Home
 

VÍZIA SLÁVNEHO DRUHÉHO PRÍCHODU KRÁĽA kráľov, zo dňa 20. 10. 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 20. Októbra 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN mal veľmi, veľmi dôležitý rozhovor dnes so mnou, veľmi, veľmi, dôležitý rozhovor. Toto je extrémne veľmi kritický rozhovor, s ktorým sa zdieľam s vami dnes.

BOH JEHOVAH, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN YAHWEH mal so mnou, veľmi, veľmi mocný a extrémne dôležitý rozhovor. Toto je extrémne významný rozhovor, ktoré malo Nebo so mnou, PÁN BOH VŠEMOHÚCI mal so mnou dnes.

Dnes PÁN VŠEMOHÚCI mi ukázal otvorené Nebo, ja som tu dole na Zemi, potom zrazu náhle som videl Nebo otvorené a videl som ohromnú SLÁVU PÁNA prichádzať z Neba veľmi vysokou rýchlosťou a ako SLÁVA PÁNA prichádzala, biela SLÁVA, BIELA SLÁVA BOHA PRICHÁDZALA Z NEBA, vysokou rýchlosťou, rýchlejšie, a potom tam vo vnútri ja som videl jazdca na bielom koni.

Bieleho koňa Neba, sám PÁN jazdil na bielom koni. Znova, PÁN mi ukázal otvorené Nebo, a potom biela SLÁVA v zhlukoch, prichádzala ako oblak veľmi rýchlo, SLÁVA PÁNA prichádzala von z Neba a prichádzala oveľa rýchlejšie a potom, ako SLÁVA prichádzala vysokou rýchlosťou, potom som videl jazdca NEBESKÝCH ZÁSTUPOV.

Jazdca bieleho koňa Neba, ako prichádzal vysokou rýchlosťou. Bieleho koňa, ktorého mi ukázal 1. Novembra 2006, okolo 3 ráno, pamätáte na tú víziu dvoch Slávnych svadobných prsteňov, – druhá časť tejto vízie bol jazdec na bielom koni, keď mi PÁN ukázal zvonka Neba, a keď som vstúpil do Neba, videl som mocného pevného koňa. Obrovského super SLÁVNEHO koňa.

Ale pri tejto príležitosti, ja som bol tu na Zemi, potom mi PÁN ukázal Nebo otvorené a potom BIELA SLÁVA BOHA vychádzala von ako zhluky, super SLÁVNA a veľmi rýchlo. Oveľa rýchlejšia, vysokou rýchlosťou.

Toto je veľmi významný rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. BOH OTEC, JEHOVAH YAHWEH, MÔJ PRIATEĽ, MAL SO MNOU VEĽMI VÝZNAMNÝ ROZHOVOR.

Tento konkrétny rozhovor, pretože, znova, ja tu stojím na Zemi a potom som videl otvorené Nebo. ON otvoril moje oči, takže som mohol vidieť spoza vesmír, ja som videl BIELU SLÁVU, ŽIARU, veľkoleposť JEHO SLÁVY a SLÁVA prichádzala ako Oblak, žiarila, neprichádzala spolu, ale žiarila, časť z nej išla dopredu.

Ako oblak, v jednom profile, ale v rozdielných líniách, v rozdielných zónach. A keď som pozeral na Slávu, ktorá prichádzala tak rýchlo, potom som tam videl vo vnútri jazdca na BIELOM KONI. Ja som videl PÁNA ako jazdí na bielom koni.

Super SLÁVNY KÔŇ NEBA, prichádzal veľmi vysokou rýchlosťou. ON prichádzal vysokou rýchlosťou s Oblakom, so SLÁVOU NEBA. SLÁVA PÁNA. A potom, ďalšiu vec, ktorú som si uvedomil, že zrazu náhle, okamžite prišiel na Zem.

A keď ON prišiel na Zem, potom som bol schopný vidieť predtým, než nohy koňa vstúpili na pôdu Zeme, môžem vidieť viac detailov, ako bude oblečený toho DŇA.

TOTO JE VEĽMI VÝZNAMNÝ ROZHOVOR, KTORÝ MAL SO MNOU PÁN JEHOVAH YAHWEH.

Ja som videl Nebo otvorené a super SLÁVNA SLÁVA PÁNA prichádzala vysokou rýchlosťou. A potom som videl jazdca super Slávneho koňa Neba, sám PÁN jazdí na tom koni. Biely Kôň Neba. A predtým, než sa dotkol zeme, keď bol ešte na Oblohe, ja som bol dole na Zemi, potom som mohol vidieť viac detailov JEHO oblečenia, v skutočnosti má dva popruhy, ktoré idú z JEHO ramien dole. A držiac Koňa, jeden popruh na JEHO ľavom ramene, a pevne zoviera drží oporu o koňa.

A keď prichádza vysokou rýchlosťou, potom nakoniec Kôň prišiel. A kopytá koňa, ON mi dal vediež, že kopytá BIELEHO KOŇA NEBA sú akoby kovové. Oni sú veľmi silné.

A potom ON zaútočil na Zem a videl som ako KÔŇ šliapal po neposlušných Zeme, on šliapach po ľuďoch, .. pu..pu…pu… pu… to bolo seriózne! Seriózny útok! Seriózny boj!

Znova, ja vidím samotného PÁNA v JEHO ŽIARE A SLÁVE prichádzať na super slávnom, Koni Neba, toto je veľmi významný rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou dnes. Toto je veľmi, extrémne významný rozhovor, ktorý má PÁN s Cirkvou. Cirkev, ktorá ma počúva. Cirkev, ktorá počúva PÁNA. Cirkev, ktorá nie je neposlušná. Ja nehovorím o Cirkvách, ktoré vydierajú. Ja hovorím o tých, ktorí sa tu podriadili, tí, ktorí boli osvietení. Tí, ktorí boli prebudení, vzkriesenií z odpadnutia.

A ja vidím, ako PÁN prichádza v super SLÁVNEJ SLÁVE BOHA, v žiare BOHA a ja som videl super Slávneho Obrovského Koňa. A keď prišiel na zem, predtým, ako sa dotkol zeme, ja som videl že PÁN má dva popruhy, ktoré idú z JEHO ramien a pevne sa držia Koňa. A tiež aj z pravého ramena sa držiac Koňa, čo HO pridŕža pevne na Koni a potom Kôň prišiel.

V skutočnosti môžem vidieť, že keď Kôň prišiel, najprv ľavá noha Koňa sa dotkla zeme najprv a potom kopyto pravej nohy sa dotklo zeme, dokonca môžem vidieť aj postupňosť, ako sa jeho nohy dotknú Zeme.

Ale ON prišiel so Slávnym hrmotom a Mocou. A potom ON zasiahol neposlušných na Zemi. Zaútočil na nich, panoval nad ľuďmi, panoval na Zemi a bol veliký boj a ničil nepriateľov BOHA. Ja som videl, ako PÁN prichádza bojovať. Ja som videl super Slávneho koňa Neba, dnes, dnes.

BOH OTEC mi ukázal, ako PÁN JEŽIŠ PRICHÁDZA. V ohromnej Sláve a moci. A keď ON prišiel, ON Panoval nad neposlušnými na Zemi a to bolo neuveriteľné. ON zničil nepriateľov BOHA a kopytá Koňa sú kovové. Takže Kôň bol veľmi silný. A keď ON prišiel, ja som si uvedomil, že to bol Obrovský Kôň. To nebol normálny kôň. To bol obrovský Kôň, dokonca trochu viac dlhší ako normálny kôň. A vyšší. A ON panoval nad neposlušnými a zaútočil proti nepriateľom BOHA a rozdrvil ich.

Takže PÁN hovoril veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, požehnaní ľudia, veľmi šokujúcim spôsobom dnes. Toto je veľmi ohromujúce dnes, Je to veľmi významný rozhovor, ktorý mal PÁN dnes s Cirkvou. Znova, dnes mi PÁN ukázal v ohromnej vízii,  Ja som videl MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ, videl som Nebo otvorené a SLÁVA BOHA sa vylievala z Neba, ja som videl SLÁVU BOHA, ako sa vylievala z Neba a potom som videl jazdca na Bielom Koni, PÁN, SAMOTNÝ MESIÁŠ, KRISTUS JEŽIŠ, PÁN.

Prichádzajúc veľmi mocne, s mocou a silou. A SLÁVOU, SLÁVOU BOHA. Čo BOH OTEC ukáazal JEHO PRIATEĽOVI dnes je VEĽMI VÝZNAMNÉ. čo ukázal PÁN JEHO DVOM PROROKOM, je extrémne významné! Pretože keď prišiel, ja môžem vidieť JEHO oblečenie detilne, vidím, že okrem prepásaného pásu okolo JEHO pásu vidím pásy, vertikálne pásy od jeho ramien a sú pevne uchopené na Koni. A beží a držia HO pevne. ON PRICHÁDZA PRE BOJ.

A nebolo možné sa pozerať do JEHO očí.  To boli horiaci ohňa. JEHO oči boli horiaci oheň. Takže dnes, JEHOVAH YAHWHE, JEHOVAH, MÔJ PRIATEĽ, čo mi ON ukázal je veľmi významné. To je extrémne významné.

Pretože ja som stál na Zemi, potom som videl SLÁVU PÁNA ako sa vylieva z Neba. Slávu, bielu super žiariacu. Veľkolepú. Sláva PÁNA sy vylievala v zhlukoch, ako Oblak, rolovala sa, rolovala sa z Neba, rolovala sa von a prichádzala k Zemi vysokou rýchlosťou.  

ZJ 19:16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Veľmi mocné požehnaní ľudia. A potom keď idete do knihy Izaiáša, 

Izaiáš 63:1-6 Kto to prichádza z Edómu a v ohnivom rúchu z Bocry? Čo sa skvie vo svojom odeve, čo
vykračuje v plnej sile? — „Ja som ten, čo hovorí správne a zasadzuje sa za spásu.“ 2 Prečo je tvoje
rúcho červené a prečo sú tvoje šaty ako odev toho, čo šliape v lise? 3 „Sám som šliapal v lise a z národov pri mne nebol nikto, vo svojom hneve som ich pošliapal a udupal vo svojom rozhorčení, až prúd
krvi z nich striekal na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil. 4 Deň pomsty bol v mojom srdci, prišiel rok
môjho vykúpenia. 5 Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, znechutený som sa díval, nebol však nikto,
kto by ma podporil. Vtedy mi pomohlo moje rameno, moje rozhorčenie, to ma podporilo; 6 šliapal som
národy vo svojom hneve, opil som ich svojím rozhorčením, a ich krv som prúdom vylial na zem.“

A v inom preklade NIV ( u nás preklad Prof. Roháčka ) ON hovorí:

1 Ktože to ide z Edoma, v zabrotenom rúchu z
Bocry? Ten nádherný vo svojom rúchu, ktorý tak hrdo kráča vo množstve svojej sily? Ja som, ktorý
hovorím v spravedlivosti, hojný zachrániť. 2 Prečo je tvoje rúcho červené a prečo tvoj odev ako odev
toho, ktorý šliape v lise? 3 Čereň som šliapal, sám, a nebolo nikoho so mnou z národov; pošliapal som
ich vo svojom hneve a zdeptal som ich vo svojej prchlivosti, až ich krv striekala na môj odev, a zapľuhavil
som všetko svoje rúcho. 4 Pretože bol deň pomsty v mojom srdci, a rok mojich vykúpených prišiel.

5 Hľadel som, ale nebolo spomocníka; desil som sa, ale nebolo nikoho, kto by bol podoprel. A tak mi
pomohlo moje rameno a zachránilo, a moja prchlivosť, tá ma podoprela. 6 A zašliapal som národy vo
svojom hneve, opojil som ich vo svojej prchlivosti a vylial som ich krv na zem.

Toto je to, čo som videl dnes požehnaní ľudia. To je to, čo mi PÁN ukázal. Ohromné. Nebolo to dokonca v noci, bolo to cez deň, len pred pár hodinami.

Ohromý, ohromný rozhovor, ktorý PÁN mal s Cirkvou.
Pretože, my všetci vieme, že táto udalosť je druhý príchod KRISTA. A táto udaloť sa stane presne 7 rokov po vytrhnutí.

A teraz PÁN ma zapája do tejto udalosti. Toto je, keď MESIÁŠ príde do Jeruzalema,
keď príde zničiť neposlušnosť človeka.

A prichádza na bielom koni, a ostatní na bielych konoch, to sú tí svätí, ktorí boli vo vytrhnutí Cirkvi. Prichádzajú z Neba dolu na Zem v oslávenom tele a jazdia tiež na bielych
koňoch.

A tak požehnaní ľudia, toto je veľmi vážne. Toto je udalosť, ktorá sa stane 7 rokov po vytrhnutí cirkvi.

A PÁN ma do nej zapája teraz. A vy by ste teraz mali vyplniť všetky medzery k vytrhnutiu. Príchod MESIÁŠA a vytrhnutie je blízko. Buďte svätí, budťte spravodliví, čiňte pokánie, odvráťte sa od hriechu.
MESIÁŠ prichádza, pripravte cestu PÁNOVI. Hlas, ktorí bol zasľúbený v Biblii aby vás pripravil je teraz
tu.

Hlas, ktorý BOH pripravil v nebi a sľúbil, že ho pošle k vám. Aby bol budíkom, aby vás zobudil a pripravil,  je tento hlas, ktorý k vám hovorí. Tak činte pokánie a odvráťte sa od hriechov. Buďte svätí a buďte spravodliví. Buďte znovuzrodení, zastavte neposlušnosť, rebéliu inak pôjdete do pekla.

Pamätajte, ja vidím večnosť ľudí, ja vidím veľmi ďaleko.

Nezahrávajte sa s touto hodinou, nezahrávajte sa s týmto Poslom, nezahrávajte sa s týmto posolstvom, nezahrávajte sa s BOHOM. A BOHOM, ktorý poslal týchto DVOCH PROROKOV.

Videl som dnes PÁNA prichádzať, je to JEHO druhý príchod. Keď príde rozdrtiť rebéliu, keď príde rozdrtiť antikrista,
rozdrtiť diabla.

A tak požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toto je rozhovor BOHA,

toto je varovanie!

Znovu, dnes ja zapínam budík.

Ten, ktorý s vami hovorí je Budík BOHA.

Je budík, ktorý poslal PÁN aby vyzváňal tejto
generácii, aby sa veľmi rýchlo zobudili.

Čiňte pokánie veľmi rýchlo!

Aby nikto nebol nájdený v odpadnutí.

Ja som videl PÁNA vychádzať v žiare JEHO  moci a sily a biely kôň, na ktorom jazdil bol neuveritľne obrovský.

Ja som videl prichádzať Pána, oheň. A skala rozdrtila neposlušnosť Zeme. Bolo to hrozné, pretože kôň postúpal a udupal ľudí.

Strašné, jazdil v Jeho žiare a sile.
PÁN Všemohúci. MESIÁŠ prichádza.

Udalosti, ktoré mi dnes ukázal, budú presne 7 rokov po vytrhnutí Cirkvi. Môžete doslova rátať 7 rokov po vytrhnutí.

A to mi hovorí, že vytrhnutie je blízko. Toto je budík, budík BOHA zobudiť túto generáciu.

A chromí chodia, takže nie je žiadny dôvod aby ste neverili.

Iba ak ste predurčení, ak vás BOH predurčil ísť do pekla.

Chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú ako nikdy, slnko na mňa tlieska, neutrónové hviezdy sa zrazili, malomocenstvo bolo vyčistené.

Všetky tieto veci sa dejú na to, aby vás informovali, že toto je alarm, aby ste počúvali TOTO POSOLSTVO.

Moje proroctvá o zemetraseniach: Mexiko, Haiti, Čile boli naplnené. Koronavírus.

Ďalšie proroctvo je vytrhnutie Cirkvi.
Príchod MESIÁŠA, príde, aby si zobral Cirkev. Ale videl som dnes udalosti, ktoré sa stanú 7 rokov po vytrhnutí.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Toto PÁN hovorí s vami.

Ďakujem. Toda Shalom.

Off 

21.10.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top