Home
 

PROROCTVO O PREBIEHAJÚCOM SÚDE KORONAVÍRUSU A O ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO LAMU V KENI.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 7. Septembra 2020
Sumarizácia:

Požehnani ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc. PÁN JEHOVAH ELOHIM. Stvoriteľ celého vesmíru, stvoriteľ neba a Zeme, Stvoritel všetkých ľudí, ktorých vidíte chodiť na Zemi. ON ich stvoril všetkých.

ON hovoril so mnou o slávnom príchode MESIÁŠA a o momentálnej situácii na Zemi, hnev BOHA a súdy BOHA o ktorých som hovoril 1.12.2015. Proroctvo, ktoré prinieslo koronavírus, najneúnosnejsi čas, aký zažila táto generácia. A PÁN hovorí, že tento súd bude pokračovať. Tento súd BOHA bude pokračovať. Vidím ľudí kolabovať, videl som niekoho kráčať a kolabovať a dokonca pred pár hodinami. Pred dvomi alebo tromi hodinami som videl niekoho kráčať a kolabovať a tak koronavírus bude naďalej devastovat. PÁN požaduje pokánie od tejto generácie.

Znovu, koronavírus spôsobil, že ľudia odpadávali v noci a pred pár hodinami som videl ľudí ako padajú a sú prikrytý plachtou. A tak kdekoľvek ste, bude veľmi obozretne a rozumné, aby ste pokračovali v pokáni a aby ste boli pokrytí krvou JEŽIŠA. Tých, ktorí sú v tomto Zbore, ja som ich pokryl ohromnou krvou Ježiša. Tí, ktorí sa rozhodli počúvať hlas Pána.

Ja viem, že Cirkev po celom svete je v stave odmietania. Oni videli, že konečne je tu, on sa objavil na druhej strane. A Eliáš, ktorý bol zasľúbený a zjavil sa vo veľmi zložitej podobe, pretože sú zdvojeni, ale oni ich odmietajú. Toto odmietnutie im ublíži. Vzhľadom k tomu, že čím skôr by sa priblížili a pýtali sa PÁNA a JEHOVA vidí, že sa blížia, tým lepšie pre súčasnú Cirkev.

Ale zase vidím súd BOHA ako sa stupňuje. A videl som, ako koronavírus spôsobil, že ľudia padali. Takže buďte veľmi opatrní kdekoľvek ste. Pokračujte v pokání v mocnom mene JEŽIŠ.

A potom druhý rozhovor je, že prichádza súd na ostrov Lamu v Keni. Videl som zemetrasenie, videl som zemetrasenie, ktoré ide súdiť sexuálne hriechy na ostrove Lamu v Keni. Znovu, videl som ako sa ich stoličky trasu, idú hore a dolu, hore a dolu. A PÁN hovorí :”zasiahni tichto ľudí tvojim súdom.” a keď som zasiahol ten ostrov, PÁN povedal: “pozri aký hrozný je tvoj hnev”.

A videl som, ako bol ostrov takmer oddelený od pevniny. Je tam nejaké prepojenie. Most, alebo niečo podobné a bolo to takmer prerušené. A to taktiež prikázal PÁN.

Takže ja sa postavím za Keňu, ale súd bude uskutočnený na ostrove.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

PÁN je neúprosný, že táto generácia musí činiť pokánie a pripraviť sa na slávny PRÍCHOD MESIÁŠA. Buďte spravodliví, buďte svätí. Kráčajte v spravodlivosti, kráčajte v svätosti. Odvráťte sa od sexuálnych hriechov, buďte verní PÁNOVI, kráčajte vo viere. A v ten deň nebudete zahanbeni. A uchopte Ducha svätého, on vás usmerni, on vám pomôže. Ja som videl ako MESIÁŠ prichádza.

Ďakujem. Toda raba.

Off 

7.9.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top