Home
 

BOŽIE SÚDY KONEČNE PRICHÁDZAJÚ NA TVÁR ZEME, BOŽÍ PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY, 24. FEBRUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 24. Februára 2020
Sumarizácia: 

Chvála PÁNOVI, MOJI PÁNI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA.

– Nuž Senior Pastor Ramson, sme naživo vo vysielaní?

Áno prosím MOJI PÁNI, ste vo vysielaní naživo prosím, MOJI PÁNI, prosím. 

–  UISTITE SA, ŽE TENTO ZÁZNAM je VEĽMI, VEĽMI DOBRE ZAZNAMENANÝ A OKAMŽITE VEĽMI DOBRE ZACHOVANÝ, TAKŽE KEĎ SA VŠETKY TIETO VECI STANÚ, TENTO SVET, TÁTO ZEM sa môže obzrieť naspäť a môžu si pamätať tento deň.

ÁNO, PROSÍM, MOJI PÁNI, MY NAHRÁVAME, MOJI PÁNI, PROSÍM.


ĎAKUJEM. DOBRE, POŽEHNANÍ ĽUDIA, DNES JE PONDELOK 24. FEBRUÁRA A ČAS TERAZ JE 17:25, JE 17.25. A Viem, že niektorí z vás majú rôzne časové zóny. Ale tu je  17:25 východo – afrického času, PONDELOK, 24 – ho. PONDELOK 24. FEBRUÁRA, ROK 2020.
A PÁN hovoril VEĽMI veľmi hlbokým spôsobom. A chcem sa s vami zdielať s týmto rozhovorom práve teraz, aby ste porozumeli tomu, čo prichádza na túto Zem.

 

PRVÝ ROZHOVOR.

PÁN hovoril o udalostiach, ktoré zmenia Zem totálne. Ako vidíte už sa vyvíjať vo vašich správach, v rozličných častiach Sveta. V Číne, Taliansku, Južnej Kórei a v ostatných národoch,…

TERAZ, ČÍSLO 1.

PÁN HOVORIL O EPIDÉMII. ON MA ZOBRAL V TOMTO SNE, A UKÁZAL MI VO SNE PRACH. A tak, keď som zobral prach a rozprášil prach smerom k NEMU, ten prach prišiel naspäť a usadil sa. Rozprášil som prah smerom k Nebu a vrátil sa naspäť v rozdielných haldách. V rozdielnej kôpke tu a tam, ale usadil sa naspäť. Tento tmavý sivastý prach, ktorý som rozprášil pred PÁNOM, tak, ako mi prikázal a potom, keď som rozprášil prach, táto Zem, táto Zem, tento Svet na ktorom ste dnes bol zasiahnutý s obrovskou epidémiou, najhroznejšou epidémiou, akú som vôbec videl. To ma tiež vydesilo. Obával som sa toho. Strašne ma to vydesilo, čo som urobil Zemi.

Znova, PÁN už vo sne, zobral ma a tam bol prach. A zobral som prach, popol a vyhodil som ho smerom k PÁNOVI v Nebi, a potom ten prach sa navrátil naspäť a usadil sa v rozdielných hromadách, v rozdielných kôpkach, malých kôpkach, dole na zemi, nie hladkých, nie plochých. Spôsob, akým sa usadil dole na zemi, na pôde, a potom zrazu náhle som si uvedomil, že som zasiahol Zem s najhroznejšou epidémiou vôbec v histórii Zeme, od kedy bola stvorená, v živote tejto Zeme. A tá epidémia, ktorá z toho vyšla bola extrémne nákazlivá, extrémne, viac nákazlivá ako koronavírus, ktorý dnes vidíte.  Extrémne nákazlivé a na telách ľudí sa začali vytvárať vredy. Vredy. A tie vredy rastú po celom, takým spôsobom, ako pri ebole rástli, ale ja som toto predtým nevidel.

Tieto vredy sú také, ktoré sa nachádzajú na koži a majú “oko”. A to “oko” na vredoch je tmavé. Všade okolo vredoch, ale tmavé. A samotné vredy sa stávajú nie až tak hnedé, iba trošku nahnedlé. Ale “oko” vredu je tmavé. A vredy prichádzajú na ľudí na tejto Zemi. Na množstvo ľudí. Bol to najdesivejší okamih v histórii tejto planéty Zem. Tento rozhovor mal PÁN so mnou.

A bolo to tak nákazlivé, veľmi, veľmi, extrémne nákazlivé, až tak, že ľudia utekali a zamykali sami seba v ich domoch, pretože je to akoby z prachu, PÁN mi ukazuje prach, prach ich tiež infikuje. Popol, prach zeme. Vidím pôdu teraz a prach. A popol na pôde keď idete von, popol na pôde, prach je schopný vás infikovať.

A mám pocit, že ani nemusíte mať kontakt s niekým, kto je nainfikovaný. Budete nakazení skrze prach a skrze vzduch. Je to veľmi, veľmi desivé, je to najdesivejšia a najstrašnejšia situácia, akú som kedy vôbec videl, že vstúpila na Zem. Ľudia zatvárajú ich dvere, ľudia doslova zatvárajú dvere a okná v hrôze. Teror BOŽÍ pohlcuje celú Zem. A potom PÁN povedal, že to robí kvôli nedbanlivosti človeka.

ON to robí kvôli tomu, aby im dal porozumieť, KTO SÚ TÍ DVAJA PROROCI, ktorí slúžia teraz na tvári Zeme. Bol to najdesivejší a terorizujúci moment v celej histórii Cirkvi. Od kedy sa zrodila, od kedy bola stvorená.

A v knihe Exodus 9:8-9 8Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Vezmite si plné svoje hrsti popola z pece, a Mojžiš ho vrhne k nebu pred očima faraonovými. 9A obráti sa na prach po celej zemi Egyptskej, a budú z neho na ľuďoch i na hovädách hnisajúce vredy nabehlé po celej zemi Egyptskej.

Toto je šokujúci moment v živote Cirkvi. Toto spôsobí, že Koronavírus sa bude zdať oproti tomu ako nič, ako absolútna nula. Nič. Doteraz ste ešte vôbec nič nevideli. A tak HOSPODIN spôsobil, že som vystúpil krok dopredu, pred JEHO staroveké dni, hovoriac ku mne hlasom. A potom, ON spôsobil, že som zobral popol, prach a hodil ho smerom k NEMU. A potom som videl najviac šokujúcu epidémiu, s ktorou som zasiahol Zem. Ja som bol šokovaný, pretože som si uvedomil, že som zasiahol Zem so smrťou. Najstrašnejšou smrťou, akú som kedy videl.

A teror, ktorý pohlcoval Svet, ľudia chaoticky utekali, zatvárali si ich dvere, aby si boli istí, že vietor, prach a popol sa ich nedotkne. Obrovské vredy začínali rásť na ľuďoch. Bol to najdesivejší moment. Ľudia nemohli vyjsť z ich domov, nemohli cestovať, nemohli vyjsť von do vetra. 

A PÁN to robí, aby vám identifikoval, ktorí sú TÍ DVAJA PROROCI, aby ste sa ich báli a uctili si ich, a prišli a podriadili sa IM. Či sa vám to páči, alebo nie, toho času sa IM podriadite. Tentokrát som sa dostal k vám, hovorí PÁN.

Konečne som vás zasiahol a naučím vás trvalú lekciu, že ICH musíte poslúchať a zastaviť klebety, výsmech, ohováranie, vydieranie a budete sa báť, kto ONI sú.

A POTOM POZNÁTE, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Znova, dnes, presne o 17. 33 hod., čo je 17 hodín a 33 minút východo – afrického času, pondelok, 24. februára v roku 2020, teraz som nariadil, STRIKTNE NA SLOVÁCH MÔJHO SAMOTNÉHO JAZYKA, STRIKTNE ZALOŽENÉ NA AUTORITE AKO ZA STAROVEKÝCH DNÍ. PÁN BOH IZRAELA, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH ELOHIM, TERAZ STRIKTNE ZALOŽENEJ NA MOCI, KTORÚ PRENIESOL NA MŇA, VYKROČIL SOM DNES DOPREDU PRED NÁRODMI ZEME, A ZASIAHOL ZEM S NAJDESIVEJŠOU, NAJVIAC SMRTEĽNOU EPIDÉMIOU VREDOV.

A tieto vredy budú rásť na povrchu koži ľudí a na hornej časti povrchu tam bude “oko”, ktoré bude povytiahnuté trošku a bude tmavé. To budú najbolestivejšie vredy od kedy Zem bola sformovaná, akými vôbec bola postihnutá. Ľudia budú utekať hore-dole a každý, kto sa bude snažiť si nájsť cestu, kde sú TÍ DVAJA PROROCI, sa opýtať: ” ako to môže ustúpiť, čo by sme mali urobiť?” A nebudete schopní ich dosiahnúť, nebudete mať k NIM prístup, kvôli vašej nedbanlivosti. Kvôli vášmu vydieraniu, očierňovaniu. Pastori, ktorí vydierali, očierňovali, ľudia na tejto Zemi, smrteľníci tohto Sveta, ktorí vydierali, očierňovali STVORITEĽA A JEHO PROROKOV.

ON TERAZ PRICHÁDZA, ABY VÁS VYUČIL TRVALEJ LEKCII.

Večnému ponaučeniu. 

Teraz, STRIKTNE ZALOŽENÉ NA SLOVÁCH MÔJHO JAZYKA, SOM ZASIAHOL ZEM S NAJVIAC NEUVERITEĽNOU, NAJVIAC INFEKČNOU, NAJVIAC NÁKAZLIVOU EPIDÉMOIU, NIKDY PREDTÝM NEVÍDANOU.

A POTOM SA BUDETE BÁŤ HOSPODINA.

 

 

DRUHÝ ROZHOVOR

HOSPODIN mal so mnou druhý rozhovor. PÁN zapríčinil, aby som zasiahol zem s obrovskou temnotou. V tomto poslednom rozhovore. PÁN prišiel a hovoril so mnou. A pripomenul mi proroctvo, ktoré som dal pred rokom, alebo pred dvoma rokmi. A toho času ON spôsobil, že som vykročil smerom k NEMU, ako za starovekých dní, a ja som HO mohol vidieť tam stáť. A požiadal ma, aby som sa pozrel hore a prikázal slnku, aby nevydalo svetlo. A potom zrazu náhle temnota pokryla Zem. Hlboká temnota. A neviem na ako dlho. Ale teraz je to trochu dlhšie. Teraz to bude dlhšie. Absolútna temnota pokryje Zem. Úplná temnota pokryje Zem.

Exodus 10:21 hovorí: A Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri svoju ruku k nebesiam, a bude taká tma na Egyptskej zemi, že ju budú môcť nahmatať.

Takže tam je temnota, ktorú som prikázal, ako sa to stalo aj 26. Decembra 2019. Absolutne nič nebude vidieť, teraz temnota prichádza na Zem. Konečne temnota prichádza na Zem. To bude neunesiteľná / neznesiteľná temnota. To bude desivá temnota. To bude šokujúca temnota. A ľudia budú pobehovať okolo a budú vyzvedať čo robiť. Pretože potom budete závislí na vašej elektrickej rozvodnej sieti. Elektrickej rozvodnej sieti. 

TRETÍ ROZHOVOR:

Tretí rozhovor tejto poslednej noci. PÁN spôsobil, aby som vykročil dopredu a zasiahol Zem s pliagou žiab. A videl som žaby v ich koži, keď zrazu náhle pokryli Zem. Ich koža bola ako koža hadov. A oni prichádzali do domov, takže ja som utekal tiež zatvoriť dvere. Koža žiab bola zelenkavá, boli trochu zelení – ako hadi.  

TOTO SÚ STRAŠNÉ ČASY. 

Teraz striktne na základe slov môjho jazyka, Zem bude pokrytá so žabami. PÁN, HOSPODIN ZÁSTUPOV hovorí teraz, že ste prekročili červenú čiaru.  Znevážili ste MOJICH POSLOV, MOJICH VLASTNÝCH SLUŽOBNÍKOV, a teraz ich uvoľním ( žaby, pozn. ) Teraz ich uvoľním ku vám, aby ste mohli poznať presne, KTO ONI SÚ a MOC, KTORÚ ONI MAJÚ. A budete pobiehať okolo, pobehovať okolo, lietať okolo a snažiť sa zavrieť vaše dvere, aby žaby nemohli vojsť. Ja som tam tiež utekal zavrieť dvere, aby nemohli vojsť.

Teraz, striktne na základe slov môjho jazyka, JA som zasiahol Zem so žabami a množstvo žiab skáče okolo. Je to neuveriteľné. Je to škaredé. A oni sa snažia dostať do ich domov, ja zatváram dvere. Ich koža je zelená, kresba kože je ako majú hadi.  Je to neznesiteľné to sledovať. 

TOTO SÚ STRAŠNÉ DNI. 

Požehnaní ľudia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

 

ŠTVRTÝ ROZHOVOR: 

A potom PÁN znova, ON mi prikázal vykročiť dopredu a stáť pred starovekými dňami a môžem HO vidieť, ako stojí predo mnou. A potom ma zobral hore do vesmíru, kde sa človek nemôže dostať, ku planétam hore, za galaxie. A spôsobil, aby som zatriasol vesmírom s mojou ľavou prorockou rukou a potom tam došlo ku zrážke. Toho času sa zrazili planéty a ja vidím kúsky planét.

Tam bol teror na Zemi, pretože nejaké kúsky prichádzali ku Zemi, akoby narazili na Zem. Tam hore došlo ku veľkej zrážke planét a oni sa rozštiepili. Nejaké kúsky planét, keď došlo ku zrážke, zrazili sa, vesmír sa zatriasol a potom nejaké veľké kúsky prichádzali a potom celá Zem bola zachvátená terorom, hrôzou, pretože prichádzali zničiť Zem, zraziť sa so Zemou. Niektoré kúsky prichádzali priamo ku Zemi, a ak sa zrazia so Zemou – dovidenia ľudská rasa,…

Ale ako prišli, bolo to tesne vedľa, bolo to veľmi blízko a väčšina z tých kúskov z tých planét prejde pomimo, veľmi blízko Zeme, takže teror, hrôza pohltí ľudí tejto Zeme. A niektoré tie kúsky sa budú trblietať ako kryštály.

Kúsky, ktoré sa odštiepia keď som zatlačil na planéty, a oni sa zrazili, niekotré z nich budú vyzerať ako sklo a čistý kryštál, prejdú tu, blízko Zeme. Ale hrôza, ktorá pohltí srdcia ľudí. Množstvo ľudí – ich srdcia sa v nich roztopia kvôli obrovskému strachu, keď budú pozorovať a uvažovať, ak tie obrovské kusy planét by zasiahli Zem – dovidenia ľudskej rase.

Ale oni sa nedotknú Zeme. Oni prejdú pomimo a myslím, že jedno z nich padne na Zem. Malý kúsok padne na Zem, ale tie, ktoré vidím prechádzať po mojej pravej strane, tu, blízko Zeme, to sú kryštály, trblietajú sa a lesknú sa ako sklo.

Teraz, STRIKTNE NA ZÁKLADE SLOV MÔJHO JAZYKA SOM PRIKÁZAL KOLÍZII PLANÉT, ABY SA ZATRIASOL VESMÍR A ZATRIASLA ZEM.

A kusy, ktoré sú zlomené zo zrážky, kvôli rýchlosti s ktorou som ich tlačil, bolo to neuveriteľné. Zlomili sa kusy a niektoré z nich ako kryštály prešli, a množstvo, nie jedna, množstvo kúskov planét bude prechádzať tesne vedľa zeme. Niektoré z nich tak veľmi blízko, takmer zasiahnú Zem. A teror bude pohlcovať smrteľného človeka na tvári Zeme.

Dnes okolo 17. hod., smerom ku 17:40 hod.,

24. FEBRUÁRA 2020,

JA SOM NARIADIL TOTO PROROCTVO, STRIKTNE NA ZÁKLADE SLOV MÔJHO JAZYKA, TERAZ SA MA BUDETE BÁŤ, HOVORÍ PÁN.

BUDETE SA BÁŤ MOJICH SLUŽOBNÍKOV, HOVORÍ PÁN.

Tam hore bude obrovská, neuveriteľná zrážka planét, HOVORÍ PÁN. Kusy sa zlomia, podobné sklu. Niektoré z nich tak veľké, väčšie ako Zem, prichádzajúc smerom k Zemi, s takmer presným zásahom Zeme. 

PIATY ROZHOVOR: 

A posledný rozhovor. Ja vidím ohromné chvíle, keď PÁN spôsobil, aby som vykročil dopredu túto minulú noc. A videl som staroveké dni. A ON tam stál. JEHOVAH ELOHIM, BOH OTEC. OSOBA BOHA OTCA SAMOTNÉHO. A potom, ON  spôsobil, aby som zasiahol Zem, zasiahol zem, zasiahol moria, zasiahol vody na Zemi s krvou.

A potom, keď som to urobil,

ON ZAKRIČAL TRI KRÁT, ON POVEDAL:

KRV, KRV, KRV! 

Tri krát. A keď som sa pozrel, vody sa obrátili na krv. TOTO SÚ HROZNÉ CHVÍLE.

Teraz budete vedieť, že POSLI HOSPODINA, HROZNÍ PROROCI BOHA YAHWEH, TERAZ BUDETE ROZUMIEŤ TOMU, PREČO SA VOLAJÚ NAJHROZNEJŠÍ PROROCI PÁNA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

NECH SA MÚDRI PRIPRAVIA. MESIÁŠ PRICHÁDZA. VECI SÚ ZLÉ. ČAS SA ZMENIL, VYDIERANIE, OČIERŇOVANIE, VY STE SA DOTKLI JEHO ( BOŽÍCH ) POSLOV.

AKO SA OPOVAŽUJETE?? OBYČAJNÍ SMRTEĽNÍCI, AKO SA OPOVAŽUJETE?? TERAZ BUDETE VEDIEŤ, PREČO SA VOLAJÚ NAJHROZNEJŠI PROROCI PÁNA. NAJMOCNEJŠÍ, NAJMOCNEJŠÍ.

NAJVÄČŠÍ STARODÁVNI PROROCI BOHA YAHWEH. JEHO VLASTNÍ SLUŽOBNÍCI.  

PREČO STE NEPRIPRAVOVALI CESTU?

MUSÍTE ČINIŤ POKÁNIE.

A PRIJAŤ JEŽIŠA A ODVRÁTIŤ SA OD HRIECHOV A BYŤ SVÄTÍ!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda Shalom. 

 

Slovenský preklad: Senior Pastor Anna Priateľová       1743691_580582558697084_1552932791_n

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku 

Prípravy na príchod PÁNA prebiehajú v Cirkvi Pokánia a Svätosti,                                          

ktorú vedú DVAJA PROROCI ZO ZJAVENIA 11 KAP. 

o 10 hod. POZVANIENABOHOSLUZBYn

 

 

Off 

26.2.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top