Home
 

PROROCTVO O PRIDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ OD BOHA NA JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11., PROROCTVO Z 4. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 4. Augusta 2020 
Sumarizácia:

Pozehnani ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou. BOH JEHOVAH dnes so mnou hovoril o ohromnom pomazani, o pomazani, ktoré uzdravuje. Neskoršia sláva, ktorá prinesie uzdravenie.

Znovu, PÁN so mnou hovoril dnes ráno o ohromnom pomazani, o neskoršej slave, že toto ráno pridaná Sláva a videl som veľa uzdravení, ktoré prichádzajú. Mnoho ľudí bude uzdravenych. Počas tohto času súdov, PÁN pamätá na milosrdenstvo, pamätá na uzdravenie JEHO ľudí, tých ktorí sú MU verní a ktorí mu dôverujú.

My veľmi dobre vieme, že sme v strede Súdov, súdov PÁNA. A ja som už videl dievča, …a vstala a začala chodiť. Tak som sa jej opýtal : ty si dnes chodila a ona odpovedala. “Áno, dnes som začala chodiť. Takže je tam veľmi ohromné uzdravenie, ktoré sa stane. Neviem kedy sa to stane, ale dnes som videl jednu osobu uzdravenu. Niekde je dievča, ktoré sa uzdravilo. Ona bola úplne chroma, pravdepodobne vo veku 5-7 rokov. V tom rozmedzí 5, 6, 7 rokov a bola úplne chroma a teraz dokáže chodiť. Potom som sa jej opýtal. Môžeš teraz chodiť? Ona odpovedala: “Áno teraz môžem kráčať.

Teraz nachádzala rovnováhu a chodila. Malé dievčatko pravdepodobne má 5, možno 7 rokov. Bola totálne chroma. A teraz chodí. Takže, keď Biskupi budú hľadať, nájdu dievčatko, ktoré bolo uzdravene. A potom som videl masívne, masívne pomazanie uzdravenia, ktoré PÁN umiestnil na JEHO SLUŽOBNÍKOV,  tak tam bude veľa uzdravovani. Dokonca aj keď DVAJA PROROCI prídu k vám naživo.

Ale prečo toto všetko PÁN robí? ON robí toto všetko kvôli času, toto všetko používa, aby pritiahol vašu pozornosť k čistote k svätosti, k správnemu postaveniu pred PÁNOM. Aby ste sa mohli odvrátiť od zla  tejto Zeme a pripraviť sa na príchod Mesiaša. Takže toto je veľmi, veľmi dôležitý čas v histórii kalendára Cirkvi.

Opäť, PÁN so mnou hovoril o tomto milostivom uzdravovacom pomazani. Ktoré udelil DVOM PROROKOM dnes v sne. A hneď keď to urobil,  jedno dievčatko, ktoré bolo chrome vstalo a chodilo. Takže tam niekde je dievčatko pravdepodobne 4, 5 ročné, úplne chrome. Ktoré vstane a začne chodiť, alebo už začalo chodiť ako hovorím teraz. A Biskupi  objavia tú osobu a osoba, ktorú objavia bude to dcéra Pána, ktora chodí. Bola úplne chroma. PÁN to ROBÍ pretoze, čas úplne vypršal a On hovorí, že v tuto hodinu Cirkev sa potrebuje pripraviť.

Biblia hovorí veľmi jasne. Kniha Židom 3: 7-11. On hovorí : Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri rebélii, v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. 11 A tak som vo svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku. 

Takže vidíte, tento hriech, ktorý prechádza Zemou. Príde čas, kedy PÁN zavrie dvere pokánia. Keď sa tento hriech obráti proti nim a BOH nebude môcť ich už zachrániť. Príde čas, kedy ich BOH opustí. A tak je veľmi dôležité, byt v tieto kritické dni veľmi opatrní. Boh vám nespieva nádherné piesne s nádherným hlasom, ale PÁN bojuje o vašu večnosť.

A Zjavenie Jana 22: 11. Čítam. On hovorí: Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte a svätý nech sa posvätí ešte.

A to vám hovorí veľmi jasne, že keď čas vyprší, potom PÁN ich nechá pokračovať vo svojom charaktere zla a zatiaľ tých, ktorí sú spravodliví a svätí, budú pokračovať vo svojej spravodlivosti.

Toto je čas, keď PÁN súdi národy.

A teraz hovorí o masivnom pomazani umiestnenom na mne dnes. Navýšenom pomazani uzdravovania, navýšenom! Čiže navýšil viac. ON hovorí, že pridáva viac pomazania. Je to konverzácia, s ktorou sa nebudem zdieľať. A potom okamžite som videl dievčatko, ktoré ma asi 5-7 rokov, úplne chroma. Sa zdvihla a chodila. A potom som sa opýtal : začala si chodiť? A ona odpovedala. Áno ja chodím. A trochu sa triasla a teraz ona stojí a chodí. Ona je niekde v tejto krajine a chodí.

Takže PÁN hovorí, že v tuto hodinu, tu bude veľa  zla. Ale pre nás, ktorí nasledujeme Kráľovstvo BOŽIE, my sa potrebujeme zamerať na BOŽIE Kráľovstvo.

Pretože tí zlí vždy budú pokračovať ignorovať proroctvá príchodu MESIÁŠA. A budú ignorovať proroctvá príchadzajucich súdov Pána.

MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnani ľudia.

Spása a večné zatratenie sú predložené pred vás. Je to môj nárek , aby ste si vybrali spásu príchodu MESIÁŠA. PÁN vás žehnaj kdekoľvek ste vo svojich kanceláriách. Uistite sa, že ste spravodliví a svätí. Vyberte si spásu.

Pretože PÁN predstavil národom spásu a večné zatratenie. A povolava ľudí k pokániu a hľadá srdcia, ktoré činia pokánie a je si vedomý, že za každé kajúce sa srdce tam je zatvrdile srdce. To je to co som práve pre vás napísal. Akokoľvek im budete kázať, oni si stále vyberú hriech, pretože oni milujú hriech nie preto, že by sa k nim nedostala pravda.

Takže prosím, v tieto dni by bolo pre vás veľmi veľmi smrtiace pokračovať v hriechu. Buďte veľmi opatrní v nakazlivosti hriechu. Buďte veľmi opatrní, pretože hriech môže prichádzať k vám.

PÁN siaha po rôznych formách. On zjavil svojich služobníkov veľmi otvorene, veľmi hrozne. Toto sú dni, kedy sa máme báť, pretože SLUŽOBNÍCI PÁNA  chodia po tvári Zeme, kráčajú na zemi, takže vy v podstate žijete pred očami PÁNA, nech vás PÁN žehná,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

ďakujem vám. 

Off 

5.8.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top