Home
 

HORLIVOSŤ PRE PÁNA, jedna z charakteristík Božích Služobníkov a kresťanov, ktorí túžia vstúpiť do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

HORLIVOSŤ PRE PÁNA – jedna z najdôležitejších kvalít kresťanov 

Vyučovanie odvysielané na www.jesusislordradio.info – aby sme boli horliví pre PÁNA.

Toto je jedno z 89 kresťanských kvalít, ktoré nás MOCNÍ PROROCI PÁNA vyučovali na www.jesusislordradio.info počas nočnej Vigil ( nočných chvál, vyučovania, pokánia, pozn. )

Táto kvalita, aby sme boli horliví, je veľmi dôležitá. Je to kvalita, ktorú musíte mať ako kresťania, ak sa pripravujete na príchod MESIÁŠA. V skutočnosti je to najdôležitejšia kvalita v kresťanskom živote.

Dovoľte mi začať, najprv pôjdeme do slovníka, aby sme porozumeli, čo to znamená. 

  • horlivosť

  • vášeň

  • znamená mnoho energie 

  • entuziazmus    

  • zápal                                                                                                                                                                                                                                                                   

V kresťanstve znamená nasledovať spravodlivosť, slúžiť PÁNOVI, byť oddanými. Tu sú nejaké piliere, ktoré podopierajú vašu horlivosť.

To sú: spravodlivosť, strach pred BOHOM.

Znamená to, že ja to musím urobiť, pretože keď to neurobím, čo sa mi potom stane? Ako môže byť evanjelium prosperity v Cirkvi, ako môžu byť zvody v Cirkvi? Falošní prorokovia a falošné proroctvá.

Kde sú horliví ľudia PÁNA?, ktorí môžu ostať pevne v PÁNOVI a vyhodiť hriechy von z DOMU PÁNA. Keď horlivosť PÁNA vás pohlcuje, potom nemôžete ostať ticho. Budete bojovať pre PÁNA. Táto kvalita je veľmi kritická, nesmierne dôležitá v kresťanskom živote.

PÁN JEŽIŠ je prefektný príklad. ON je veľmi horlivý. Musíte porozumieť skutočnosti, že môžete byť horliví pre PÁNA iba vtedy, keď budete milovať PÁNA a keď milujete JEHO spravodlivosť.

Vo vašej spáse musíte byť horliví, zapálení a s vášňou ísť dopredu. Napriek skúškam, ktoré sú tu a tam. Horlivosť je to, čo vás zoberie dopredu, aby ste mohli pokračovať vo vašom kresťanskom živote. Keď ste horliví, potom nebudete akceptovať odpadnutie v DOME PÁNA.  Budete bojovať tak dlho, pokiaľ odpadnutie bude von z Cirkvi. Každý deň sa zobudíte, aby ste hájili SLÁVU.

Rimanom 12:11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci. Biblia hovorí, aby ste nemali nedostatok horlivosti. Keď čítate Starý zákon, tak vidíte, že tam boli ľudia veľmi horliví slúžiac PÁNOVI.

Oni ponúkali krv zvierat v Starom zákone. O koľko viacej táto Cirkev v tejto dobe milosti, táto generácia, ktorá pripravuje cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA! Ľudia, ktorí ponúkali obeť zvierat, potom o koľko viac my by sme mali byť horliví. Stará Cirkev bola veľmi horlivá, to znamená, že im horela lampa, že udržiavali horiacu lampu.

PÁN povedal, že lampa by mala horieť neustále. Oni sa starali, aby lampa PÁNA neustále horela, pokračovala horieť, aby nikdy nevyhasla. A používali ako palivo drtený olivový olej. Zobrali do lámp a niesli ich, starali sa, aby lampy pokračujúco horeli.

Keď čítate Bibliu, vidíte, že  prvá Cirkev bola veľmi horlivá. Horlivosť a vášnivosť spôsobila, že chodili a kázali evanjelium. A niektorí boli bití, že kázali na uliciach evanjelium. Ale napriek tomu sa nemohli zastaviť, pretože horlivosť pre DOM PÁNA ich pohlcovala.

Horlivosť pre DOM PÁNA tiež pohlacuje aj vás? Ste horliví a zanietení slúžiť PÁNOVI? Zobudíte sa ráno a idete na verejné miesto a začnete kázať: PRIPRAVTE SA, ČINTE POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Titovi 2:14 ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov.

Horlivosť vám dá povzbudenie, aby ste sa postavili na autobusovej zastávke pred množstvom ľudí a začali kázať. A pre túto horlivosť vyhrajete duše pre Kráľovstvo BOŽIE. Pretože im poviete, aby sa odvrátili od hriechov a činili pokánie.

Množstvo kresťanov odpadlo, pretože nie sú zapálení pre spravodlivosť a čistotu, nemajú strach pred PÁNOM. Inými slovami povedané, nemajú bremeno na srdci pre DOM PÁNA.  

Tak čo teraz, môže byť, že horlivosť je nedostatkom? a pre tento nedostatok, ktorí vstúpil do Cirkvi, tak ako klamstvá a zvody.  V starom zákone boli dostupní pre PÁNA. Najhoršia vec, ktorá môže byť, že ste zvykli byť veľmi horliví pre PÁNA, stále ste hájili SLÁVU  obhajovali PÁNA, slúžili ste PÁNOVI veľmi horlivo v predošlom čase.

Ale prečo ochladla vaša láska k PÁNOVI? Neslúžite viac PÁNOVI? Kde sa podela horlivosť, ktorá vás pohlacovala? Zápal pre DOM PÁNA a zápal PRE PÁNA. Kde je?? V týchto dňoch dokonca už ani nechdíte evanjelizovať, nezúčastňujete sa stretnutí cez týždeň, Bohoslužiev, Biblických vyučovaní, ani nočných chvál a kázania, pokánia. Čo sa stalo? Kde je zápala pre PÁNA?

Druhý pilier – láska pre PÁNA. Musíte milovať PÁNA. Nemôžete mať horlivosť pre PÁNA keď nemáte tento pilier, ktorý vás podporuje. Vaša láska vyžaruje vašou horlivosťou smerom k NEMU.

Keď čítate Bibliu, zistíte, že množstvo ľudí bolo horlivých PRE PÁNA, boli dokonca pripravení zomrieť za KRISTA. Náš PÁN je prefektný príklad. PÁN je veľmi horlivý slúžiť PÁNOVI BOHU. ON mal horlivosť, ktorá ho pohlcovala.

Môžete čítať Ján 2:15-16  a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice!

A čo sa týka horlivosti, nemôžete iba zostať stáť a prizerať sa! Keď DOM PÁNA sa premenil na tržnicu! ON zobral bič a bičom ich vyhnal a kričal na nich – ako sa môžete opovážiť premeniť DOM MÔJHO OTCA NA TRŽNICU??? A keď čitate tento Biblický verš, nájdete tam horlivosť. Vidíte, že PÁN SÁM sa stal horlivým pre DOM PÁNA BOHA.

Ale práve teraz, keď sa pozriete na Cirkev, majú kresťania tieto kvality? Sú horliví pre DOM PÁNA? Ste pohltení horlivosťou? Aké hriechy sa dostali do Cirkvi? Kde sú tí kresťania, ktorí sú horliví? Kresťania, ktorí sú pohltení pre DOM PÁNA. Vidíte, že keď vstupujete do Cirkvi, tráva tam nebola pokosená, ani kvety nevyšli, DOM PÁNA je špinavý, je všade okolo smetie, potiaže a choroby.  A potom si povšimnete, že ľudia v Cirkvi majú nedostatok horlivosti pre PÁNA. Nepociťujú žiadne bremeno pre DOM PÁNA. Vidíte, že ľudia v Cirkvi nie sú pohltení pre DOM PÁNA.

Pretože keď budete pohltení pre DOM PÁNA, potom si budete chcieť byť istí, že DOM PÁNA je super čistý. Vediac, že to je miesto, kde PÁN prebýva. Potom sa staráte o pokosenie trávy, staráte sa, aby kvety boli krásne, zúčastňujete sa na dekorácii Oltára, aby bol veľmi krásne dekorovaný. A aby o DOM PÁNA bolo postarané veľmi dobre. Ste pohltení horlivosťou pre Dom PÁNA? Ľudia, ktorí sú horliví pre PÁNA, nebudú akceptovať vydieranie, očierňovanie, v žiadnom prípade. Budete bojovať pre PÁNA. Budete obhajovať SLÁVU.

Nebudete akceptovať skutočnosť, aby PÁN bol zahanbený. Nebudete ani len myslieť na žiaden hriech v Cirkvi, alebo sa dokonca pokúšať o akýkoľvek hriech v Cirkvi!

* * *  

Off 

9.2.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top