Home
 

PRENASLEDOVANIE A IDENTITA SKUTOČNÝCH NASLEDOVATEĽOV PÁNA JEŽIŠA, 2. časť, 1. – 2. Máj 2022


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info

Na Globálnej BOHOSLUŽBE
Dňa: 1. – 2. MÁJA 2022


Sumarizácia:

CHARAKTERISTIKA TÝCH, KTORÍ BUDÚ VZKRESENÍ PRI DRUHOM VZKRESENÍ:

🔸 Oni OPOVRHUJU BOHOM.
🔸 Oni OPOVRHUJU A IDU PROTI BOŽEJ AUTORITE.
🔸 Oni OPOVRHUJU HLASOM BOHA.
🔸 Oni OPOVRHUJU MÚDROSŤOU.
🔸 Oni OPOVRHUJU INŠTRUKCIAMI V CIRKVI PÁNA!
🔸 Oni OPOVRHUJU DISCIPLÍNOU.
🔸 Oni OPOVRHUJU BOŽIM príkazom.

HRIECH PROTI BOHU JE DOSLOVA UTOK PROTI BOHU A JEHO SLÁVE.

—> VZKRIESENIE je dôkazom toho, že KRISTUS JEŽIŠ je ten, ktorý bol vzkriesený a je SYN BOŽÍ.
—> Zmŕtvychvstanie nás robí ospravedlnenými pred BOHOM
—> Je to dôkaz, že hriech bude jedného dňa v našich životoch porazený
—> To je dôvod, prečo aj my máme jedného dňa nádej.
—> Zdôrazňuje, že cirkev musí žiť obetavým životom tak, ako to robil KRISTUS JEŽIŠ.
—> Poskytuje nám príležitosť byť s KRISTOM
.
—>Je to dôkaz, že KRISTUS JEŽIŠ je SUDCA, ktorý príde SÚDIŤ.
—>To je to, čo ničí hriech.

📌 MESIÁŠ bude vládnuť MOCOU, AUTORITOU a SLÁVOU.
📌 Na základe toho, čo robíme na tejto zemi, môžeme vyhrať cenu alebo nie.
📌 PÁN hovorí, že požehnaní sú tí, ktorí zotrvávajú!

📌 PÁN hovorí o tých, ktorí budú odmenení v Nebi.
📌 PÁN identifikuje tých kresťanov, ktorí dostanú ODMENU v JEHO KRÁĽOVSTVE.
📌Diabol bude spútaný a nastane tisícročný čas mieru. Už nás nikto nebude rušiť.


📌 Toto je čas, kedy PÁN hovorí Cirkvám, aby sa zamerali na OBNOVENIE VŠETKÝCH VECÍ.
📌 Je jasné, že keď vytrváte pre JEŽIŠA, tak HO milujete a dostanete ODMENY.


📌 Tí, ktorí vstúpia do SLÁVY, sú požehnaní, pretože:
1.MILUJÚ JEŽIŠA.
2. Skutočnou skúškou lásky k JEŽIŠOVI je vytrvalosť a stáť si PEVNE za svojím, nech sa deje čokoľvek.
3.Vytrvalosť Na zemi Bez ohľadu na skúšky.
4. Prenasledovanie.


📌 Aby sme mohli vstúpiť do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, je pre nás nevyhnutné prenasledovanie.
📌 Prenasledovanie je skutočným znakom toho, že tento svet upadol do hriechu. Ak žijeme sväto, potom musíme byť prenasledovaní.


📌 PÁN teraz prináša pravú identifikáciu nasledovníkov KRISTA.
– Musí existovať prenasledovanie, pretože žijeme v padlom svete.
A predsa dnešné Cirkvi nechcú mať nič spoločné s prenasledovaním.


Toto je skutočná skúška, že táto Zem prepadla HRIECHU, pretože ak si vyberiete Spravodlivosť a Svätosť, Svet s vami musí bojovať.
Potom PÁN JEŽIŠ KRISTUS bude bojovať za vás
.

📌Ako vás môže milovať generácia, ktorá miluje homosexualitu? Musia s vami bojovať. Musíte byť prenasledovaní, pretože milujete spravodlivosť.

📌 Súčasné Cirkvi chcú, aby ich tento svet miloval. Ale ako vás môže milovať svet, ktorý je plný hriechu a homosexuality, keď vás poslal JEŽIŠ? Ako vás môžu milovať? Musia s vami bojovať!
Musíte byť prenasledovaní kvôli spravodlivosti!


Táto súčasná generácia kresťanov chce byť milovaná všetkými, a ak ste to vy, potom je niečo s vami zlé!

📌 PÁN teraz stanovuje identitu tých, ktorí vstúpia do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA a budú odmenení korunami a trónmi a Hospodin odmení každého podľa jeho skutkov.
📌 Ľudia vás budú neustále falošne obviňovať tak, ako bol falošne obviňovaný JEŽIŠ.
📌 PÁN hovorí, že to, čo práve teraz robíme na zemi, je pre PÁNA veľmi dôležité.


📌 A predsa súčasné Cirkvi hodujú na zakázaných potravinách sexuálneho hriechu.

📌 Ak JEŽIŠ prišiel a zomrel za naše hriechy a dal SVOJ ŽIVOT, aký je potom náš život?
📌 A preto by sme mali dávať svoje životy PÁNOVI až po SMRŤ.


📌 Musíme zaprieť samých seba a potom nás PÁN odmení v SLÁVE.
📌 Keď dáte svoj život pre JEŽIŠA a oni vás zabijú v mučeníctve, potom vám PÁN JEŽIŠ dá KORUNU ŽIVOTA. PREJAV BOŽEJ LÁSKY vo vás je, keď znášate prenasledovania pre KRISTA JEŽIŠA.


📌 Ako vstúpite do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, keď neznesiete prenasledovanie??

📌 Nastane OBNOVA VŠETKÝCH VECÍ, bude tam všetko odstránené, čo nútilo človeka roniť slzy, smrteľné choroby, chudoba, smútok, plač, všetky tieto veci tam nebudú.
📌 Každá vec, ktorá spôsobuje bolesť, bude odobratá, pretože Starý poriadok vecí bude odstránený.
📌 Všetko, čo človeka práve teraz znepokojuje, nenájdete v tom meste, v NOVOM JERUZALEME

Off 

2.5.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top