Home
 

PROROCTVO O NÁVŠTEVE BOHA OTCA NA MÍTINGU, 19. SEPTEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 19. Septembra 2019, 

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou o mítingu, na ktorý idem a na tom mítingu HLAS PÁNA povedal: A BOH ELIÁŠA BUDE S JEHO DVOMA PROROKMI.

Takže keď som sa pozrel na míting zhora, uvedomil som si, že OBLAK BOHA prišiel ponad míting, hustý tmavý OBLAK zostúpil na míting.  A ON povedal HLASOM: BOH ELIÁŠA bude s JEHO DVOMA PROROKMI. A potom keď som skontroloval zhora, kde ma PÁN podvihol, ja som videl veľký tmavý OBLAK, ako prišiel na ten míting.

Ja neviem, či to bude Centrálny Park, to bude veliká návšteva, ktorá prichádza. Pretože jediný míting, ktorý je pred nami je Centrálny Park, ktorý prichádza druhý Októbrový týžden, ale znova, PÁN hovoril o mocnej, mocnej návšteve BOHA OTCA, PÁNA BOHA Izraela, MOCNÝ IZRAELA, POŽEHNANÝ Z IZRAELA a ON prichádza navštíviť Cirkev.

Tu je míting, kde posiela JEHO DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV  a potom tmavý hustý OBLAK prichádza, zostupuje k JEHO DVOM SLUŽOBNÍKOM, presne na miesto, kde slúžia a vyzerá to ako Centrálny Park a HLAS POVEDAL:

BOH ELIÁŚA BUDE S JEHO DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI.

A potom som videl, ako OBLAK BOHA tam zostúpil.

Takže toto je úžasný čas, kedy Cirkvi potrebujú pripraviť cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Aby boli svätí, zastavili sexuálne nemorálnosti, obnaženosť, sexuálny chtíč, potraty, obnažené obliekanie, tesné sukne, tesné nohavice, ktoré vidíte v Cirkvi v Amerike a celoglobálne, obnažené oblečenia, ktoré vidíte v Cirkvách, nemorálnosť, nedbanlivosť, falošní proroci, falošné proroctvá, falošní apoštoli a všetka táto dráma ktorú vidíte teraz. PÁN žiada o očistenie sa, ( pokánie ) aby ste sa navrátili ku spravodlivosti a svätosti. Aby vám DUCH SVÄTÝ pomohol. Aby ste boli svätí a žiariaca Nevesta.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Ďakujem vám. 

Off 

19.9.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top