Home
 

ŠKVRNY NA RÚCHU V CIRKVÁCH

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Ako môže cirkev predávať krv JEŽIŠA za trhovú cenu ?

Ako môže niekto prísť ku Vám a povedať Vám: Boh mi hovoril o Vás a povie: ale potrebujete prísť a zaplatiť 5000 keď sa pozriete do BIBLIE Jeremiáš si pýtal ? Izaiáš si účtoval ? Ezechiel si účtoval ? Malachiáš si účtoval ? Potom prečo Vy si účtujete ?

Cena, ktorú JEŽIŠ zaplatil, aby pripravil pre Vás slávne rúcho,

vidíte cenu v Izaiášovi 53 a v Žalme 22. Počúvajte drahí ľudia, Pán hovorí: že toto posolstvo prináša zodpovednosť pre pastorov a ON hovorí pastorom: Ako to, od kedy Vás PÁN povolal Vy ste nepripravili cirkev. Ako to, odkedy ste sa stali pastormi vy ste obliekali cirkev s prosperitou tohto sveta. A ON hovorí: ako to, od kedy Vás povolal Vy ste neobliekli cirkev so spravodlivosťou JEHOVA. Ako to, PÁN rovnakým spôsobom mi ukázal rúcho cirkví dnes a ja chcem hovoriť o niekoľkých veciach o rúchu. Keď sa pozriete na rúcho cirkvi dnes, čo vidíte ? Vidíte škvrny, škvrny, škvrny.

Jedna z tých škvŕn, najväčšia škvrna sa volá EVANJELIUM PROSPERITY.

Vitajte v starovekom Kráľovstve BOHA, starovekom, starovekom. Vitajte v starovekom Kráľovstve BOŽOM. Keď PÁN sa pozerá na Vás ako uctievate, ON sa pozerá na rúcho. Čas vypršal, keď pozeráte Vaše správy a Vy tam vidíte Boko Haram, a vidíte tam Ebolu, a vidíte Irak a Síriu a Lýbiu, Vy ktorí ste v tomto Zbore Vy ste počuli keď som dal to proroctvo, ale chcem aby niekto počul, ktorý to ešte nepočul. Keď Vy pozeráte tieto veci, globálnu ekonomickú krízu povedzte mi: ako to, Vy ste tak dobrí v opisovaní iných vecí, ako to, Vy nemôžete povedať, že čas vypršal ? Keď Vy pozeráte Vaše správy, ako to, že nepoužívate Vaše duchovné oči keď pozeráte Vaše správy.

A keď ON pozerá na cirkev celosvetovo, rúcho ktoré má oblečené dnes má jednu velikú škvrnu, ktorá ide po celej Zemi. Zachvátila celú Zem sa volá

EVANJELIUM PROSPERITY,

evanjelium, ktoré hovorí: môžete priniesť BOHU určité množstvo peňazí a odísť preč so svätosťou, ako je to možné ? Jediná vec o PÁNOVI, ako je to možné ? Keď jediná vec o PÁNOVI, ktorá je, pevne stojí od veky vekov, jediný charakter PÁNA, ktorý je rovnaký od večnosti po teraz a ide rovnaký až po večnosť, je SVӒTOSŤ BOHA. Ale keď sa pozeráte na cirkví dnes, jej rúcho má velikú škvrnu, oni učia evanjelium peňazí ej, evanjelium zasaďte semeno a potom dostanete Váš zázrak ej… Ako môže cirkev predávať krv JEŽIŠA za trhovú cenu ? Ako môže niekto prísť ku Vám a povedať Vám: BOH mi hovoril o Vás a povie Vám „ale musíte prísť tu zaplatiť 5000, aby ste to prijal. Keď sa pozriete do Biblie

Jeremiáš si účtoval ?

Izaiáš si účtoval ?

Ezechiel si účtoval ?

Malachiáš si účtoval ?

Tak potom prečo Vy účtujete ?

A čo s chudobnými ženami ? Vdovami, ktoré nemajú na poplatok ? Keď dnes by som tu prišiel a povedal Vám: Pán so mnou hovoril o cirkvi, ale On chce aby ste zaplatili 14 000 pri bráne, oj oj oj… A čo potom so sirotami ? oj oj oj … A čo potom so študentami, ktorí práve skončili Univerzitu a nemajú na poplatok ? A čo potom s ľudmi v chudobných štvrtiach ? Ten BOH hovoril s vami iba pre to aby ste povolil vstup bohatým ľuďom ?

Rozumiete teraz škvrnám ?

Najväčšiu škvrnu v cirkvách ?

A preto som chodil po celom svete aby som to čistil, škvrny, od evanjelia, ktoré prišlo zo západu. A prišlo a cudzoložilo s krvou a začalo predávať kríž za trhovú cenu ej… Keď mi zaplatíte 15 000 šilingov, oni tam dávajú text na televíziu, tam ide v takej línií text, to je kvôli tomu aby ste zaplatili peniaze a hovoria: keď tu pošlete Vaše peniaze, ja Vám potom dám prorocké slovo, ej… Kto učaroval cirkvi ?

Kto učaroval cirkvi ?

Kto učaroval cirkvi ? Ako ona to môže robiť ? A dokonca ako Vy tam môžete ísť a zaplatiť ? Láska k peniazom je najväčšia kliatba v cirkvách dnes. To je dôvod prečo ma PÁN poslal do cirkví. Aby som im povedal: Pozrite

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

PRIPRAVTE CESTU,

choďte naspäť k spravodlivosti a svätosti a k pokániu. Keď sa pozriete na iné škvrny, ktoré sú na cirkvi, ktoré sa vzťahujú k prvej škvrne sa volá

SEXUÁLNA NEMORÁLNOSŤ

v cirkvi. A to je dôvod prečo zistíte, že ženy sa obliekajú v krátkych sukniach a zoberú si vazelínu a namažú si ich nohy a potom stoja hore na Oltári, hore a takto uctievajú aby muži po nich túžili. A žiaden pastor ich nekarhá, oj… oj … oj … o áno … o áno … o áno … žiaden pastor , žiaden pastor ich nekarhá, tam je problém, tam je problém, tam je problém v dome.

Ja som prišiel s metlou.

Ja zametám, zametám, zametám dom, dom môjho OTCA.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

7.4.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top