Home
 

OSLÁVENIE CIRKVI, OSLÁVENIE SVÄTÝCH PRI VYTRHNUTÍ CIRKVI, 28. AUGUST 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané aj na www.jesusislordradio.info
POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 28. AUGUSTA 2022 NA KTN TV
( sumarizácia )

📌PÁN jasne dáva najavo, aby pozdvihol tejto generácii, že odpadnutie a hriech sa stali záhubou v Cirkvi! Okradlo autoritu cirkvi.

📌Cirkev potrebuje reformáciu, ktorá môže nastať len POKÁNÍM.


📌MESIÁŠ zomrel potupnou smrťou a vstal z mŕtvych. ON však zanechal PRÍSĽUB OSLÁVENIA, keď sa vráti pre Cirkev.
Ten DEŇ bude DŇOM vytrhnutia Cirkvi. ON odmení spravodlivých a dá im ZASĽÚBENÚ SLÁVU. SĽUBOVANÁ SLÁVA bola to, čo by sme v našich životoch mali použiť ako navigátor.
📌Dôvodom, že NAJMOCNEJŠÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI idú do Mozambiku, je ten, že PÁN BOH JEHOVAH YAHWEH s NÍMI hovoril o SLÁVNOM príchode MESIÁŠA. Tento rozhovor je najdôležitejším rozhovorom v Cirkvi.
PÁN hovoril s NAJMOCNEJŠÍMI NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI o príchode KRÁĽA. Aby sme urobili SLÁVNE oznámenie o príchode MESIÁŠA.
📌MESIÁŠ hlasom povedal SVOJIM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM: CHOĎTE IM POVEDAŤ, ŽE KEĎ DÔJDE K VYTRHNUTIU CIRKVI, BUDÚ MAŤ TELÁ AKO MOJE.
📌A v tom čase, keď MESIÁŠ povedal tieto SLOVÁ, potom NAJMOCNEJŠÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI vidia, že TELO MESIÁŠA JE SLÁVNE. V MOCNEJ A VEĽKEJ SLÁVE.
📌Je neuveriteľné, že PÁN môže pozvať hriešne pokolenie, aby sa podieľalo na JEHO SLÁVE. Hriešny ľud, hriešna generácia, generácia, ktorá oslavovala homosexualitu nie jeden deň, ale celý mesiac, akoby provokovala BOHA.
📌MESIÁŠ hovorí, že keď dôjde k vytrhnutiu, budeme mať telá ako JEHO. A predsa, vy a ja vieme, že práve teraz, MESIÁŠ má SLÁVNE TELO.
📌Aká je správa pre nás? MESIÁŠ hovorí, aby nám povedal, že budeme mať podiel na BOŽEJ SLÁVE, podiel na BOŽSKEJ POVAHE, podiel na VEČNOSTI BOHA, podiel na vlastnostiach BOHA, podiel na SLÁVNOM KRÁĽOVSTVE BOŽOM, podiel na KRÁLOVANÍ BOHA, podiel na NOVOM JERUZALEME BOŽOM, podiel na BOŽOM DEDIČSTVE, podiel na BOŽOM TRÓNE.
📌Keď PÁN hovoril, bolo cítiť NALIEHAVOSTI. PÁN hovoril o OSLÁVENÍ cirkvi.
📌 OSLÁVENIE Cirkvi nastane len vtedy, keď príde MESIÁŠ.
PÁN nám oznamoval, že ON PRICHÁDZA.
Že MESIÁŠ PRICHÁDZA!
📌Keď sa pozriete na túto súčasnú generáciu cirkvi, neexistuje lepšia generácia, ktorá by dostala takéto posolstvo.
Pretože toto je generácia, ktorá zabudla, že MESIÁŠ prichádza. Ak sa pozriete na spôsob, akým žijú svoje životy, žijú, ako keby MESIÁŠ nepríde. A predsa PÁN hovorí so zmyslom pre NALÚHAVOST
📌Táto generácia sa zameriava na iné veci. Takže PÁN hovorí, aby ste sa zamerali na ZASĽÚBENÚ SLÁVU.
Choďte a povedzte im, že niet väčšieho POKLADU ako SĽÚBENÁ SLÁVA MESIÁŠA. Existuje HLAS NÁPRAVY. Pomýlili sme sa. Vráťme sa k CESTE MESIÁŠA a sústredenej SLÁVY.
📌Teraz by sme sa mali zamerať na ZASĽÚBENÉ KRÁĽOVSTVO SLÁVY. Je tu HLAS opravy.
📌Choďte im povedať, že prichádza SÚD BOŽÍ.
Musíme sa vrátiť na CESTU PÁNA.
Sme v dobe, kde niektorí ľudia hovoria, že PÁN ich poslal, keď ON ich neposlal. PÁN hovorí, že ak budeme pokračovať v tomto spôsobe hriechu, budeme súdení. ON nám hovorí, aby sme činili pokánie a odvrátili sa od hriechu a pripravili CESTU, MESIÁŠ prichádza.
📌Keď na túto generáciu príde malé prenasledovanie, keď príde malá skúška, utečú.
📌PÁN hovorí: CHOĎTE im povedať, že keď Daniel čelil monumentálnemu prenasledovaniu, prenasledovaniu až na smrť, Daniel sa zameral na ZASĽÚBENÚ SLÁVU!
Keď Daniel uvidel levy, ON nevidel levov, ale videl ZASĽÚBENÚ SLÁVU BOŽiU!
Táto generácia veľmi rýchlo opustí JEŽIŠA, keď príde malé prenasledovanie.
📌PÁN hovorí: Choďte a povedzte im, aby sa nevzdávali, nech je to akokoľvek hrozné. Povedzte im, aby sa postavili, pretože na konci radu je ZASĽÚBENÁ SLÁVA, SLÁVNE BOŽIE KRÁĽOVSTVO. Povedzte im, aby vydržali.
📌Choďte im povedať, že bez ohľadu na obťažovanie diabla, na tom nezáleží. Pripomeňte im Shadracha, Meshacka a Abednega.
Pripomeňte im, že Shadrach, Meshack a Abednego odpovedali diablovi, že ohľadom tejto záležitosti uctievania JEŽIŠA neexistuje žiadna debata. V tejto otázke uctievania YAHWEH nie je žiadna diskusia. O tejto veci nemusíme diskutovať. Ak nás chcete zabiť, je to v poriadku. Ale NIKDY sa nevzdáme uctievania JEŽIŠA.

📌Keď hebrejskí chlapci videli plamene ohňa, nevideli oheň, ktorý by ich mohol zabiť. Nevideli bolesť, ktorú môže oheň dať tomuto telu. Nevideli to týranie alebo trápenie, ktoré bude. Nepovedali, že diabol je veľký. Diabla sa nebáli. Pozreli sa na plamene a videli príležitosť na záverečné OSLÁVENIE. Videli príležitosť BÁŤ SA TOHO, ktorý môže zabiť telo aj dušu.
📌Táto generácia kresťanov sa viac bojí diabla ako YAHWEH.
PÁN hovorí, že MESIÁŠ prichádza.
OSLÁVENIE je posledným štádiom vykúpenia.
📌Nakoniec, keď MESIÁŠ príde vykúpiť aj naše telá, potom budeme OSLAVENÍ
Deň, keď PÁN verejne vykročí vpred a zjaví SYNOV BOŽÍCH, bude dňom SLÁVNOSTI.
PÁN hovoril: Choďte a povedzte im, že sa blíži deň, keď konečne vstúpime do SLÁVNEHO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.
📌Nemôžeme vstúpiť do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO v tele a krvi, ktoré teraz máme. Telo a krv nikdy nezdedia SLÁVNE BOŽIE KRÁĽOVSTVO.
📌PÁN pokarhal aj kazateľnicu a KAZATEĽOV. PÁN hovoril: Choďte a povedzte im, aby pripravili Cirkev.
📌Je to z MILOSTI. Dostali sme to, čo sme si nezaslúžili. Pretože ak by sme dostali to, čo si zaslúžime, potom by sme dostali SÚD.
📌PÁN nás prijíma do SVOJEJ SLÁVNEJ RODINY prostredníctvom adopcie.
Keď je čas prijať cirkev, PÁN hovorí o adopcii do SLÁVNEJ BOŽEJ RODINY.
Je to úplnou výsadou, že sme prijatí do BOŽEJ RODINY. Ako to teda môžeme zneužiť?
Ako môže táto generácia zneužiť privilégium prijatia do SLÁVNEJ BOŽEJ RODINY?
Keď chce PÁN hovoriť o OSLÁVENÍ CIRKVI, potom PÁN hovorí o prijatí do BOŽIEJ RODINY.
📌Vedeli sme niekedy, že keď raz prijmeme MILOSŤ, nemôžeme ju zneužiť?
📌Generácia, ktorá oslavuje potraty, by sa mala volať BOŽIE DETI? Ako?
Je to privilégium, že sme boli adoptovaní!
📌Je to ako keby PÁN išiel do väzenia a ON sa ich spýtal: Môžete mi ukázať tu najhoršieho zločinca? Alebo bohatý KRÁĽ oznámi, že hľadá niekoho, kto by zdedil JEHO KRÁĽOVSTVO a vošiel do väzenia, kde boli ľudia väznení. ON sa pýta na najhoršieho zo všetkých, kto je vrah, ako Paul, a hovorí, že to je ten, koho chcem. Napísať 2/3 Nového zákona.
📌Keď vám PÁN hovorí, aby ste činili pokánie a zanechali hriech, toto všetko sú pozvánky na OSLAVU!
Keď je čas, aby PÁN hovoril o OSLÁVENÍ Svätých, Cirkvi, potom ON hovorí o tom, že svet nás odmietne, pretože odmietol JEŽIŠA. Odmietli JEŽIŠA.
📌Najdôležitejšia správa tu je, že MESIÁŠ PRICHÁDZA!
Veci o OSLÁVENÍ svätých sú stále skryté.
📌PÁN hovorí, že sedíme na výhodnom mieste. Pretože generácie prichádzali a odchádzali a túžili počuť, že JEŽIŠ prehovoril HLASOM, aby im povedal: PRICHÁDZAM!
📌Keď sa zjaví KRISTUS, to je príchod MESIÁŠA. To je vytrhnutie cirkvi.
Keď sa zjaví KRISTUS, keď príde MESIÁŠ a my sa dobre pripravíme a tí, ktorí sú pripravení v spravodlivosti a svätosti a pokání a nulovej tolerancii voči hriechu, vieme, že budeme presne ako MESIÁŠ a uvidíme MESIÁŠA tvárou v tvár.
📌Keď príde ten deň, BIBLIA sa MUSÍ naplniť. Keď sa objaví ten DEŇ, BOH splní SĽUB. Nevzdávajte sa! Bez ohľadu na to, aké je to ťažké. MUSÍ DOPLNIŤ SĽUB. MUSÍ DODAŤ SLÁVU, KTORÚ SĽÚBIL. NEVZDÁVAJ SA!
📌 Nevzdávajte sa! Pokračujte v stoji! prečo? SLÁVA, SĽÚBENÁ SLÁVA!
ON hovorí, že adopcia nie je právo. Znamená to, že keď prijmete JEŽIŠA, musíte si ctiť spasenie, pretože to nie je právo.
📌A predsa pastori zneužili MILOSTI. PÁN krok za krokom buduje prípad proti tým, ktorí zneužívajú MILOSTI.
📌Hodina pokánia a očisty je TERAZ.
NAJMOCNEJŠÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI prišli, aby vyzvali národy k pokániu. Vyzývali mestá k pokániu. Povolali Cirkev KRISTOVU k očisteniu. Povedať Cirkvi, že nadišiel čas kázať Pokánie a Svätosť na kazateľnici.
📌Pretože žijeme v generácii, kde čistota v Cirkvi neexistuje. Žijeme v generácii, v ktorej keď niekomu poviete, aby sa kajal, má pocit, že ho znižujete. Ako potom môže táto generácia dosiahnuť OSLÁVENIE, keď nechce pokánie a neprijíma očistenie?
📌Keď chce BOH hovoriť o OSLÁVENÍ Cirkvi, potom ON teraz hovorí, že Cirkev nepatrí svetu. BOH teraz hovorí: ODDELENIE, ODDELENIE, ODDELENIE od vecí sveta! Odlúčenie od kráľovstiev tohto sveta!!!
📌Cirkev urobila chybu, chybu. Myslia si, že patria do kráľovstiev tohto sveta.
Keď Saul (Pavol) prenasledoval cirkev, hľadal ľudí CESTY. Cirkev má byť ľuďmi CESTY.

📌Keď ste unavení z dočasného občianstva tohto sveta, kde musíme zomrieť, keď sme unavení z dočasných kráľovstiev sveta a teraz hľadáme trvalejšie KRÁĽOVSTVO, VEČNEJŠIE KRÁĽOVSTVO, potom PÁN hovorí, že majú ísť k ľuďom CESTY do toho KRÁĽOVSTVA.
📌JEŽIŠ stvoril Cirkev ako ľud BOŽEJ PRÍTOMNOSTI. Ale cirkev stratila BOŽU PRÍTOMNOSŤ.
Cirkev mala byť – ľud PRÍTOMNOSTI BOHA. Mala byť Domom PRÍTOMNOSTI BOHA. Ale kvôli korupcii, modlárstvu, sexuálnemu hriechu, láske k peniazom, hriechu, potom BOŽIA PRÍTOMNOSŤ opustila Cirkev.
📌Cirkev nie je verná. PÁN hovorí, že pokiaľ ide o OSLAVOVANIE cirkvi, cirkev nepatrí svetu, národom ani mestám tohto sveta. Naše občianstvo už patrí do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.
📌My sem nepatríme. KRÁĽOVSTVO BOŽIE bolo zakúpené VEČNOU KRVOU JEŽIŠA, KRVOU BOŽOU. Cirkev je drahšia ako tento svet. Diabol klamal Cirkvi a oni odhadli svoju hodnotu na základe vecí tohto sveta.
Ooooj Beda Cirkvi!!!
📌PÁN hovorí: Keď je čas hovoriť o OSLÁVENÍ, my ani nepatríme do tohto sveta. Patríme do DRAHÉHO KRÁĽOVSTVA PÁNA.
📌Keď vidíte pastora, ktorý káže peniaze, potom viete, že je tu problém. Neboli sme kúpení zlatom, striebrom, ropnými peniazmi, ani dolármi. Kúpila nás VEČNÁ KRV JEŽIŠA!
📌Ľudia PRÍTOMNOSTI. To je názov cirkvi.
📌BOH NIE JE KLAMÁR.
📌Keď BOH hovorí, že JEHO PRÍTOMNOSŤ JE VEČNÁ, AJ TO MIENI. A PRÍTOMNOSŤ BOHA patrí Nebu.
Takže ak máme byť ľuďmi PRÍTOMNOSTI BOHA, tak naše občianstvo je v NEBI.
📌Prečo diabol klamal Cirkvi? Klamal a povedal Cirkvi, že jej hodnota sa meria v dolároch. Cirkev podliehajúca skaze. Dočasná Cirkev. Preto, keď je čas, aby PÁN hovoril o OSLÁVENÍ, potom PÁN hovorí, že to nie je pre tento svet. Nie je to pre žalúdok. Je to na VEČNOSŤ V KRÁĽOVSTVE NEBESKOM!
📌Nezáleží na tom, či ste vdova. BOH si vás veľmi váži. Nepatríte do tohto sveta.
📌Tí, ktorí budú OSLAVOVANÍ, tí, ktorí sú pre BOŽIE KRÁĽOVSTVO, sa správajú takto: Netrpezlivo čakajú na MESIÁŠA. S úzkosťou a túžbou na NEHO čakajú.
📌Súčasná cirkev nemá zmysel pre naliehavosť, URGENCIU ČASU. A predsa jediní, ktorí vstúpia do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, sú tí, ktorí s napätím čakajú na MESIÁŠA. Majú pocit, že majú problémy, ak HO nevidia prichádzať. S množstvom STRACHU a chvenia.V ten deň, keď príde MESIÁŠ,

budeme mať SLÁVNE TELÁ ako MESIÁŠ!


Off 

30.8.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top