Home
 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, PRVÉ A DRUHÉ PROROCTVO Z 21. MARCA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 21. Marca 2020, – prvé proroctvo
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, v strede toho, čo sa deje na tvári Zeme,  PÁN JEHOVAH hovoril ku mne vo veľmi, veľmi dôležitom rozhovore. Ja som stál a PÁN zapríčinil, aby som sa pozeral hore na oblohu, potom som videl OHROMNÚ SLÁVU PÁNA prichádzať z Neba smerom k Zemi.  

Znova, ja som videl ohromnú Slávu PÁNA prichádzať z Neba, Zem bola tmavá, ohromná SLÁVA PRIŠLA Z NEBA, osvietila oblohu nad Zemou ako prišiel a ďalšiu vec, ktorú som si uvedomil, že vytrhnutie Cirkvi sa stalo. Toto je rozhovor minulej noci, ktorý mal PÁN so mnou.

ON mi ukázal PRÍCHOD MESIÁŠA, ako si zobral JEHO SVÄTÚ CIRKEV a toto je veľmi, veľmi seriózny rozhovor tejto hodiny, pretože teraz, ako hovoríme, je Zem úplne pohltená vírusom, o ktorom som hovoril 1. decembra 2015.

Úplne celá Zem je pohltená. Keď je čas, kedy MESIÁŠ skutočne môže prísť, v hodine, Biblia hovorí o hodine, ktorá je najmenej očakávaná, tak toto je hodina. ON hovorí, že príde v hodine, v ktorej to najmenej očakávate, v hodine, ktorú nikto neočakáva, každý najmenej očakáva.

Keď je tu nejaký moment, keď ľudia sú uplne pohltení, vlády, národy, ľudia, každý je totálne pohltený, pohružený epidémiou o ktorej som hovoril 1. Decembra 2015, pred viac ako 4 rokmi a ja som povedal,

že NÁRODY POTREBUJÚ ČINIŤ POKÁNIE.  

A tam bolo posolstvo vzhľadom na túto tu epidémiu. Epidémia Koronavírusu je posolstvo ktoré káže o PRÍCHODE MESIÁŚA. Ale keď sa pozriete na Zem, oni sú úplne pohltení, čo je správna vec samozrejme, ako zvládnuť epidémiu, ale tu je posolstvo.  Správna vec je sa zameriavať na to, ako zvládnuť epidémiu, ale je potrebné tu vidieť DUCHOVNÉ POSOLSTVO keď PÁN hovoril o epidémii.

Keď je tu moment, kedy PÁN skutočne môže prekvapiť Zem, ako je to napísané v Biblii, je to moment ako tento tu, keď každý je úplne ponorený a pohltený hrôzou epidémie, hrôzou zo smrti, terorom zo smrti, každý národ je uzatvorený. Biblia nám hovorí, že v hodine, v ktorej najmenej očakávate.

Toto je moment, kedy celá Zem sa nezameriava na príchod MESIÁŠA, zameriavajú sa na ľudské riešenie pre epidémiu, ktorá tu je.

Toto nebol dôvod, prečo epidémia prišla!

Dôvod, prečo ma PÁN poslal zasiahnúť Zem s Koronavírusom, a oznámil som detaily, že príde z Ázie, a iba neskôr som porozumel, že to bolo myslené že sa rozšíri do celej Zeme, začalo to v Ázii a pohltilo to celú Zem. Dôvodom bola KNIHA ŽIVOTA, o ktorej sa hovorilo v tom proroctve. Aby každý zápasil a snažil sa o to, aby ich meno bolo zapísané v KNIHE ŽIVOTA.

Je to akoby PÁN hovoril: keď uvidíte, že to proroctvo sa naplnilo, keď vidíte, že táto epidéemia prišla z Ázie, potom by ste sa mali všetci snažiť a usilovt, aby vaše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života.

Biblia hovorí v 1 Tesalonič. 4 : 16-17  16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.  

A potom v Matúšovi 24: 30-31 30A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou. 31A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku, a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny.

Takže, požehnaní ľudia, toto je veľmi ohromný čas, pretože v 1 Korinťanom 15: 50 – 52 – stále hovorím o PRÍCHODE MESIÁŠA, je tu čas, kedy národy sa teraz potrebujú poriadne pripraviť, pretože práve teraz je každý pohltený epidémiou, čo je správna vec mimochodom, ale nemôžete stratiť zámer na misiu, na posolstvo.

NA ZÁMER SAMOTNÉHO POSOLSTVA.

Prečo posolstvo prišlo, keď nasledujete proroctvá, zistíte, že PROROCTVO PRIŠLO S POSOLSTVOM. Prišlo varovanie, rady.

1 Korinťanom 15: 52- 54  52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.

Takže MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ BOHA, 

ďakujem vám. 

****

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 21. Marca 2020, – druhé proroctvo ( vo večerných hodinách )
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou približne pred hodinou, sedel som tu a potom ma PÁN “zobral do vízie”.

A povedal HLASOM, HOVORIL VEĽMI NAHLAS: ” POZRI SA“,  a ZRAZU NÁHLE OBLAK PRIŠIEL.

A pamätám sa, že keď som sa pozrel hore, videl som ohromný OBLAK, ktorý prišiel a zostúpil veľmi blízko kde som bol. Ja neviem, kde bude to miesto. Ale ON povedal: “POZRI SA“.

A zrazu náhle OBLAK prišiel. ON hovoril veľmi nahlas, počuteľne. A potom, v momente, keď som sa pozrel hore, na tom mieste kde som bol, ja som videl, že OBLAK BOHA prišiel veľmi blízko a pokryl slnko, nebolo vidno slnko, prišiel tak blízko ku miestu kde sme boli. Prekryl slnečnú žiaru.

OBLAK BOHA prišiel veľmi blízko. Tieto dni vyžadujú množstvo starostlivosti a rozumnosti, aby ľudia boli skutočne znovuzrodení správne, náležite. A kráčali správne s PÁNOM.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ďakujem vám. 

SJ - SALVATIONPRAYER(1)

Off 

22.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top