Home
 

PROROCTVO O VYPUSTENÍ ANTIKRISTA a FALOŠNÉHO PROROKA, zo dňa 18.1.2015

PROROCTVO O VYPUSTENÍ ANTIKRISTA A FALOŠNÉHO PROROKA, ,

zo dňa 18.1.2015

Pán hovoril so mnou, odkedy som hovoril k Vám poslucháči tento večer, Pán mi umožnil zaspať a ON prišiel a hovoril so mnou znovu o  tejto veľmi dôležitej a významnej udalosti, o príchode Mesiáša. A keď som zaspal dnes, okolo 10 hodine večer, potom mi Pán ukázal dva krát, znova opakujem, Pán mi ukázal dva krát vypustenie antikrista a falošného proroka. Znova, po tom ako som s Vami poslucháčmi hovoril, celosvetovo, o príchode Mesiáša, Pán ma poslať spať a okolo 10 hodine tejto noci On mi ukázal dva krát vypustenie antikrista a falošného proroka. A v tom rozhovore, v prvej časti mi ukázal vypustenie antikrista a falošného proroka. Ale druhá časť, keď mi to ukázal druhý krát, On mi ukázal nepriateľa, poradcu, otca všetkých klamstiev, diabla, ako ich vypúšťa. Ako vypúšťa antikrista a falošného proroka. Bol som udivený, že v tom čase ja som videl vozidlo ” pick up”, ktorý viezol obrovský kus betónu, aký sa zvykne používať pri stavbe mostov, to vozidlo nieslo ohromný kus betónu, ktorý bol sformovaný, pre stavbu mostov, toto vozidlo padalo, padalo na bok, keď antikrist prichádzal. Potom ma Pán položil na zem, takže som bežal so všetkými ostatnými ľuďmi. My sme behali, ľudia vstupovali do domov, pokúšali sa zapečatiť ich dvere a okná, ja som zatváral veľa dverí, tam bola veľká panika. Zatváralo sa veľa okien, dvere, ja som zatváral, každý utekal zatvárať okná, pretože on prichádzal, každý vedel, že on prichádza. Vidím mnoho paniky po tvári zeme, ako každý utekal zamknúť sám seba do vnútra. ON ma dal tam, ja som  bežal a potom on im ukázal, ako sa k nim približoval kožu z leoparda. Biblia hovorí veľmi jasne v 2. Tesalon. 2:4 – 9 …4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. 8A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, 9toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi. Takže Biblia hovorí veľmi jasne o príchode antikrista, hovorí o duchovnej nezákonnosti, vykonávanie vzbury oproti ustanovujúcej autority Božej, oproti Pánovi, je už tu, už na Zemi, mnoho národov odstránilo Boha z ich ústavy,  mnoho národov sa  nehlási viac k Bohu, oni nechcú, aby bolo spomínané v parlamente meno Ježiš, toto vieme. Vidíme správanie ľudí, obnaženosť, orgie,  vidíme alkoholizmus, drogové závislosti, násilia, všetko toto sa už vykonáva. Osoba antikrista nebude zjavená dokiaľ ten, ktorý ho zdržuje bude odstránený. On bude zjavený v ustanovenom čase.  Pán mi ukázal tejto noci, ako nepriateľ vypúšťa antikrista a falošného proroka a my vieme že je to diabolská trojica, jednota. Pretože nepriateľ sa sám obráti na boha,   predídu Boha a potom antikrist príde, ja ho vidím, ako nesie korunu na jeho hlave, on ustanoví agendu, poriadok antikrista. Poriadok uctievania inému bohu v chráme Božom. On je ten, ktorý to prichádza uskutočniť. Zaviesť poriadok, aby všetci veriaci, ktorí sa pokúšajú uctievať Ježiša počas súženia boli popravení. My už vidíme svet, ako vyzerá dnes. Každý sa môže pozrieť do správ, vidieť správy a čítať správy, vidíte že evanjelizácie sa uzatvárajú. Antikrist nebude zjavený dokiaľ ten, ktorý ho zdržuje bude odstránený.A my všetci vieme, že ten, ktorý ho zdržuje je Duch Svátý. Duch Svätý Boha Jehova. A to Vám hovorí veľmi jasne, že cirkev, svätá cirkev, sväté obydlie Ducha Svätého práve teraz, vy ste Svätí príbytok, domy, obydlie Ducha Svätého. Táto Svätá cirkev, ktorej obydlie je Duch Svätý  bude vytrhnutá, ktorej vytrhnutie som predstavil o 19 hod. večer ( u nás na SK a CZ o 17 hod.) dnes, potom Duch Svätý nebude mať obydlie. Doba milosti skončí a ruky ochrany  Boha Jehova budú zobraté preč. ON, ktorý zdržuje antikrista, aby bol zjavený, to je Duch Svätý. Takže toto je veľmi dôležitá udalosť, o ktorej Pán so mnou hovoril,   A môžte vidieť, že Pán čakal, až to proroctvo o príchode Mesiáša  predstavím v rádiu  ( http://www.repentslovakia.com/?p=1544 )  a potom hneď o 22 hod,  aby som bol presný o 22.16 hod.,  mi ukázal príchod antikrista a veľkú paniku. Nech tí, ktorí majú uši, sú schopní sa spojiť s bodkami…… a pripraviť sa vo Svätosti, v absolútnej Svätosti a spravodlivosti pre príchod nášho Pána Ježiša, Shalom. 

Off 

19.1.2015 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top