Home
 

CIRKVI, ZAMERAJTE SA NA ZASĽÚBENIE OSLÁVENIA PRI VYTRHNUTÍ CIRKVI, PÁN PRICHÁDZA!!!


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info

12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA
Dňa: 28. JÚL 2022,
Sumarizácia:

📌Nebu bolo prikázané, aby sa otvorilo a pršalo a nebo poslúchlo. Aký čas v Cirkvi!. Aká hodina v Cirkvi!
📌PÁN hovorí, že bude CESTA. CESTA PÁNA A vykúpení PÁNOM budú kráčať po tej CESTE, kráčajúc do KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.
📌PÁN vyzýva národ Mozambiku a hovorí: Maputo! Maputo! Mozambik! Mozambik! Prosím, poďte na palubu. Vlak sa chystá odísť! Národy už prišli. Toto je hodina pre Mozambik!
📌Prečo PÁN poslal SVOJICH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV do Maputa?
Dôvod, prečo prišli do Maputa, je ten, že PÁN BOH JEHOVAH YAHWEH hovoril s NAJMOCNEJŠÍMI NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA. A tento rozhovor je najdôležitejším rozhovorom v Cirkvi.

📌PÁN poslal NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV OZNÁMIŤ PRÍCHOD KRÁĽA a ONI stoja, aby oznámili SLÁVNY príchode MESIÁŠA.
📌Vízia PÁNA, 18.10.2021, PÁN JEŽIŠ HLASOM povedal SVOJIM NAJMOCNEJŠÍM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM: CHOĎTE A POVEDZTE IM, ŽE KEĎ SA DOJDE KU VYTRHNUTIU CIRKVI, BUDÚ MAŤ TELÁ AKO JE MOJE ! A v tom čase NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA vidia, že TELO PÁNA JEŽIŠA JE MOCNÉ A VEĽMI SLÁVNE.
📌Potom PÁN JEŽIŠ napísal: 1. Jána 3:2
📌PÁN JEŽIŠ hovorí: CHOĎTE IM POVEDZ, ŽE KEĎ DOCHÁDZA K VYRAZOVANIU, BUDÚ MAŤ TELÁ AKO MÁM
📌Je to úplne neuveriteľné, keď sa pozriete na súčasný stav Cirkvi. Že MOCNÝ BOH NEBIES môže pozvať hriešny ľud, hriešnu generáciu, aby sa podieľala na JEHO SLÁVE.
Hriešny ľud, hriešna generácia, generácia, ktorá oslavovala homosexualitu a nie jeden deň, ale celý mesiac, ako keby provokovala BOHA.
📌Inými slovami, PÁN hovorí:
Choďte a povedzte im, že budú mať účasť na BOŽOM VLÁDNUTÍ
Choďte a povedzte im, že budú mať účasť v NOVOM JERUZALEME BOŽOM
Choďte a povedzte im, že budú mať podiel na BOŽSKEJ POVAHE BOHA
Choďte a povedzte im, že budú mať podiel na BOŽOM TRÓNE
Choďte a povedzte im, že budú mať podiel na BOŽOM DEDIČSTVE

📌PÁN v podstate oznamoval, že CHOĎTE A POVEDZTE IM, že MESIÁŠ prichádza!
Jedným z odkazov je, že HOVORIL: Už dlho sleduje Cirkev a videl, že sa zameriavajú na iné veci. Tak utekajte a povedzte im, aby sa zamerali na ZASĽÚBENÚ SLÁVU!
📌Choďte im povedať, že tu niet VÄČŠIEHO POKLADU ako SĽUB SLÁVNEHO MESIÁŠA.
PÁN hovoril: Choďte a povedzte im, že prichádza SÚD BOŽÍ.
📌 BEŽ a povedz im: Nie, pomýlili ste sa!!! Vráťme sa k zameraniu na ZASĽÚBENÚ SLÁVU. Povedzte im,
aby sa teraz zamerali na ZASĽÚBENÉ KRÁĽOVSTVO SLÁVY.
Že sa potrebujú vrátiť na CESTU PÁNA!
Aká nádhera! Že v modernom roku 2021 môže BOH NIEKOMOMU povedať, POSIELAM VÁS! CHOĎTE IM POVEDAŤ!
V DOBE, keď niektorí ľudia prišli a tvrdili, že vraj BOH ich poslal, ale predsa ON ich NEPOSLAL!

📌Že Choďte a povedzte im, aby pripravili CESTU!!!, MESIÁŠ PRICHÁDZA.
PÁN hovoril: Choďte a povedzte im, že ak budú takto pokračovať, budú súdení.

📌 NAJMOCNEJŠÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA môžu vidieť, že táto generácia zapiera BOHA, keď k nim príde maličkosť a prenasledovanie, keď na nich príde malá skúška, utečú.
Choďte a povedzte im, že keď Daniel čelil monumentálnemu prenasledovaniu, prenasledovaniu až k smrti, Daniel sa zameral na ZASĽÚBENÚ SLÁVU.
📌Daniel nevidel levov, ale videl ZASĽÚBENÚ SLÁVU. Ak dokážem stáť PEVNE a vydržať, aj keď ma zabijú, čaká ma SLÁVA.
Čo je zlé V CIRKVI a v generácii? Táto generácia je príliš rýchla na to, aby opustila JEŽIŠA. Keď príde malá skúška, prenasledovanie alebo vydieranie, povedia nie, už nemôžu slúžiť JEŽIŠOVI!
📌Choďte im povedať, že by sa nemali vzdávať, nech je to akokoľvek ťažké!! Povedzte im, aby sa postavili a PEVNE STÁLI! Na konci radu je SLÁVNE BOŽIE KRÁĽOVSTVO, SLÁVNE KRÁLOVSTVO PÁNA. Choďte im povedať, aby vydržali.
Choďte im povedať, že nezáleží na obťažovaní diabla, na tom nezáleží. Pripomeňte im Shadracka, Meshacka a Abednega

📌Choďte im pripomenúť, že Shadrack, Meshack a Abednego sa prihovorili diablovi a povedali mu, že vo veci uctievania JEŽIŠA neexistuje žiadna debata!
O tom, že vo veci uctievania BOHA JAHWEH nie je žiadna diskusia. Ak nás chceš zabiť, je to v poriadku.
📌 Celý vesmír čaká na ZJAVENIE SYNOV BOŽÍCH
A deň, kedy PÁN verejne vykročí vpred a odhalí identitu SYNOV BOŽÍCH, je DEŇ OSLÁVENIA.

To je deň, keď celý svet povie: Wow, tak toto boli SYNOVIA BOŽÍ!!!
📌Choďte im povedať, že sa blíži DEŇ, keď konečne vstúpia do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO!
Nemôžete vstúpiť do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO v tele a krvi, ktoré má
te.
Telo a krv nikdy nezdedia SLÁVNE BOŽIE KRÁĽOVSTVO!!!
📌PÁN pokarhal aj kazateľnicu a kazateľov! ON pokarhal kazateľov! Inými slovami, PÁN povedal, aby išli a povedali im, aby pripravili Cirkev!
📌To znamená, že to NIE JE naše právo. Význam MILOSTI je, že dostávame to, čo si nezaslúžime.
Ak by sme dostali to, čo si zaslúžime, tak potom by sme DOSTALI SÚD BOHA!!!
📌Kto sme my, obyčajní hriešní smrteľníci, aby nás BOH, NESMRTEĽNÝ OTEC nazval SVOJMI deťmi a prijal nás do JEHO SLÁVNEJ RODINY v adopcii.
Je to adopcia, PRIJATIE, tak ako to môžeme my ako Cirkev zneužiť?

Ako môže táto generácia zneužiť výsadu prijatia do SLÁVNEJ BOŽEJ RODINY?
📌Keď chce PÁN hovoriť o OSLÁVENÍ Cirkvi, prvá vec, ktorú hovorí, je, že sme prijatí do JEHO SLÁVNEJ RODINY.
Keď raz dostaneme MILOSŤ, nemôžeme ju zneužiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aká privilégia je, že generácia, ktorá oslavuje potraty môže byť prizvaná k adopcii DO BOŽEJ RODINY!
📌Je to privilégium byť adoptovaný do BOŽIEJ RODINY.
Je to ako KRÁĽ vchádza do väzenia, kde sú všetci ľudia držaní ako rukojemníci. A ON hovorí, aby som MU ukázal najhoršieho väzňa a ON hovorí, že to je ten, ktorého si ON chce adoptovať a vziať domov.
ON hovorí, že najhorší väzeň, ktorý je vrahom ako Pavol, je ten, ktorý je vybraný a adoptovaný a píše dve tretiny BIBLIE NOVOM ZÁKONE!
📌Dôvod, prečo nás svet nepozná, je ten, že nepoznal JEŽIŠA. Keď je čas, aby PÁN hovoril o OSLÁVENÍ cirkvi, svätých, potom PÁN hovorí, že svet nás zavrhne, pretože odmietol JEŽIŠA.
Svet nás odmieta a nepozná, pretože nepoznal JEŽIŠA.
📌Veci o OSLÁVENÍ svätých sú stále skryté a skryté. A PÁN hovorí, že JE pripravený podeliť sa s nami o SVOJU SLÁVU. PÁN nám otvoril pochopenie toho, čo prichádza v SLÁVNOM KRÁĽOVSTVE. Sedíme vo výhode. Pretože generácie prichádzali a odchádzali a túžili počuť oznámenie, že JEŽIŠ prichádza.
📌Nastal čas kázať POKÁNIE a SVÄTOSŤ na kazateľnici!
📌Pretože žijeme v generácii, kde čistota v Cirkvi neexistuje. Žijeme v generácii, v ktorej keď niekomu poviete, aby sa kajal, má pocit, že ho znižujete. Ako potom môže táto generácia dosiahnuť OSLÁVENIE, keď nechce pokánie a neprijíma očistenie?
Keď BOH chce hovoriť o OSLÁVENÍ svätých, potom BOH teraz hovorí: ODDELENIE! ODDELENIE! ODDELENIE! Z kráľovstva tohoto sveta.
📌Cirkev kvôli ZLU, korupcii stratila BOŽIU PRÍTOMNOSŤ
📌PÁN hovorí: Pokiaľ ide o OSLÁVENIE Cirkvi, Cirkev nepatrí Mozambiku ani žiadnemu inému národu, patrí PÁNOVI BOHU.
Cirkev odhadovala jej hodnotu na základe vecí tohto sveta. Beda Cirkvi!!!
Keď ide o SLÁVNOSŤ cirkvi, nepatríme do tohto sveta, ale do DRAHÉHO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.
📌CIRKEV, ktorá bude OSLAVENÁ, nebola kúpená za doláre, ale VEČNOU KRVOU JEŽIŠA.
Ľudia PRÍTOMNOSTI, to je názov Cirkvi. Preto sa JEŽIŠ opýtal Kafarnauma, či budeme dnes v nebi a zajtra v pekle? Pretože keby sa pred vašimi očami diali zázraky v zlých mestách Corazin a Bethasaida, činili by pokánie vo vrecovine a prebudenie by pokračovalo dodnes.
📌Prečo diabol klamal Cirkvi? Že sa naša hodnota meria v dolároch? Cirkev podliehajúca skaze, dočasná cirkev, a preto, keď je čas, aby PÁN hovoril o SLÁVNOM KRÁĽOVSTVE, potom ON hovorí, že to nie je pre tento svet, je to pre VEČNOSŤ v Nebi!
📌BOH NIE JE klamár. Keď BOH hovorí, že keď JE JEHO PRÍTOMNOSŤ VEČNÁ, presne to aj tak myslí. A PRÍTOMNOSŤ BOHA patrí do Neba. Ak máme byť občanmi BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, potom patríme tam hore.

📌Tí, ktorí budú Oslávení a patria do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, sa správajú takto:
Ak vedia, že MESIÁŠ príde určitým smerom, potom sú znepokojení a vždy sa pozerajú, očakávajú a čakajú týmto smerom.
Oznámili to Cirkvách kazatelia?? VÔBEC NIE! Kazatelia sú usadení a pohodlní a nemajú pocit naliehavosti, URGENCIE!
📌A PÁN hovorí, že jediní ľudia, ktorí vstúpia do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, sú tí, ktorí netrpezlivo čakajú na príchod MESIÁŠA. Majú pocit, že majú problémy, ak HO nevidia prichádzať. Majú veľa strachu a trasú sa.
📌Sú to súčasné Cirkvi? Bohužiaľ nie.
Choďte im povedať, že v ten DEŇ, keď dôjde k vytrhnutiu, budú mať SLÁVNE TELÁ ako MESIÁŠ.
Pokiaľ ide o OSLÁVENIE a prijatie Cirkvi do KRÁĽOVSTVA SLÁVY, BOH si nič nezamlčal. BOH uvoľnil všetku SILU.
📌SILU, ktorá umožnila JEŽIŠOVI dať všetko pod SVOJU kontrolu a SVOJOU RUKOU držať celý vesmír a dať slnku dostatok tepla každý deň, aby nám teplo dalo, to je OHROMNÁ SILA.
SILA, ktorá umožnila JEŽIŠOVI poraziť smrť, je nám k dispozícii na naše OSLAVENIE. Pre PÁNA je OSLÁVENIE NAJDÔLEŽITEJŠÍM krokom k vykúpeniu. To je DEŇ, kedy sa nás satan už nikdy nedotkne. To je DEŇ, keď Cirkev porazí hriech a porazí smrť.
📌Choďte im povedať, že kresťanská spása je výzvou k vytrvalosti.
Bez ohľadu na prenasledovanie, nevzdávajte sa, pretože naše súčasné utrpenie nie je ani hodné porovnania so SLÁVOU, ktorá je v nás uložená. Ten, kto to hovoril, mal byť práve sťatý.
📌Súčasné utrpenie nie je ničím a nemalo by sa ani brať do úvahy, keď ho porovnáte so SLÁVOU, ktorú zasľúbil MESIÁŠ.
PÁN hovorí: Povedzte im, že kresťanská spása je výzvou k vytrvalosti. Cirkev správne nezachytila ​​pokyny PÁNA, a preto nemajú radi prenasledovanie.
Kvôli spáse a kvôli JEŽIŠOVI je SLÁVA obrovská a odplata VEČNÁ.
📌Cirkvi dnes chcú byť milované všetkými. A PÁN hovorí, že ako vás môžu milovať keď predsa prenasledovali a zavraždili JEŽIŠA?
📌A predsa boli niektorí svätí ranej cirkvi varení vo vriacom oleji. Odmietli sa zriecť JEŽIŠA. Dali svoje životy a všetko! Dali ich na drevo, zviazali a zapálili, a predsa pokračovali v uctievaní JEŽIŠA!
📌Choďte im povedať, že diabol ich bude obťažovať a zneužívať, ale nikdy sa nevzdávajte!!!
Ale moderná cirkev, ak prídu o prácu, opustia JEŽIŠA. Ako táto generácia vstúpi do OSLÁVENIA bez vytrvalosti? Čím sú modernejší, tým menej vytrvajú.
📌Niektorí pastori zo strachu z prenasledovania zjednotili manželstvá homosexuálov v Cirkvi.
Kvôli strachu z prenasledovania prestali v Cirkvách karhať hriechy!!!
Kvôli strachu z prenasledovania sa niektorí pastori zjednotili s inými náboženstvami, ako je islam a hinduizmus, a nazvali to medzináboženské. Chcú byť politicky korektní. OOOOJ!!!
📌Nemôžu vystúpiť a povedať, že JE LEN JEDEN BOH, JEHO MENO JE JEHOVAH YAHWEH a KRISTUS JEŽIŠ JE JEHO SYN, ktorý zomrel za naše hriechy a ON jediný je CESTA. Pastieri chcú byť politicky korektní a PÁN pritom hovorí, že Cirkev nepatrí do sveta!
V cirkvi je choroba politickej nápravy. Niektorí z nich podporili interrupcie ako politicky korektné voči vláde! Niektorí z nich podporili homosexualitu, aby boli politicky korektní voči vláde a dostávali peniaze!!
📌Aby sme boli politicky korektní, tvoria združenia, ktoré zahŕňa islam, katolíkov, baptistov, hinduistov, budhistov. Všetci sú slepí a kráčajú spolu. A predsa je BOŽIE KRÁĽOVSTVO oddelenou cirkvou!!!!!!!!!!!!
Keď veľmi pokarháte hriech, odídu z Cirkvi aj so svojimi rodinami! Cirkev sa bojí prenasledovania!!!
Keď zvážim SĽÚBENÚ SLÁVU, nebude dôležité, ak prídem o prácu. Pretože toto všetko je dočasné. A v ten deň OSLÁVENIA bude od PÁNA JEŽIŠA odplata za prenasledovanie, ktorým sme prešli.
📌Keď Daniela hodili do jamy levov, nevidel, že ho levy požierajú, ale uvidel SĽÚBENÚ SLÁVU.
Shadrack, Meshack a Abednego nevideli oheň, do ktorého mali byť hodení, ale videli ZASĽÚBENÉ KRÁĽOVSTVO SLÁVY.
Pavol nevidel sekeru, ktorá bola nabrúsená, aby mu odsekla hlavu, ale videl SĽÚBENÚ SLÁVU.
📌Ale dnešná cirkev, keď sa im manžel vyhráža, že ich vyhodí za chodenie vo svätosti, vyberú si manžela. Namiesto JEŽIŠA si vyberajú manžela, vzdelanie a kariéru.
Ale PÁN hovorí Cirkvi, že volanie po kresťanskej spáse je výzvou k vytrvalosti!!!

📌Choďte im povedať, že existuje ZASĽÚBENÁ SLÁVA, ZASĽÚBENÝ VEČNÝ STAV, SĽÚBENÉ NOVÉ NEBO, SĽÚBENÁ NOVÁ ZEM, kde nie je rakovina, cukrovka, rozvody, hriechy, pohreby, operácie, lieky, žiadni psychiatri, žiadne depresie. Len NOVÝ JERUZALEM, VEČNÝ
DOM PÁNA. Povedzte im, aby vydržali bez ohľadu na prenasledovanie.
Choďte teda a povedzte, že CESTA DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA JE KRVOU POZNAČENÁ CESTA, KRVOU KRISTOVOU.
📌Prenasledovanie je to, čo očistí našu vieru. A žijeme vo svete, keď ľuďom na úrade poviete, že ste kresťan a znovuzrodený a svätý, tak potom musia vás prenasledovať.
📌Boh je v detailoch. Ak niekto hovorí, že s ním hovoril PÁN, požiadajte ho, aby vám povedal podrobnosti.
📌Choďte im povedať, že PÁN je ochotný sa s nami podeliť o SVOJU BOŽSKÚ POVAHU. Ak je BOH SVÄTÝ, potom je ochotný sa s nami podeliť o SVOJU SVÄTOSŤ. Že ON je ochotný sa s nami podeliť o atribúty BOHA.
📌PÁN hovorí, že za vytrvalosťou existuje ODMENA. V tejto dobe musí Cirkev vytrvať. Že kresťanská spása je výzvou k vytrvalosti. Že musíme vytrvať v prenasledovaní. Že SĽÚBENÁ SLÁVA je väčšia ako tento svet. Že rozdiel medzi nami a ostatnými náboženstvami je v tom, že máme ÚŽASNÉ NEOPÍSATEĽNÉ, NEVYSTIHNUTEĽNÉ BOŽIE SĽÚBY.


Off 

16.8.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top