Home
 

PROROCTVO O SERIÓZNEJ VOJNE PRICHÁDZAJÚCEJ MEDZI IRÁNOM A IZRAELOM, 1. a 2. časť, 13. Júla 2020, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 13. Júla 2020 – 1. časť
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, v týchto uplynulých 24 hodinách PÁN hovoril so mnou, PÁN hovoril veľmi, veľmi dôležité posolstvo, za prvé: 

  1. videl som dve šelmy zo Zjavenia Jána 13. kapitoly. Znova, ja som videl dve šelmy z knihy Zjavenia 13 kapitoly, a videl som ich znova, PÁN ich prezentoval znova, videl som ich chodiť okolo, ale oni kráčajú spolu, spolu. 

A potom druhý rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou, PÁN mi ukázal dron, ( vojenský, pozn. ) ja vidím dron ktorý lieta. Ja neviem, či je to dron, ktorý lieta z Iranu a mieri smerom k Izraelu, aby zasiahol Izrael, alebo či to prichádza z Izraela, aby zasiahli Irán. Ale ja vidím dron, ktorý je hore v oblakoch na oblohe.

Pamätáte sa, že keď som bol v Tanzánii, keď sa pamätám dobre, malo to byť v roku 2005, keď mi PÁN hovoril o vojne, o nuklárnej vojne v Irane, a o dvoch raketových strelách, ktoré prichádzajú zasiahnuť Irán, a ja som stále hovoril ” natan, natan”, jadrové zariadenie, ktoré je na úpätí hory, na púšti. Videl som tam všade explóziu, videl som tam oheň vo vzduchu, ktoré doslova zrovnalo celé miesto, horelo viac ako trištvrte Nukleárnej základne.

Možno je to odvetný úder Iránu, odplatiť Izraelu, alebo Irán sa pokúša zaútočiť na Izrael a Izrael odplatí spätným úderom. Neviem, či táto vojna sa stane pred vytrhnutím Cirkvi alebo po vytrhnutí Cirkvi, ja to neviem. Všetko čo ja viem, je to, že TOTO PROROCTVO BUDE NAPLNENÉ.

Ale PÁN, toho dňa mi ukázal dron, dron lietajúci na oblohe. A drom ide zaútočiť. MESIÁŠ PRICHÁDZA! Nech každý činí pokánie celoglobálne a bude svätý. ON neprichádza vyjednávať s vami, aby ste činili pokánie, keď chcete činiť pokánie. ON jednoducho prichádza zobrať si NEVESTU a zatvoriť dvere.

Ja viem, že ukazujeme práve teraz, čo PÁN tu robí, ON pozatváral národy, aby národy dávali pozor, čo ON robí. Máme tisíce chromých, ktorí začali chodiť. Pamätáte sa na jednom z uzdravovacích stretnutí cez rádio po štadiónoch, niekedy 285 chromých, 210 chromých, 234 chromých, …. stúpa k počtu tisícov, ideme to zorganizovať a predstaviť ich, pretože to je VEĽKÁ, VEĽKÁ NÁVŠTEVA BOHA NA ZEMI, tiež aj slepých, počuli ste pri každom jednotlivom stretnutí na uzdravovacej službe v rádiu, že 89 slepých dnes, potom 103 atď,.. aby sme ich dali všetkých spolu a predstavili každého z nich, predstaviť ich, pretože PÁN teraz uzatvoril ZEM, aby ľudia mohli sledovať, čo ON robí, a aby si uvedomili, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA A ČAS VYPRŠAL.

Ale ja vidím dron a ten dron ide zaútočiť a s najväčšou pravdepodnosťou bude vojna. Bude vojna, ktorá prepukne na Blízkom východe, vo veľmi krátkom čase.

Bude vojna, ktorá prepukne a ja viem, že proroctvo ktoré som dal z Tanzánie, že dve raketové strely z Izraela zasiahnú Nukleárne zariadenie, nukleárnu základňu v Iráne. Znova, počkajme si a uvidíme, ako sa to rozvinie.

POĎME SA PRIPRAVIŤ, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Pretože bez svätosti, nikto neuvidí PÁNA, Ďakujem vám. 

 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 13. Júla 2020 – 2. časť
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, okamžite potom, ako som hovoril s vami, znova ma PÁN “zobral” a v tom momente som zaspal a okamžite ako som dohovoril ku vám,  PÁN ma zobral veľmi rýchlo a zaspal som na stoličke a ukázal mi vojnu, ktorá prepukla medzi Izraelom a Iranom, veľmi seriózna vojna, ja vidím množstvo rakiet, rakiet, rakiet, vystrelených, mierili sem a tam, s vysokou palebnou silou a potom PÁN POVEDAL HLASOM: A IZRAEL VYHRAJE VOJNU.

Ja neviem či ten boj bude skrze hezbolah, alebo či to bude priamo medzi Iranom a izraelom. Ale okamžite potom, keď som prišiel ku vám prvý krát včera, hneď potom PÁN spôsobil, že som bol tak unavený, ako som tu sedel, že som zaspal okamžite a ukázal mi ako prepukla vojna a množstvo rakiet, seriozna vojna rakety lietali sem a tam,… seriozne rakety, bolo ich množstvo, seriózna vojna.

A POTOM HLASOM PÁN POVEDAL: A IZRAEL VYHRAJE VOJNU. IZRAEL VYHRAJE VOJNU.

Takže bude vojna, ktorá sa stane a Izrael vyhraje vojnu. Ďakujem vám,

MESIÁŠ PRICHÁDZA. 

sj - ISRAEL AND IRAN BLANK

Off 

14.7.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top