Home
 

ÚPLNE SLEPÉ OČI OTVORENÉ! MOCNÉ SVEDECTVO AUGUSTINA ODHIAMBA

MOCNÉ SVEDECTVO AUGUSTINA ODHIAMBA
oslavované naživo v rádiu 19. OKTÓBRA 2022


🚨SLÁVNE SVEDECTVO:
MENO: AUGUSTINE ODHIAMBO
VEK: 42 ROKOV
POVOLANIE: KRAJČÍR.

⭕ DIAGNÓZA – SLEPÝ.

🟠Bol to moslim z Gharissy, predtým ho volali Abdulahi Issah Agalo.

🠠V AUGUSTE 2018 počas pobytu v Gharisse sa jeho ochorenie očí začalo pri práci pri šití odevov.
🠠 Oblečenie šil 3 dni nepretržite.
Jeho ľavé oko začalo strácať zrak
🠠 myslel si, že to bolo kvôli nadmernej práci a únave, aby dodržal termín zmluvy.

🟠Nahlásil sa svojmu šéfovi a ten mu povedal, že mu bude prečítaný Korán a bude mu dobre.
🠠7 šejkov prišlo, zabili kozu a čítali Korán, ale nevidel.
🠠Po 2 dňoch bola zabitá biela koza, pretože si mysleli, že by mu to mohlo vrátiť zrak na ľavé oko, no stále nevidel.
🠠 3 mesiace prešli v rovnakom stave.

🟠Mal uzavretú zmluvu na ušitie oblečenia na export do TANZÁNIE.
🟠V 5. mesiaci od začiatku jeho problému začalo aj pravé oko strácať zrak.

🟠Myslel si, že je to kvôli práci nadčas.
– Znovu zavolali šejkov a zabili ovcu, no stále nevidel.
🠠 Neskôr po 8 mesiacoch stratil zrak úplne na obe oči.

🟠Navštívil niekoľko nemocníc v Garisse, no diagnózu nevedeli liečiť, nič sa nezmenilo.
🟠 Neskôr ho rodina považovala za príťaž.
🠠 Predal svoj elektrický šijací stroj v cene 50 000 Ksh za cenu 20 000 KSH, aby získal nejaké peniaze, ktoré mu pomôžu na nejakú dobu.
🠠Konečne stretol svojho brata, ktorý je v SLÁVNOM ZBORE POKÁNIA A SVATOSTI, po uvoľnení opatrení KORONAVÍRUSU.
🠠Brat mu predstavil RÁDIO JEŽIŠ JE PÁN.
🠠 Neskôr išiel na Oltár PÁNA a prijal JEŽIŠA.

🟠Zúčastnil sa MENENGAI 4, kde bolo jeho srdce usvedčené a uvedomil si, že je stratený, no teraz našiel cestu, kde sa budovala jeho nádej a viera.

🕊️ CESTA UZDRAVENIA AUGUSTÍNA ODHIAMBA.🕊️.

🠠 V sobotu 01.09.2022
počul z rádia oznam, že DVAJA MEGA PROROCI JAHVEHO prídu POŽEHNAŤ CIRKEV.

🠠Veľmi dobre sa pripravil a išiel do CIRKVI PÁNA, POKÁNIA A SVÄTOSTI.
🠠Keď prišli DVAJA MEGA PROROCI YAHWEH požehnať Cirkev PÁNA, spomenuli, že sa otvoria slepé oči.

🟠Hneď, keď DVAJA MEGA PROROCI YAHWEH dokončili pozdrav a ŽEHNANIE CIRKVI, Augustín cítil, akoby mu do tváre fúkal vietor, akoby vejár, o ktorom si dokonca myslel, že sedí vedľa vejára.
🠠 Keď sa pozrel hore, videl, že niekto pohybuje rukou hore a dole.

🠠 Neskôr pochopil, že ten človek skúša, či teraz dokáže vidieť vďaka nariadenia uzdravenia DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV JAHWEH.
🠠 Na to sa mu vrátil zrak a začal vidieť a vidí aj teraz.
🠠 Keď sa Augustínovi otvorili oči, zbadal na stene svojho domu dieru, kde naňho deti pozerali.
🠠 Vždy, keď volal o pomoc, deti potichu utiekli.
🠠 Keď sa mu otvorili oči, bol svedkom toho, ako od neho zvyčajne utekali.
🠠 Po vyliečení išiel sám na trh a ľudia sa báli o jeho život, že ho zrazí auto, no šokoval ich, že mu DVAJA MEGA PROROCI JAHWEH vrátili zrak.

🟠Dedinčania sú teraz v úžase a v úžase súhlasia so skutočnosťou, že áno, skutočne existujú NAJMOCNEJŠÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA na zemi s Obrovským LIEČIVÝM POMAZANÍM, ktorí sú schopní otvoriť oči Slepých.

⭕ Je veľmi vďačný DVOM MEGA PROROKOM BOHA YAHWEH za to, že ho zbavili zlého stavu SLEPOTY.⭕ LEKÁRSKA SPRÁVA:

📌 Nie je bežné počuť a hovoriť, že niekto bol slepý, ale teraz vidí.
📌24.12.2019 Augustín navštívil očnú nemocnicu Gharissa.
📌Jeho problém bol zdokumentovaný ako
Náhla strata zraku v ľavom oku.
📌Progresívna strata zraku na pravom oku.
📌Očné viečka sú normálne a rohovka čistá na oboch očiach.
📌Šošovka pravého oka mala katarakty
📌Ovplyvnená bola sietnica.
📌Bolo oddelené od zadnej časti oka a nebolo vidieť.
📌Vyžadovalo si to lekárske urgentné riešenie.
📌Sietnica sa odlepila od zadnej časti oka.
📌Okamžite bola potrebná operácia sietnice.
📌Keď sa operácia oneskorila, nedalo sa už nič robiť.
📌Obe oči oslepli kvôli odlúčeniu sietnice, čo je veľmi vážny stav.
📌V KENI je k dispozícii len niekoľko chirurgov na operáciu sietnice za veľmi drahý poplatok.
📌Počuť, že Agustín vidí, je veľký zázrak.
📌BOH musel vytvoriť novú sietnicu, aby mohol vidieť.
📌Toto je PRÍLIŠ VELIKÉ a otriaslo to lekárskym svetom.
📌To spôsobí, že každý zdravotník teraz uteká, aby videl, čo sa stalo.
📌Toto je veľmi VEĽKÝ ZÁZRAK BIBLICKÝCH PROPORCIÍ!!!
HALLLEUJAH!!!
Off 

19.10.2022 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top