Home
 

PROROCKÉ VAROVANIE! NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZASAHUJÚ ZEM S HROZNÝM HLADOMOROM, PROROCTVO ZO DŇA 6. FEBRUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 6. Februára 2020
Sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou. A v tomto rozhovore, s ktorým sa zdieľam práve teraz, môžete vidieť veľmi jasne, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA! A národy sa potrebujú prirpaviť! Všetci ľudia potrebujú veriť v evanjeliu, činiť pokánie a odvracať sa od hriechov.

V tomto rozhovore, s ktorým sa idem zdielať, vidíte veľmi jasne, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! A pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA, národy potrebujú pripraviť cestu pre príchod MESIÁŠA. KRÁĽ PRICHÁDZA!

Keď KRÁĽ prichádza, my musíme pripraviť cestu tak, že keď KRÁĽ príde, aby prešiel čestným spôsobom, pripraveným pre NEHO. Pripraveným v srdciach ľudí pokáním a odvrátením sa od hriechov. A práve teraz je toto veľmi kľúčový čas. Je to ako bod obratu v histórii človeka, čo sa deje na tvári Zeme teraz, zvoní to tak jasne, to vytrubuje veľmi jasne, veľmi jasne že MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Opíšem vám to znova, že čo sa deje na tvári Zeme teraz, to vytrubuje tak veľmi jasne, že MESIÁŠ PRICHÁDZA!

V tomto rozhovore vidím ľudí a pravú ruku, otvárajúc dlaň pravej ruky a používajú ju na zakrytie úst, keď zívajú, ah,.. ako takto zívajú… Ľudia zívajú a potom  HLAS PÁNA povedal: pozri sa, oni sú tak hladní a nie je jedlo. Takže je tu hlad, ktorý prichádza na tvár Zeme.

Dnes, dnes, v tento deň, teraz vyhlasujem hrozný hladomor. Najobávanejší hladomor prichádza zasiahnuť tvár zeme. 

Oni berú pravú ruku, otvárajú ústa, pokrývajú si ústa, zívajú, ja vidím ľudí zívať pre nedostatok jedla. Toto je veľmi zložitý čas na tvári Zeme, keď sa pozriete na prorocký čas BOHA JEHOVAH, je to samo odhaľujúce. Teraz nikto nepotrebuje zjavenie.

Pozrite sa na obraz, ktorý vytvorili DVAJA OHROMNÍ PROROCI PÁNA, keď sa pozreli na Čínu, keď sa pozriete na Hongkonský záliv, prístav Victoria a pozeráte sa do mora smerom k Japonsku a Číne, a potom vidíte, že štadióny sú prestavané na nemocnice veľmi rýchlo s lôžkami a so všetkým systémom potrebným pre pacientov. 

Domy sa menia, budovy sa menia na nemocnice, nemocnice sa stavajú v zhone v niekoľkých dňoch. A keď sa pozriete do tejto zátoky z Hongkongu smerom na Taiwan a celé Japonsko tu, v Číne, vidíte dve výletné lode, sú tu dve výletné lode, ktoré sú uviaznuté v oceáne s viac ako 7000 ľuďmi v karanténe. Sú v karanténe a nemôžu vyjsť. Iba tí, ktorí sú veľmi chorí, sú vybratí von.

Strach z moru, s ktorým som zasiahol Zem, hovorí Hospodin.

Keď sa pozriete na kobylky, ktoré dnes opísali v správach, ktoré čítal Senior Pastor ( senior – čiže hlavný pastor ) hovorí sa, že je to ako 45 025 ihrísk,  futbalových ihrísk plných zahustených púštnych kobyliek zasiahli Keňu, a napriek tomu na celom svete existuje viac ako 13 krajín, pravdepodobne 14 až 15, pretože teraz vstúpili aj do Indie. 

Je veľmi zjavné, že MESIÁŠ prichádza. Takže vidím zlovestný hladomor, hrozný hladomor, veľmi strašný hladomor, bolesti hladu, bolesti hladu prichádzajúce na zem. Preto musia národy veriť evanjeliu, prijať evanjelium Ježiša a činiť pokánie, byť pokrstení a pripraviť cestu vo vašich srdciach na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.  

Odmietnite hriech, odvráťte sa od sexuálneho hriechu, sexuálnej žiadostivosti, sexuálnej nemorálnosti, modlárstva, uctievania diabla, homosexuality. Odvráťte sa od všetkých druhov odpadlíctva v Cirkvi.

Prikazujem všetkým cirkvám na celom Svete teraz, takzvaným letničným cirkvám, evanjelickým cirkvám a iným nezávislým cirkvám, aby prijali JEŽIŠA KRISTA a odvrátili sa od klamu a znovuzrodili sa správne, kvôli OBLAKU BOHA YAHWEH. pOVOLAL SOM HO A ON PRIŠIEL. Hallelujah! [svätí oslavujú v pozadí]. ON prišiel!

Toto je jeden z najväčších okamihov v Cirkvi, pretože prichádza MESIÁŠ. A ON hovorí, že tí, ktorých mená sa nachádzajú v KNIHE ŽIVOTA budú oslobodení, budú spasení. Môj PÁN PRICHÁDZA. KRÁĽ spravodlivosti, môj KRÁĽ sa blíži. Pripravte cestu požehnaní ľudia Hospodina.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Zhromažďuje sa tu najvyššie vedenie na oslavu NÁVŠTEVY JEHOVAH  YAHWEH.  Hallelujah! Hallelujah! Na oslavu návštevy Hospodina, Boha Izraela, že v deň, keď som vykročil a privolal som HO, povedal som: PANE, teraz môžeš prísť a navštíviť svojich služobníkov na otvorenom dennom svetle, vo verejnom priestore a ON PRIŠIEL a navštívil ICH, videli to ľudia globálne na celom svete. Hallelujah!

A tak dnes, aj po tomto proroctve, chcem tu spievať pieseň a potom sa k mne pripoja tu neskôr, len aby sme oslávili dobrotu Pána YAHWEH, že ON prišiel, že teraz ustanovil, že iba EVANJELIUM KRÍŽA, že iba NÁBOŽENSTVO JEŽIŠA KRISTA Z NAZARETA, NÁBOŽENSTVO KRVI – KRÍŽA JEŽIŠA môže dať človeku malú nádej za hrobmi, malú nádej za hrobmi. Môže poskytnúť ľuďom a dovoliť im večný život v nebi. Ach, ako krásna hodina. A tak spievam … 

TWASEMA AHSANTE,
TWASEMA AHSANTE
AHSANTE
EWE MUNGU WANGU

WEWE NI ALPHA NA OMEGA,
ALPHA NA OMEGA
ALPHA NA OMEGA
EWE MUNGU WANGU

AND WE SAY THANK YOU LORD, a my hovoríme VĎAKA TI PANE )
AND WE SAY THANK YOU LORD, a my hovoríme VĎAKA TI PANE ),
THANK YOU LORD ( VĎAKA TI PANE) 
YOU ARE LORD GOD MY GOD ( TY SI PÁN BOH MÔJ BOH ) 

AND YOU ARE ALPHA AND OMEGA. ( TY SI ALFA A OMEGA )
ALPHA AND OMEGA ( ALFA A OMEGA )
ALPHA AND OMEGA ( ALFA A OMEGA )
YOU ARE LORD GOD MY GOD! ( TY SI PÁN BOH, MÔJ BOH! )

Off 

7.2.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top