Home
 

PROROCTVO O MASÍVNOM ZEMETRASENÍ, KTORÉ ZASIAHNE ZEM, PROROCTVO Z 18. AUGUSTA 2020


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 18. AUGUSTA 2020 – 1. časť
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou. Mocný, mocný BOH Izraela, ON hovoril tohto dňa so mnou, požehnaní ľudia, PÁN hovoril o zemetrasení, ktoré prichádza na Zem. Tu je zemetrasenie, ktoré prichádza na zem. Znova, je tu zemetrasenie, o ktorom mi PÁN hovoril, že prichádza na Zem.

A PÁN ma požiadal, v tom sne, aby som vystúpil pred NEHO a zodvihol môj ľavý prorocký palec a nariadil toto zemetrasenie a ja som to presne urobil a PÁN povedal: TERAZ SA POZRI NA SLOVÁ TVOJHO JAZYKA!

A potom som videl obrovské zemetrasenie zasiahlo Zem a vidím ľudí utekať, Sú tam dve budovy, ľudia sa pokúšajú utekať z prvej budovy, oni sa pokúšajú odstrániť veci a oslobodiť ľudí z tejto prvej budovy, a budova sa chystá zrútiť na nich a potom ja som zakričal a kričal som: NIE! Budova sa zrúti na vás! Takže tam bol útek.

Znova, veľmi, veľmi vážne zemetrasenie zasiahlo Zem na SLOVÁCH MÔJHO JAZYKA a potom som videl, ako sa budovy rútia, steny padajú, ľudia sa pokúšajú zachrániť iných ľudí, myslím tiež aj veci, pokúšajú sa zachrániť veci, tiež aj ľudí, Steny padali a ja som kričal na nich aby odišli odtiaľ a behali touto stranou, zabudnite na tamtú stranu, bežte touto cestou, lebo zomriete, takže oni utekali a počul som ich, ako hovorili: buďme spolu, buďme spolu, buďme spolu! To bolo tak zlé.

Buďme spolu, na otvorenom priestranstve, buďme spolu, všetci kričali, nech budeme spolu. Veľmi vážne zemetrasenie zasiahne Zem. Okamžite, keď som nariadil s mojim PROROKÝM JAZYKOM, a potom, keď som pozrel na druhý koniec, potom som videl DRUHÉHO PROROKA, ON kráčal preč, keď zemetrasenie zasiahlo Zem. Ja som videl DRUHÉHO PROROKA, druhú kópiu tohto PROROKA odchádzať preč po zasiahnutí zemetrasením, ON presiel, oči sa nám stretli a potom odchádzal preč.

ON prekročil, bol dosť unavený a odišiel preč. Nie skutočne unavený, ale …. Takže vidím ohromné zemetrasenie prichádzať na zem, HOVORÍ PÁN. PÁN žiada pokánie, pretože keď čítate Matúša 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 

Takže PÁN vyžaduje POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Znova, dnes dávam proroctvo tohto dňa, dnes dávam toto proroctvo, dnes, v utorok, dávam toto ohromné proroctvo o masívnom zemetrasení prichádzajúcom na zem, utorok, 18. Augusta, v roku 2020, oznamujem národom Zeme, že je tu veliké zemetrasenie, ktoré prichádza navštíviť Zem.

PÁN ma už tam dal a prikázal mi, aby som vystúpil dopredu, natiahol môj ľavý prorocký palec a zasiahol Zem so zemetrasením, ja už som to videl v sne, sú tam dve budovy, jedna budova, zasiahnutá zemetrasením, kde ľudia sa usilovali dostať von pri dverách, pokúšali sa vytiahnúť nejaké veci odtiaľ, pokúšali sa dostať von nejaké veci a nejakých ľudí, ktorí tam boli vo vnútria pokúšali sa ich oslobodiť.

Vy zomriete, táto budova sa zrúti. Takže oni utekali ku druhej budove, išli do ľava a ľudia z druhej budovy tiež vyšli von a potom som si uvedomil, že všetci ľudia vyšli von zo všetkých budov, utekali na otvorené priestranstvo a kričali buďme spolu, buďme spolu, aby sme nepomreli! Nerozchádzajme sa, Ľudia kričali, tam bolo súženie, stresová situácia tam.

Takže požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA a videl som DRUHÉHO PROROKA ako prešiel predo mnou a keď sme došli k očnému kontaktu, potom odchádzal preč. Toto je záhadný čas, ktorý žijeme, toto je hrozný čas, v ktorom žijeme. MESIÁŠ, KRÁĽ PRICHÁDZA. Tí, ktorí máte uši, prosím, činte pokánie a prosím, buďte svätí. Prijmite PÁNA JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA.

Prosím urobte to, činte pokánie a prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, MESIÁŠA, ON JE PÁN, ON JE SPASITEĽ VŠETKÝCH ĽUDÍ. KRÁĽOVSTVO NEBA JE BLÍZKO. KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO požehnaní ľudia, Toto je HLAS TOHO, KTORÝ BOL ZASĽÚBENÝ V BIBLII, že príde a obnoví všetky veci a PÁN JEŽIS POVEDAL, že áno, ON príde, aby obnovil všetky veci, pred veĺkým a strašným dňom PÁNA.

Takže toto je taká ohromná príležitosť pre ľudí, aby činili pokánie, prijali JEŽIŠA, verili v evanjeliu, prijali KRISTA a vybrali si svätosť, spásu, vyberte si spravodlivosť, buďte v správnom postavení pred PÁNOM, ja som videl Cirkev, ako bola zobratá vo vytrhnutí, ja som videl vstup Cirkvi do Slávneho Kráľovstva BOHA. JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA, ABY SI ZOBRAL VERNÚ CIRKEV. A ja som videl, že tá Cirkev mala rúcho, žiariace a slávne.

Potom som videl konečneCirkev uctievať pred TRÓNOM BOHA, vo vnútri Neba. Takže, požehnaní ľudia, ja som videl Slávne schody Neba, ja som videl OBLAK BOHA PRICHÁDZAŤ. Približne pred 3 dńami ON mi ukázal OBLAK BOHA prichádzať.

Posledný krát, keď OBLAK BOHA prišiel, vidíte, že Zem už nieje rovnaká znova. keď som povolal dole OBLAK BOHA YAHWHE dole v Kisumu, aby som vám potvrdil, že TÍTO DVAJA PROROCI SÚ PROROCI ZO ZJAVENIA 11. ktorí prídu a ukončia Danielov 70 – tý týždeň. Pripravia Cirkev, budú pracovať na ukončení Danielovho 70 – ho týždňa v ľudskej histórii.

A potom, keď ON prišiel do Kisumu, pozrite sa čo sa stalo. Teraz dokonca letecké spoločnosti, je množstvo infekcií aj v lietadlách. ľudia sú nakazení jeden od druhého, veľká správa o tom vyšla, a vidíte školy, keď otvorili v Severnej Karolíne, keď otvorili školu, hneď 130 ich boli nainfikovaných.

A vidíte v Kalifornii, ďalšia škola otvorená a znova, mnoho ich tam bolo nakazených. Je to veľmi hrozný čas, hovoria, že bolo nainfikovaných 130 ľudí. Po celých USA, v Afrike a všade. Takže toto sú hrozné dni, skutočne, skutočne, keď milujete vašu večnosť v nebi, toto je čas, aby ste prskúšali sami seba. To by vás malo prebudiť, aby ste nasledovali JEŽIŠA VIAC SVÄTÝM A SPRAVODLIVÝM SPÔSOBOM.

JA som videl slávne schody Neba znížené, JA som videl OBLAK BOHA OTCA znovu, pred troma dňami a pred dvoma dňami mi hovoril, že OBLAK BOHA OTCA príde, kedy Chrám bude obnovený v Izraeli. Keď ku koncu ohavnosť tam bude vyčistená, a potom konečný Chrám bude znovu postavený, pred dvoma dňami so mnou hovoril, že mám ku vám prísť a zdôrazniť vám spolu, s Kráľovstvom Judu, koré bolo zjavené v Jeruzaleme, v Izraeli, ústredie tohto Kráľovstva, ON mi slúžil, ON ku mne hovoril hlasom pred dvoma dňami a potom tri dni , je tomu už piaty deň, kedy mi hovoril OBLAKU a o konečnom znovuobnovení Chrámu, ktorý by mal byť Chrám súženia, konečne,. keďe vyčistená ohavnosť a tiež o Kráľovstve Júdu.

A potom, je to odo dnes tri dni, vidím prichádzať OBLAK SLÁVY a tohto času sa dotkol zeme, ako to urobil v Izraeli, takže toto je veľmi, veľmi ohromný čas.

Už vám PÁN ukazuje, národom, ako bude vyzerať súženie. Môžete vidieť vo vašich správach na CNN v mimoriadných správach, a všetkých celoglobálnych správach, že ľudia boli nainfikovaní v lietadlách vo veľmi šokujúcom spôsobe. V lietadle, takže toto je veľmi náročný čas. Nemôžu otvoriť školy a keď otvoria, jedna zo škôl v Izraeli bola otvorená, neviem, kolko bolo nainfikovaných, ale bolo to rekordné číslo. A mnoho iných miest. Univerzity sú zatvorené.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

PROSÍM, ČINTE POKÁNIE!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE SVÄTÍ!

BUĎTE SPRAVODLIVÍ!

Iba teraz sa môžete pripraviť. Vystúpte z mylnej predstavy, klamu tohto Sveta. Živote tohto Sveta, teraz a tu.

POĎME SA PRIPRAVIŤ NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. A PAMÄTAJTE SA, ŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

Ďakujem, ďakujem Vám samozrejme, toda.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 18. AUGUSTA 2020 – 2. časť
Sumarizácia:

pokracovanie prekladu podla čas. moznosti,…

Off 

19.8.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top