jedli, ale aby zničili, pretože ja som to videl, oni mohli

kusať ovečky a keď sa zahryzli do žalúdka, potom udierali s ich ústami až

pokiaľ zomreli a potom šli k inej ovečke a tam bol záchvat, oni vrieskali

ooooohhh!! tam bol vreskot a bitka a ničenie a zabíjanie

potom v krátkom čase oni odišli. Potom Pán ma zobral okolo Domu,

ja neviem prečo tam bola tráva v tom Dome, ale počúvajte toto

teraz tráva v tom Dome bola upadlá, ako keby tam bol boj,

ste mohli vidieť, že tá tráva bola ovisnutá dole a krvavé škvrny,

ukazovalo na to, že tam bol boj a nejakú ovečku, ktorú som videl

jedna noha bola vytrhnutá a jedená, ostávali nažive a stále bojovali

a iné som videl, žalúdok bol vybratý a jedený, ale oni boli ponechaní

čo ma prekvapilo najviac bola forma, spôsob, spôsob, akým oni jedli ovce

On mi povedal, že oni neprišli jesť, pretože oni by zjedli jednu a odišli,

ale bili živých na smrť. Povedal mi, že oni prišli zničiť ovce a potom

časť, ktorá so mnou najviac pohla, keď ma Pán zobral a ja som videl inú

skupinu oviec, matku, robila ako toto… skrývala mladé, pokúšala sa ich

pokryť na tráve, panika, teror s mladými a potom ja som sa našiel

ako kráčam na ceste a vpredu bolo biele auto, po mojej pravej strane boli

pastori, potom hlas Pánov mi povedal:” povedz Pastorom aby vstúpili do

auta, aby si ich mohol odviezť na územie misie”.

Ja som odišiel a hovoril k Pastorom a ja som povedal, že Pán povedal:“

vstúpte so mnou tu, pretože ja som vedel, že idem na územie misie,

takže ja som im povedal, aby vstúpili so mnou a že môžeme ísť.

Počúvajte, keď som povedal Pastorom, aby vstúpili so mnou do bieleho

auta, oni odmietli, ..oni odmietli a ja som ich videl ísť smerom k autu

ale na pravej strane auta som potom videl bicykle, veľa a ja som ich videl,

každý vytiahol svoj bicykel a začínali sa pripravovať, nasadli si a išli

a keď som pozrel na bicykle, toto som videl

1.) po prvé

mechanická časť bicyklov bola zhrdzavená a zlomená

čo znamená, že tam nebola žiadna výhoda a som si všimol, že to boli

zhrdzavené bicykle. to znamená, že sa budete musieť veľmi usilovať

aby ste ich mohli použiť,  oni ich vytiahli, každý vytiahol, každý vytiahol von

bicykel a ja som si uvedomil, že oni boli staré zhrdzavené bicykle

teraz počúvajte toto,

potom som si uvedomil ďalšiu vec, bicykle boli čiernej farby

potom som sa zobudil, ale v tej vízii Pán mi dal porozumieť,

že je som išiel na misiu, územie misie a pastori tiež išli na územie misie

ale Pán mi dal vedieť, je to neuveriteľné, pretože som ja som videl ich

tejto vízii, pretože ja som vedel, Pán otvoril moje oči, takže ja som videl

cestu, ktorá viedla na územie misie a ja som vedel, že tam bolo veľa

nebezpečenstva na ceste, v skutočnosti ja som vedel, že tam boli divoké

šelmy popri ceste, takže keď Pastori zobrali bicykle, ja sa pamätám, že som

povedal wooow, ale cesta je nebezpečná a ich telá sú vystavené

to znamená, že na nich môžu zaútočiť šelmy, ja som sa cítil zle

pretože som vedel, že budú napadnutí na tejto nebezpečnej ceste.

Predtým, než sa dostanú na územie misie teraz,

aká je správa od Pána pre Vás Pastorov, založená na tejto hroznej vízii,

o stave v cirkvi, založená na tejto hroznej vízii….založená na tejto hroznej

vízii, na stave v cirkvi…keď som sa zobudil, ja som sa zdieľal, mali sme

stretnutie zo Zboru, vedúci zo Zborov sa stretli, potom som zdieľal s nimi

túto víziu, toto je posolstvo, Pán hovorí ku Vám pastori, skrze víziu

počúvajte a veľmi dobre, ja som zistil

že čo mi Pán ukázal, je vlastne v Ezechielovi 34 kap.

Ezechiel 34. kapitola hovorí o pocite uspokojenia / ľahostajnosti

pastierov a to vedie k pohlcovaniu divokými šelmami

vstúpia a pohlcujú ovce, toto je tiež zaznamenané v Jeremiášovi 23 kap.

ale najprv predtým, ako pôjdeme do Písma, poďme prejsť k prvkom tejto

vízie a porozumieť, čo Pán hovorí v tejto vízii o cirkvi v tejto konkrétnej

hodine 1.) po prvé

vidíte, že keď Pán hovoril z výšin a povedal, povedz im

nech zavrú dvere, oni sa nezdali že porozumeli inštrukcii

tam bolo odlúčenie pre nich, neposlúchli

2.) po druhé

aj keď Pán povedal: „ povedz im „ a ja som im povedal, aby zavreli dvere

tam bola lenivosť, nestarali sa, aby zatvorili dvere a tak

šelmy vstúpili dnu, nestarali sa, aby zavreli dvere

3.) po tretie

Dvere boli zničené, spustošené, takže ste mohli vidieť iba vertikálne piliere

4.) po štvrté

keď zápas pokračoval,  šelmy zvíťazili nad pastormi

a dvere boli otvorené

5.) po piate

vidíte, že na pravej strane, tam bola stena

ale časť steny sa zrútila a potom viac šeliem vstúpilo dnu, oni nepotrebovali

vstúpiť cez dvere

6.) po šieste

keď šelmy vstúpily, oni neprišli zobrať po jednej ovci, aby sa najedli a išli,

hrýzli ich do krku a mlátili, mlátili, mlátili a mlátili až dokiaľ zomreli

oni prišli zničiť.

Drahocenní ľudia

prvú vec, ktorú som sa opýtal, keď som sa zobudil, kto sú tie šelmy?

Pretože keď my ich môžeme poznať, potom my ich môžeme nevpustiť dnu

keď ich môžeme identifikovať, potom ich môžeme vykázať von

idem vás zaviesť do Písma, ktoré vás prekvapí

to vás veľmi prekvapí, počúvajte

7.) po siedme

tam je teraz biele auto

a hlas povedal:“ povedz Pastorom aby vstúpili, aby si mohol ísť s nimi na

územie misie”,  biele auto, zakaždým, keď sa modlím za Zbory

alebo keď idem do krajín a Pán mi chce ukázať tam Zbor

ON mi buď ukáže loď, buď vozidlo, alebo bicykel, alebo motorku

záleží na veľkosti Zboru a veľa krát, keď je hriech v Zbore

potom by ste videli, ON prezentuje bicykel ako čierny

alebo čierne auto, alebo nahnedlý

biela je svätá a Pán hovoril, povedz im, aby vstúpili tam, aby si mohol s nimi

ísť na územie misie a oni odmietli, namiesto toho vytiahli čierne bicykle

a išli, chcem začať odtiaľ drahí ľudia,, počúvajte

ja som ohromený,… služobníci Pánoví dovolili vojsť šelmám do vnútra

toto mi hovorí, že kňažstvo nechránilo ovce toho dňa

a samozrejme, keď som sa pozrel dookola na cirkev Kristovu

a videl som tých Pastorov, keď mi Pán hovoril, aby som k ním hovoril,

vo vnútri Domu, títo tu boli povolaní Bohom Jehova

poukazujúc na list Efežanom 4 kap., verše 11 – 16

znova, aby ste porozumeli, títo Pastori

keď mi Pán povedal:”povedz im, aby zavreli dvere”,

Títo sú služobníci Pánovi, to bolo povedané prostredníctvom

skrze listu Efežanom 4 kapitola, verše 11-16

praví služobníci, ale šelmy, tí nie sú služobníci Pánovi

tí nie sú služobníci Pánovi, ale oni si tiež urobili ich cestu do Domu

a keď oni vstúpili do Domu oni prišli zničiť ovce

krok za krokom, áno?

Ja som chcel vedieť, kto sú tie šelmy, potom som porozumel

ja použijem zlý príklad, ale zober to ako ok, ak prichádza vojna

medi Venezuelou a Kolumbiou, ak prichádza vojna

zistíte, že niektorí ze armády Kolumbie si urobia cestu do Venezuely

a oblečú si uniformu Venezuely v národnej garde

a potom predstierajú, že bojujú s Venezuelou, ale oni prišli,

aby zničili Venezuelu, ale pretože oni nie sú súčasť Venezuelskej armády

oni potrebujú nejakých partnerov, oni potrebujú nejakých ľudí na úzku

spoluprácu, ktorí sú skutočne vo Venezuelskej armáde, ale zradili

aby im dali uniformu, otvorili pre nich cestu v noci, aby vstúpili

takže keď oni vstúpili,, oni prišli aby zničili

rovnako sa to deje v cirkvi, v  liste Efežanom 4 kap. verše 11 – 16

to je ON, kto ich povolal, niektorých za apoštolov,

iných za Prorokov a evanjelistov, pastorov a učiteľov

ON ich povolal

ja chcem veriť tomu, že všetci čo ste tu ste boli povolaní Pánom

ale spomedzi povolanými, keď sa pozriete na cirkvi Kristove teraz,

uvidíte jednu vec, keď oni boli povolaní, tam bol jeden zámer

BOHOM OTCOM, aby pripravili cirkev, aby rástla, dokedy

cirkev dosiahne plného vzrastu, plnej výšky, KRISTA

woooow

takže je to jasné, že cirkev, Pastori, kňažstvo, v cirkvi

boli vlastne povolaní, aby pripravili nevestu pre Mesiáša

Teraz je to jasné, potom ja sa divím prečo,

prečo to bolo trochu popletené, pretože jediná cesta

jediná potrava, jediná potrava, ktorá môže pomôcť cirkvi

Biblia hovorí

a to je to, čo som chcel s vami prebrať dnes

názov dnešnej správy je:

DEŇ ANI HODINU NIKTO NEVIE

ale ja som chcel doniesť z tejto vízie, aby ste porozumeli závažnosti

aby ste si uvedomili, že deň ani hodinu

nikto nepozná v tomto momente

poďme čítať drahí ľudia, Hallelujah

Evanjelium Marka 13. kapitola

Marek 13:32

32Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi ani Syn, iba Otec.  A ON hovorí:” chráňte sa, buďte v strehu vy neviete, kedy ten čas príde”

Milujem aj, ako to v španielskom jazyku hovoria:  buďte na stráži, vystríhajte sa, buďte v strehu, ON hovorí bdejte

a ON hovorí..

je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim

sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel.

Ja som sa naučil veľa z tej vízii, keď som toto čítal

ON povedal:” buďte v pohotovosti, strážte, bdejte, pretože nikto nevie deň

ani hodiny a ON hovorí, že to je ako muž, ktorý nechá a dá do Jeho Domu, ON dá služobníkov nejakých do vnútra s úlohou nejakých ku dverám, ku dverám, potom som porozumel že sú nejakí ľudia, ktorí by mali byť pri dverách, pri dverách Pánovho Domu očakáva sa že pastori budú v strehu, to znamená,

že venujú pozornosťto znamená, že očakávajú, sú na stráži,

viete čo to znamená byť na stráži, takže teraz pozrite

na Izrael, keď v Dome Pána

na vrchu Moria Sláva Pánova sa mocne ukázala

BOH Jeho autorita stravovala Dom

kto môže súťažiť s Božou autoritou?

kto môže napadnúť autoritu Božiu?

Počúvajte, s celou mocou, s celou autoritou, ktorú oni mali

aby budovali stenu okolo Domu Božieho a keď oni budovali stenu

počúvajte, okolo steny oni postavili nejaké rovnaké tri veže

ako keby to bola stena, ja som ako toto ( vysvetľoval im )

tak ja môžem vidieť ponad túto stenu, tam boli miesta, kde ste mohli stáť

a stena, potom môžete vidieť vonku, oni držali stráž

držali hliadku v Dome Pánovom

oni kontrolovali. Najprv zo všetkého oni očakávali Mesiáša

že Mesiáš príde, takže časť stráže pozerala a Biblia hovorí

v Izajášovi “hliadka, čo vidíte v tretej hodine bdenia?”

Hliadka, čo vidíte prichádzať? Takže časť úlohy strážnika

môžete vidieť oh, pripravte sa, Mesiáš teraz prichádza

v inej časti tam boli beduíni, ..tam boli beduíni

oni boli nomádske kmene, oni sa sťahovali so svojimi zvieratami

a oni neuctievali Boha Jehova, oni neuctievali Boha Izraela

a ich praktiky boli poškvrnené a tak,  tam bol strach

že ak opustíme túto bránu, alebo opustíme stenu bez hliadky

oni môžu prísť a nájsť bránu otvorenú a vstúpiť s ich zvieratami

a nakaziť Svätý Dom Pánov, takže tam boli ľudia,

ktorí nepretržite držali stráž držali stráž a vyzerali pri bráne, aby zadržali

beduínov aby nevstúpili, iný dôvod prečo ON povedal, že tí pri bráne

ktorí udržujú hliadku je, že oni môžu vidieť znamenia

príchodu Mesiáša, počúvajte, po tejto vízii, ja som sa stretol so Zborom

a povedal som im, že ja si myslím, že som porozumel

že sú niektorí služobníci, ktorí majú byť v bráne,, aby upozorňovali ľudí vo

vnútri

1.)  o nebezpečenstve von, ktoré chce prísť

2.)  o JEHO návrate, znamenia sú tu, keď sa pozriete na cirkvi dnes…

Pastori, Pán mi povedal, aby som povedal pastorom, aby zavreli dvere,

oni nezavreli dvere a ešte, oni sú skutoční Pastori BOH sa na nich spoliehaaby chránili Jeho ovce, ale pocit uspokojenia, ľahostajnosťnedbalosť im dovolili, aby zanechali dvere poškodenéa tiež, zoberte sa odtiaľ preč, nie, nie, vy neprídete,a nepriateľ povedal:

Ja prídem,  čo som tu povedal je významné

čo som ja tu teraz povedal, je významné

vec, o ktorej hovorím, dovoľte mi iba trochu

kto má autoritu?

To je Pastor povolaný Bohom, alebo divoké šelmy?

Toto vám hovorí, že keď šelmy vstúpia, musí to mať niečo do činenia

s určitým druhom kompromisu

porozumenia, akceptovania, tolerancie

KONIEC 1. časti

Off 

24.4.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top