Home
 

KVALITY ENOCHA a FALOŠNÁ CIRKEV, KTORÁ NECHODÍ S BOHOM

Z VYUČOVANIA POČAS GLOBÁLNE BOHOSLUŽBY:

DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BOHA YAHWEH ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.
Zbor Pokánia a Svätosti

KVALITY ENOCHA: 

1. Bol citlivý na hlas BOHA.
2. Enoch zistil, že vernosť Bohu je kľúčom
3. Enoch bol poslušný Bohu
4. Bol svätý a spravodlivý
5. Enoch sa snažil tešiť Boha
6. Každého dňa tešil Boha.
7. Učil sa čo Boh nemá rád a zbavoval sa toho.
8. Neexistoval žiadny deň, žeby ENOCH tlačil Boha opačným smerom.
9. Napodobňoval Boha vo svojom živote.
10. Pochopil, že Boh je vládnucou stranou.
11. On oslavoval Boha.
12. Kráčal s Bohom, kým sa nestal jeho prirodzenosťou.
13. Enoch sa radoval Bohu.
14. Uvedomil si, že čím viac bude chodiť s Bohom, tým viac sa stáva napodobňovateľ BOHA.
15. Poctil Boha.
16. Uvedomoval, že Boh nemá rád zlo.
17. Miloval Boha.
18. Kráčal s Bohom, kým nevedel všetko.
19.Enoch bol úprimný Bohu.
20. Bál sa / ma Zbožnú uctu pred BOHOM
21. Vedel, čo je pre Boha najdôležitejšie.
22. Nevyhováral sa, že má rodinu alebo na zlo, ktoré bolo okolo neho.
23. Videl Božiu veľkosť tým, že sa pozrel na Božie stvorenie.
24. Enochove chodenie s BOHOM bol životný štýl.
25. Podriaďoval sa Božiemu hlasu.
26. Enoch počúval BOŽIE rady.
27. Uvedomil si, keď chodil s Bohom, že Boh nenávidí falošné kresťanstvo.
28. Vystríhal sa svetskosti ( veci tohto sveta ).
29. Enochove kroky boli vedené Bohom.
30. Oddeľoval sa pre BOHA.
31. Enoch žil svoj život oslavovaním BOHA.

 

Falošná cirkev, ktorá nechodí s Bohom
1. Zapájajú sa do neslušných vtipoch s kolegami v práci
2. Ospravedlňujú hriechy milosťou
3. Hanbia sa za JEŽIŠA
4. Neoslavujú meno PÁNA
5. Nie sú verní PÁNOVI.
6. Oni sa nenarodili z BOHA.
7. Oni a ich deti sa zapájajú do hier na internete.
8. Pokračujú v hriechoch
9. Chodenie s BOHOM nie je ich životný štýlom.
10. Hovoria PANE PANE, ale nerobia vôľu Božiu.
11. Nevyvyšujú PÁNA v ich každodennom živote
12. Ich srdcia sú ďaleko od BOHA
13. Hriechy bili znormalizované.
14. Ctia BOHA iba na perách, ale nie úprimne.
15. Nemorálne obnažené oblečenie.

Na záver: 

Písmo o tejto falošnej Cirkvi: 
1. Izaiáš 29:13
2. Jakob 1:26
3. Matúš 15: 8
4.Titovi 1: 6
5. Judov 1: 14-15
6. 1 Ján 2: 9
7. Žalm 73: 4
8. Lukáš 6:46
9. 1 Ján 2: 4
10.1Ján 3: 8-10
11. Matúš 15: 8
12. 3 Ján 1:11

Off 

8.5.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top