Home
 

BUĎTE SI ISTÍ, ŽE STE SPRÁVNE ZNOVUZRODENÍ !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Drahí ľudia, nehľadajte schválenie u ľudí, ale u BOHA. Netrápte sa čo svet hovorí ale sa trápte s tým čo PÁN hovorí. Ja som videl príchod MESIÁŠA. Pokiaľ nejakí Vaši kamaráti, ktorých ste mali radi v cirkvi budú zobratí, Tí Svätí a oni tam budú sedieť a budú sa pýtať: woow, Jessica bola zanechaná ? woow ! Woow, Jessica to nezvládla ? Oo jee, Ona zvykla byť Svätá, takže Ona to nezvládla, … viete Oni budú hovoriť. Vy si tu tiež budete vedomí toho, že Oni budú tam o Vás hovoriť. Pretože Oni budú živí, Oni budú hovoriť, eiii… PÁN mi to dal zakúsiť, aby som mohol prísť ku Vám a varovať Vás, aby ste sa tam nedostali.

Ja som videl cirkev, ktorá zlyhala vstúpiť.

Je to neúnosné, neuveriteľné, pretože to bude čas, kedy sa skončí doba milosti. Ja utekám, niekto ma veďte k PÁNOVI ! Nikto ! Tam bude smršť. Každý teraz sám bude zápasiť za seba samého. Nejakí ľudia budú pozerať po ich milovaných, ktorí odišli. Tam bude smršť, viete si predstaviť úroveň zmätku ? Aký pilot lietadla bol zobratý a lietadlo stroskotalo v oceáne. Sami pre seba si viete predstaviť úroveň smršte a zmätku ?

Zem bude zrelá na to, aby antikrist prevzal autoritu okamžite !

Tu bude potreba, potreba ! Pociťovaná potreba ! Oooh ! 

Deň svadby BARÁNKA.

Akciové trhy budú kompletne zničené, hroby budú otvorené a ľudia budú vychádzať, fyzické otvorenie. Ja už som to videl. Hroby sa otvoria a SVӒTÍ vyjdú von. To bude taký zmätok na Zemi, že Zem bude zrelá na to, aby okamžite antikrist vládol. Aby jedna osoba povstala a uchopila autoritu, nemôžem sa zdielať mnoho, ale ja viem mnoho, dokonca aj to kde on je teraz ! HALLELUJAH ! Eeei ! Moment pravdy ! Teraz prišiel, ja viem, ale on mi nikdy nedovolil to kázať. V skutočnosti to bola prvá vec, ktorú mi ukázal keď ma povolal. Nehovorte, oo, to je niečo čo sa udeje v budúcnosti, je to vymyslený príbeh. Nie, to nie je ! To sa stane ! Radšej sa pripravte v svätosti keď viete, že žijete s Vašou ženou a neuzavreli ste manželstvo pred PÁNOM, dajte veci do poriadku !

Jediný dôvod prečo JEŽIŠ išiel na KRÍŽ, jediný dôvod, prečo bola napísaná BIBLIA, jediný dôvod, prečo bol DUCH SVӒTÝ uvoľnený do cirkvi, aby jedného dňa smrteľná, smrteľná bytosť ako Vy, aby bola schopná sa premeniť do večného KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, do nezakupiteľného Kráľovstva.

Vy si to nemôžete zakúpiť s peniazmi. Toto je jediný dôvod, prečo ste sa stali kresťanmi. Ale keď ste sa stali kresťanmi, pre iný dôvod v tejto krajine, tak mi je to ľúto. Je mi to ľúto, to Vám nepomôže toho dňa. To je dôvod, prečo Ja hovorím: keď ste sa skutočne stali kresťanmi pre KRÁĽOVSTVO BOŽIE, to sa musí odrážať vo Vašom obliekaní, vo Vašom správaní, vo Vašom životnom štýle a vo všetkom okolo Vášho uctievania.

A toho dňa bude to deň pravdy, pravdy.

Pravda bude povedaná, uvidíme, kto bol skutočne znovuzrodený. Ten deň bude nezvratný. Keď sa to stane, poviete: Pane, navráť to, toho času ja sa pripravím ! Nie !

Ten deň bude nezvratný, bude preč !

A PÁN hovorí: nezáleží na tom kde sa nachádzate, nezáleží v ktorom štáte, Vy sa v podstate môžete pripraviť práve teraz a byť pripravení. JEŽIŠ povedal Jánovi krstiteľovi: je to pre nás správne, keď to urobíme, aby sme naplnili všetkú spravodlivosť

Matúš 3: 13-17

13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. 14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne? 15 Ale Ježiš odpovedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravedlivosť. Vtedy ho nechal. 16 A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. 17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Buďte si istí, že naplníte všetku spravodlivosť. On hovorí, že keď Vaša ruka spôsobí hriech, zoberte sekeru a odseknite ju, je lepšie keď vstúpite do Neba s jednou rukou, ako ísť do pekla s obidvoma rukami. Vidíte to drahí ľudia ? Dávajte dobrý pozor na to, čo Ja hovorím. Buďte si istí, že vstúpite do KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

14.4.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top