Home
 

PROROCTVO O PRÍCHÁDZAJÚCEJ OBROVSKEJ EXPLÓZII, 12. AUGUST 2019 a 4. FEBRUÁR 2013

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 12. Augusta 2019 ( príslušné video pod textom PROROCTVA PÁNA )
Sumarizácia:

Pozehnani ľudia. BOH JEHOVAH dnes so mnou hovoril medzi jednou a druhou hodinou a je to naliehavé. Pretože som videl miesto, Pán ma zobral na miesto. Bola to rada budov na tom mieste. A potom zrazu sme začali utekať.

PÁN ma tam umiestnil a začali sme utekať. Ľudia utekali o život a kričali zemetrasenie! Preto som si myslel, že je to zemetrasenie. A my sme utekali, steny budov padali. Každopádne, videl som výbuch skze strechy a ako sme utekali, z vedľajšej budovy padali črepy a ľudia si mysleli, že je to zemetrasenie. Ja som utekal s ostatnými a kričal som: “je to zemetrasenie! Aj ostatní kričali, že je to zemetrasenie.”

Pretože som videl veľa skla a zburane steny a explózia nastala nad strechou. Tu som zastal: je to skutočne zemetrasenie? alebo explózia? Vyzerá to ako výbuch. A tak sme utekali k ďalšej budove, ktorá taktiež vybuchla. Báli sme sa, že je to zemetrasenie a tak sme hľadali miesto, kde by sme sa ukryli. Takže je to buď zemetrasenie, alebo výbuch plynu ako dôsledok zemetrasenia, alebo to bol len samotná explózia. Ale myslel som si, že je to zemetrasenie, pretože sme kričali: “zemetrasenie, zemetrasenie!”

A my sme bežali a videli sme veľa spadnutych stien a veľa krvi. Potom sme utekali na druhú stranu a bum, výbuch nad strechou. Obrovská explózia v budove v tomto konkrétnom komplexe budov v sne. Takže bud plynové potrubie vybuchol, alebo neviem čo to bol za výbuch. Ale my sme utekali a kričali zemetrasenie, zemetrasenie a utekali sme a bola to veľmi hrozná situácia, pretože nebolo kde utiecť. 

Naozaj nebolo kam utiecť. Nebolo kam utiecť, pretože to bolo všade. A tak sme utekali k tej prvej hlavnej budove, kde bolo to trasenie a následne explózia skze strechu. Bola to buď explózia alebo zemetrasenie spôsobilo výbuch plynového potrubia. A po sme utekali k ďalšej budove a videli sme mnoho črepov a kameňov a potom vedľajšia budova sa taktiež triasla. Takže toto je ohromná situácia súženia.

A Biblia hovorí veľmi jasne o súženi tejto hodiny. Takže ja vidím ľudí utekať. Vidím ich utekať vľavo, ale nie je kam ísť. A budova explodovala, veľký dym nad strechou a potom sme bežali cez popadané sklo a potom sme bežali k ďalšej budove, ale tá išla tiež vybuchnúť a skolabovat v situácii, kde je zemetrasenie, alebo tam je explózia, ktorú mi PÁN ukázal.

Ale toto je súženie, o ktorom hovorí kniha Daniela kapitola 12, kde hovorí, že bude súženie aké nebolo od počiatku národov. Kniha Daniela kap.12 verš 1-3, kde hovorí o vytrhnuti Cirkvi, o príchode MESIÁŠA. 

Že pred tým ako si PÁN príde pre svoju Cirkev bude ohromné súženie. A taktiež keď čítate knihu Matúša 24:21, kde hovorí : lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.  

Takže toto je znamenie, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Proroctvo, ktoré PÁN JEŽIŠ dal milujúc Cirkev

a dal tajomstvo JEHO príchodu je toto súženie.

Nech sa každý pripraví na príchod MESIÁŠA. Znovu, PÁN ma zobral okolo jednej hodiny. Zobral ma na miesto. Boli sme v budove. Dokonca som videl nejakých ľudí ako sedeli a rozprávali sa. Na tom mieste boli budovy. Vyzeralo to ako veľký komplex budov.

A potom zrazu sme začali utekať a ľudia kričali:” Zemetrasenie! Zemetrasenie!” Tak sme utekali preč odtiaľ. A budovy sa triasli a kolabovali. Ale keď sme vyšli von, tam bola explózia skrze strechu. Bolo tam veľa črepov a spadnutých stien a my sme bežali k ďalšej budove, ktorá tiež išla skolaboval, alebo vybuchnúť. Toto je súženie tejto hodiny.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Tí, ktorí sú múdri, budú stále činiť pokánie a budú pripravení. Pretože nikto nevie deň ani hodinu príchodu Mesiaša. Táto Zem je dočasná. Vaše občianstvo, váš domov je v Nebi.

Takže sa pripravte na Nebeské Kráľovstvo.

Takže sa potrebujete pripraviť na Kráľovstvo neba. Práve teraz PÁN očisťuje uctievanie, čistí srdcia ľudí, pripravuje ich pre prichádzajúce KRÁĽOVSTVO BOŽIE. Nech vás PÁN žehná, ďakujem vám, toda shalom. 

 

 

A PROROCTVO PÁNA O OBROVSKEJ EXPLÓZII PRICHÁDZAJÚCEJ NA ZEM

Z 4. FEBRUÁRA 2013:

Off 

12.8.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top