Home
 

PROROCTVO PÁNA O MASÍVNEJ MILOSTI A LÁSKE NAD NAMI A ZÁROVEŇ O DÔSLEDKOCH V ZNEUŽITÍ MILOSTI V TEJTO HODINE, 8. DECEMBER 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 8. Decembra 2021

Sumarizácia:Požehnan´´´i ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. A ukázal mi množstvo chromých, ktorí vstanú v tomto národe.

Takže PÁN BOH VŠEMOHÚCI hovoril z JEHO milosti, z JEHO lásky, JEHO milosrdenstva a súcitu.

PÁN, ktorý hovorí o súde, súdi Haiti, Čile, Mexiko, Peru, Nepál so zemetraseniami, Čínu, Taiwan, Filipíny a súdi celú Zem s Koronavírusom, až pokiaľ ľudia boli hodení do masívneho hrobu v NewYorku, prvej krajiny Sveta, dokonca aj Taliansko a zvyšok Sveta.

Ale na tejto druhej strane, kde sú JEHO SLUŽOBNÍCI ON HOVORÍ, v obrovskej milosti a milosrdenstve. Ja vidím chromých vstávať, vidím určitú chromú vstávať, je to dievča a jej kolená sú opuchnuté, sú väčšie, jej kolená, postavila sa a je tam veliká oslava.

Takže PÁN postaví množstvo chromých medzi terajším časom a Menengai, takže PÁN hovorí z JEHO MNOŽSTVA LÁSKY A MILOSTI.


Takže chcem sa s vami zdielať znova, ste si vedomí, že v deň súdu, PÁN bude súdiť rozdielných ľudí rozdielne, a potom, keď ich bude súdiť, trest bude rozdielny pre rozdielných ľudí, a jedno z kritérii, ktoré PÁN použije aby zvýšil oheň, v ktorom bude horieť každý, kto vstúpi do pekla, jedno z kritérií, zo stupnice ktorú PÁN použije ako stanoví ako zvýši váš oheň.

Ktokoľvek vstúpi do pekla, úroveň trestu ktorú dostane, bude na základe množstva evanjelizácie, množstve PRAVDY EVANJELIA, svetla a moci ktorej podliehal v tomto živote. Množstva POSOLSTIEV EVANJELIA, MNOŽSTVA POSOLSTIEV SPRAVODLIVOSTI A SVÄTOSTI, ktoré počúvate, množstvu zázrakov, ktoré vidíte, množstvo divov ktoré vidíte.


TAKŽE ZOBERTE TIETO ZÁZRAKY VEĽMI SERIÓZNE!!!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!


Ďakujem vám.
Off 

8.12.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top