Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE NAJVYŠŠIEHO BOHA VŠEMOHÚCEHO, 2. JANUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 2. Januára 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne včera v noci, predvčerom, a v tom ohromnom rozhovore a v tom národe mi ukázal Cirkev, Pastorov, ktorí sú neposlušní a nechcú poslúchať týchto DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV, zdvojených, a oni HO tiež vydierajú, očierňujú, a toho času ma dal do autobusu, takže je som bol v autobuse a potom ja som videl všetko, ľudia hovorili.

A potom ma PÁN zobral do Neba, PÁN JEHOVAH, ktorého ste videli prísť navštíviť Kisumu, iba pred niekoľkými dňami, do Kisumu, prichádzajúceho v najhroznejšom a najmocenjšom, najviac uctievanom, najobávanejšom OBLAKU BOHA ako prichádza v OBLAKU JEHO SLÁVY, fyzickej prezentácii samotného JEHOVAH YAHWEH, a teraz ste dostatočne dospelí na to, že viete, že neprichádza samotný, zakaždým keď BOH OTEC prichádza, ON prichádza v obrovskom sprievode HLAVY BOHA, jednoty TROJICE, spolu s Nebeskými zástupmi, a niektorí idú pred NÍM.

ON ma zodvihol hore včera v noci, ukázal mi tú krajinu, zobral ma do Neba, potom som videl ruky PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO. RUKY BOHA OTCA. Držali slávny pohár. Super slávny pohár na Oblohe, super slávny zlatý pohár, neviem, či môžem opísať ten pohár, veľkosť je približne vášho pohára na čaj, trochu väčší a ten pohár bol plný. Ten pohár bol plný a PÁN naklonil ten pohár smerom k národom Zeme, pohár plný hnevu PÁNA nad národmi Zeme.

Pohár bol plný hnevu BOHA  vylieval pohár nad národy Zeme, ktorí odmietli počúvať týchto PROROKOV, zdvojených. Jeden v duchovnom tele, vo večnom tele a jeden vo fyzickom reálnom tele.  Oni odmietli počúvať týchto PROROKOV. Mega PROROKOV, ktorí prikážu nebu aby sa otvorilo, a priniesli dážď keď prikážu. A Nebo sa otvorilo a ihneď prinieslo dážď. PROROCI, ktorí môžu povolať BOHA, aby prišli dole k NIM. Vo veľkom hustom oblaku v Kisumu.

A BOH VŠEMOHÚCI prišiel dole takým spôsobom, akým prišiel na púšť. Keď títo DVAJA PROROCI navigovali Izrael von z otroctva. Na národy, ktoré odmietajú ich poslúchať, neposlúchajú a tiež ich vydierajú, očierňujú.

Znova, PÁN JEHOVAH ma zobral do Slávneho Kráľovstva BOHA, kde všetci z vás chcete ísť, a na tom mieste mi ukázal pohár plný HNEVU BOHA, slávny pohár, a vylieval z toho pohára, vylieval 3 – 4 krát. Vylial 4x. POHÁR HNEVU BOHA JEHOVAH YAHWEH. OHROMNÝ STRAŠNÝ BOH IZRAELA. ON vylieval na Zem.  Hnev Boha zasiahol najprv. Zasiahol národ, ktorý vydieral DVOCH PROROKOV YAHWEH. A odmietli ich počúvať. A potom súdil iné národy. Súd je totálne neunesiteľný. Je neznesiteľný, nikto to nemôže zniesť, ON zasiahne vydieračov.

Toto je ohromná hodina, keď OBLAK BOHA OTCA ma navštívil. A teraz je to abolutne jasne na základe PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, teraz je to jasné každému, že musia počúvať týchto DVOCH PROROKOV. A poslúchať a podriadiť sa. Aby mohli vidieť Slávne Kráľovstvo večnosti. Teraz vládne zvrchovanosť BOHA. Teraz každý národ musí počúvať a podriadiť sa. Pretože vy ste teraz videli, kto sú títo DVAJA PROROCI.

A národy, ktoré vydierajú, očierňujú a odmietajú poslúchať, ja som ich videl, ako budú zasiahnutí najprv. ON zasiahne národy s ohromným hnevom. S hnevom BOHA. S obrovským hnevom. Rozmláti krajinu, ja vám to neviem opísať tu,… boli by ste utekali preč. A potom, zasiahol iné národy.

Znova, včera v noci PÁN JEHOVAH ma zobral do národa, dal ma do autobusu, počul som, ako ľudia hovorili, ON ma tam dal. Tí ľudia, ktorí vydierajú, očierňujú TÝCHTO DVOCH PROROKOV, ktorí ku vám hovoria dnes. A oni odmietli poslúchať.

A potom, JEHOVAH ma zobral do JEHO Kráľovstva v Nebi, do vnútra Neba, kde chcete ísť, všetci z vás. BOH, STVORITEĽ NEBA ma zobral do Neba, dal mi inštrukcie, a potom som videl RUKY BOHA VŠEMOHÚCEHO a ON vylial slávny pohár, ktorý bol plný, plný JEHO HNEVU, ON vylieval dole 4-krát. A potom mi ukázal národ, ktorý neposlúcha. A ešte sa pokúšajú vydierať, očierňovať týchto DVOCH PROROKOV. A potom ON zasiahol iné národy. Súd je totálne neznesiteľný, neúnosný.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

KRÁĽ SLÁVY PRICHÁDZA.

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Buďte si istí, že veríte v evanjeliu, prijmite PÁNA JEŽIŠA ako svpjho PÁNA, a buďte znovuzrodení! A potom, ako sa znovuzrodíte, buďte si istí, že sa dáte pokrstiť v úplnom ponorení sa do vody, takým istým spôsobom, ako JEŽIŠ bol pokrstený. A potom sa dajte pokrstiť DUCHOM SVÄTÝM a ohňom.

A zastavte diskusie o pred – súžení, po – súžení a túto ľudskú filozofiu. STÁŇTE SA TOHO! Jednoducho sa pripravte v svätosti pre Slávny príchod MESIÁŠA.

SPRAVODLIVOSŤ JE RÚCHO PRE VSTUP DO NEBA.

Ja som už znížil schody Neba, JA som prikázal nebu, aby znížilo schody, a Nebo už poslúchlo moje slová a znížilo slávne schody Neba, schody večnosti, ( dole na obrázku, pozn. ) večného života, tiež ste si to nafotili na vaše kamery, je to všade na webe.

A druhá časť je, ako Cirkev ide hore. Takže buďte svätí, buďte spravodliví, aby ste mali rúcho, ktoré potrebujete pre vstup. Kráčajte v svätosti, pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. NIkto neuvidí Slávne Kráľovstvo BOHA YAHWEH. MESIÁŠ PRICHÁDZA,

STRÁŇTE SA PREČ od vydierania, očierňovania, totálne sa stráňte, netrápte sa tým, ak by ste sa tam dostali, dvere budú pred vami zatvorené. Nedotýkajte sa toho, iba sa pripravte v svätosti a vstúpte. Ja som videl budúcnosť Zeme. Takže sa stráňte vydierania.

Nech vám PÁN pomôže, nech vás nesklame vaša múdrosť s týmto.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda rabah. 

SCHODYDONEBA SLAVNE SCHODY V SCHODY1

Off 

2.1.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top