Home
 

ŠTANDARD KRVI JEŽIŠA, ŠTANDARD SVÄTOSTI PRE VSTUP DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU NA NEDEĽNEJ BOHOSLUŽBE PÁNA
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 9. Augusta 2020
 

V CIRKVÁCH SA ZMENILI NIEKTORÉ NORMY KRVI JEŽÍŠA A NORMY SVÄTOSTI:

  1. LETNIČNÉ CIRKVI MAJÚ RÔZNE NORMY SVÄTOSTI
  2. METODISTICKÉ CIRKVI MÁ ĎALŠI ŠTANDARD
  3. PRESBYTERIÁNI MAJÚ RÔZNY ŠTANDARD
  4. EVANJELICI CELKOM ROZDIELNÝ NORMÁL,

ALE NORMY SVÄTOSTI A SPRAVODLIVOSTI SA ZEMNILI OD ZÁPADU AFRIKY, Z ÁZIE… NA STREDNÝ VÝCHOD, atď,…

ALE V TETJTO SVÄTEJ CIRKVI POKÁNIA A SVÄTOSTI EXISTUJE IBA JEDINÝ ŠTANDARD:

  • NÁDHERNÉ RÚCHO, ŽIARIVÉ A ČISTÉ.
  • SVÄTÉ OBLEČENIE A ČISTÉ CHVÁLOSPEVY
  • SERIÓZNE POKÁNIE
  • SERIÓZNA ČISTOTA
  • PRAVDA

BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA !

Úryvok z Nedeľnej BOHOSLUŽBY VEDENEJ PRIAMO OD BOŽIEHO TRÓNU, 9. August 2020

Off 

11.8.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top