Home
 

ŠOKUJÚCI ZÁZRAK V ZASĽÚBENEJ POSLEDNEJ DOBE PREBUDENIA -TOTÁLNE SLEPÁ MASIYE PO 100 ROKOCH VIDÍ!

DŇA 19. MARCA 2021,

NA LIEČEBNEJ SLUŽBE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLY, KTORI TERAZ UŽ CHODIA PO TVARI ZEME POSLANÍ BOHOM OTCOM A PRIPRAVUJÚ NÁRODY NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA A VEDÚ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI,

PRI JEDNOM NARIADENÍ UZDRAVENIA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA VIAC AKO 100 ROČNÁ MASIYE, KTORÁ SA NARODILA UPLNE SLEPÁ A BOLA CELÝ JEJ ŽIVOT TOTÁLNE SLEPÁ, JEJ OČI SA OTVORILI, KEĎ NAJPRV CÍTILA AKOBY PIESOK JEJ ŠKRABAL OČI A POTOM JEJ PAŃ OTVÁRAL SLEPÉ OČI A Z JEJ OČI, PREDTÝM SLEPÝCH, ZAČALI VYTEKAŤ SLZY,… A POTOM UVIDELA SVETLO PO PRVY KRAT V JEJ ŽIVOTE! A TERAZ VIDÍ!

UZDRAVUJÚCA MODLITBA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA BOLA NARIADENÁ V NAIROBI, V KENI,VZDIALENOM OD ZAMBIE VIAC AKO 2 308 KM!

PRED JEJ UZDRAVENÍM JU MUSELI VŠADE SPREVÁDZAŤ VIAC AKO 100 ROKOV!

NJAVÄČŠÍ ZÁZRAK OD KEDY PÁN BOH VŠEMOHÚCI POSLAL NA SCÉNU DO KRAJINY CIRKVI JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY, JE TOTO NAJVÄČŠÍ ZÁZRAK NAŠEJ DOBY, ZASĽÚBENEJ DOBY OPÍSANEJ V BIBLII, ŽE SLúAVY V POSLEDNOM DOME PÁNA BUDE VÄČŠIA AKO BOLA V RPVOM, V PRVOTNEJ CIRKVI PÁNA.

PÁN BOH VŠEMOHÚCI POSLAL JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ABY PRIPRAVILI CESTU PRED SLÁVNYM PRÍCHODOM MESIÁŠA, PÁNA JEŽIŠA KRSITA A VEDÚ JEHO ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI

MASIYE PO VIAC AKO 100 ROKOCH SLEPOTY UZDRAVENÁ PRI NARIADENÍ UZDRAVENIA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA BOHA VŠEMOCÚHO :

Off 

25.3.2021 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top