Home
 

PROROCTVO O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA, 31. AUGUST 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 31, Augusta 2019, 

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas v histórii Cirkvi, aká úžasná hodina, v ktorej sa konečne Cirkev nachádza. Ja viem, že tento rozhovor prichádza ku vám po ohromnom mítingu Menengai 3, navštívení BOHA OTCA, ktoré sa práve konalo na tvári tejto Zeme.

PÁN hovoril so mnou milovaní ľudia o slávnom príchode MESIÁŠA. PÁN, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, ON hovoril so mnou o Slávnom príchode MESIÁŠA a to je dôvod, prečo som prišiel k vám v dnešné ráno, vo východo africkom čase. Viem, že máme rozdielne časové zóny, ale ja prichádzam ku vám s touto veľmi ohromnou správou vzťahujúcou sa na Slávny príchod MESIÁŠA.

 Nie je lepší čas v histórii Cirkvi ako teraz. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o SVÄTEJ CIRKVI, ako bude zobratá preč. O Slávnom príchode MESIÁŠA a o zobratí preč, o unesení Nevesty, o zobratí preč Nevesty Kristovej do Slávneho Kráľovstva v Nebi. A tento oznam prichádza s niekoľkými ukazovateľmi a štandardom PÁNA, ktorý už vryl a opísal v Biblii. Takže je to veľmi krásny oznam, pretože PÁN nepoklesol, nezlyhal vo vedení Cirkvi, čo by mala robiť a ako by mala žiť, v tejto veľmi citlivej hodine v živote Cirkvi na tejto planéte Zem.

Ja som videl, ako PÁN zobral Cirkev, ON mi ukázal, ako si berie Cirkev do Neba, videl som spravodlivú Nevestu a spravodlivé rúcho spravodlivosti, ktoré má oblečené, ako prináša JEHO CIRKLEV do Slávneho KRÁĽOVESTVA BOŽIEHO. BOH VŠEMOHÚCI, JEHOVAH YAHWEH, MOCNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, TEN, ktorého ste videli, ako ma prišiel navštíviť, ohromných hostiteľov PÁNA, na Menengai 3,

ON teraz hovoril so mnou, aký má zámer priniesť Cirkev konečne do večného Kráľovstva v Nebi, Kráľovstva uctievania, Kráľovstva pokoja, Kráľovstvo večného života v Nebi, to je dôvod, prečo JEŽIŠ prišiel, aby jedného dňa ľudia mohli byť pripravení pre Slávne Kráľovstvo Neba. A videl som, ako PÁN berie Cirkev do Slávy, hore cez Oblak Cirkev vstúpila tak rýchlo, ako v záblesku, ako mihnutím oka a PÁN mi to priblížil, aby som mohol vidieť chronológiu a postupnosť udalosti.

Tento ohromný a najviac očakávaný deň, deň zúčtovania, deň skutočnosti, deň pravdy, deň, kedy tí, ktorí sú znovuzrodení budú známi a tí, ktorí niesú znovuzrodení,  budú známi ako žili ich spásu, ich životy, či prijali DUCHA SVÄTÉHO alebo nie. Deň pravdy, deň zúčtovania, ten strašný deň, ktorý je nástraha. Nikto nevie deň ani hodinu, o tom dni nikto nevie. Ani Mesiáš, ani anjeli v Nebi. Takže si viete predstaviť ohromný rozhovor, ktorý mal PÁN s Nebeskými hostiteľmi, ktorí kráčajú po Zemi teraz.

V skutočnosti priamo od BOHA OTCA, od TRÓNU toho, ktorý žiari JEHO OBLAKOM a usadil sa na korune mojej hlavy, ON je ten, ktorý to oznamuje, ON je ten, ktorý to využíva, ON je ten, ktorý roluje von tento oznam, pretože iba ON vie deň a hodinu. Takže toto je veľmi privilegovaný rozhovor, aby Cirkev mohla byť zasvätená prácou, pohybom v Nebi, prípravami v Kráľovstve Božom, aby si konečne uctili KRISTA, uctili JEŽIŠA KRISTA, môjho PÁNA. Nášho SPASITEĽA. Toto je veľmi úžasný a veľmi historický čas.

Znova, ja som videl Cirkev, ako bola zobratá do Neba a toto je ohromný oznam. Keď je tu nejaký ohromný oznam pre túto generáciu, tak je to tento tu.

My nakoniec prichádzame k blízkosti času, ku koncu éry DUCHA SVÄTÉHO, kedy sa konečne doba milosti ukončí. A potom národy na Zemi vstúpia do doby súženia a veľkého súženia, ktorá bude veľmi neúnosná, neznesiteľná pre nasledovateľov KRISTA. Pretože ja som videl dobu po vytrhnutí Cirkvi, čas po vytrhnutí Cirkvi.

Biblia hovorí veľmi jasne, PÁN hovorí veľmi jasnou terminológiou, veľmi úžasnou a jasnou terminológiou o tejto hodine. ON vyžaduje od Cirkvi, aby pripravili cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA. Aká doba, aká generácia! Meniaca sa generácia, aby ste teraz pripravili cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA.

PÁN to už ustanovil a my sme stáli po oboch stranách truhly zmluvy PÁNA a ON nám dovolil sa pozerať na STOLICU MILOSTI a pozerali sme na TRÓN MILOSTI BOHA V NEBI, a tento rozhovor už prezrádza Cirkvi, zdielal som sa s vami s týmto ohromným rozhovorom tejto hodiny.

Vidíte požehnaní ľudia, že oznam, ktorý k vám PÁN prináša je v skutočnosti na to, aby ste si pripravili rúcho, rúcho spravodlivosti, rúcho svätosti, aby teraz Cirkev, kresťanskí veriaci, svätí, mohli pripraviť cestu v ich srdciach a odvrátili sa od hriechov. A aby boli spravodliví a svätí. Aby sa stránili preč od tohto odsúdeniahodného, trestuhodného, zavrhnutiahodného evanjelia, ktoré vidíte kázať v Amerike, skazené evanjelium, ktoré dovoľuje všetko a čokoľvek v kresťanskej spáse.

PÁN hovorí, že teraz je hodina pre všetkých, prísnosť a striktnosť originálnej spásy kríža a krvi JEŽIŠA, spása, ktorá obsahuje SVÄTOSŤ PÁNA, SPRAVODLIVOSŤ PÁNA. Prečo? Pretože PÁN hovorí, že bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. Takže toto sa stáva ohromnou privilégiou pre Cirkev, že každý, kto teraz počúva, môže z toho vyťažiť dôležitý zisk a s dôležitosťou sa pripraviť. Aby mohli byť svätí a spravodliví ako ho umocňuje DUCH SVÄTÝ a vstúpiť do večného Kráľovstva Slávy, videli ste v nedávnom rozhovore na Menengai 3.

Videli ste, keď som povolal Slávne schody z neba a teraz sú znížené, ako hovoríme, na oblohe. Schody, po ktorých som videl ako Cirkev vystupuje hore v ich Slávnych rúchach, so slávnymi nohami dotýkajúc sa Slávnych schodov večnosti. A toto je privilégia, akú má táto generácia v tejto hodine požehnaní ľudia. Ale PÁN hovorí, že toto je hodina, kedy musíme byť ohromne prebudení.

Vidíte SLÁVU NEBA, kedykoľvek ma PÁN pošle slúžiť, ON prichádza dole v JEHO SLÁVE a usadí sa. Spája Zem, spája korunu mojej hlavy, ceslou cestou do večného Kráľovstva v Nebi. A to je veliké posolstvo, ktoré hovorí v tomto rozhovore a

ON hovorí: že toto je ON, O KTOROM JE PÍSANÉ, ŽE JA HO POŠLEM, ABY PRIPRAVIL NÁRODY, ABY VÁS SPOJIL DO OHROMNÉHO KRÁĽOVSTVA NEBA, KDE SEDÍ MESIÁŠ.

ON, ktorý zomrel na kríži a otvoril ohromnú oponu, ktorý vedie do svätyne svätých, do Chrámu pána boha všemohúceho. To je dôvod, prečo je to privilégium, výsada, sa zdielať s vami s touto mocnou správou o príchode MESIÁŠA, ako by ste sa mali pripraviť na príchod MESIÁŠA, Cirkev sa potrebuje pripraviť na príchod MESIÁŠA, a PÁN hovoril, dokonca na nedávnej konferencii, že terajšia priorita je rúcho spravodlivosti. Rúcho, bez ktorého nikto nevstúpi.

Môžete vidieť v evanjeliu Matúša 22 kap., keď KRÁĽ prišiel k tým, ktorí čakali zhromaždení v čakárni a chystali sa vstúpiť do Slávneho Kráľovstva BOHA a si všimol, že je tam človek, ktorý nemá oblečené svadobné rúcho, a opýtal sa ho: priateľu, ako si sa sem dostal bez toho, aby si mal oblečené svadobné rúcho?

Takže PÁN toto používa, aby k nám hovoril veľmi, veľmi jasnou terminológiou, a hovorí k Cirkvi, že je tu štandard v tejto hodine, ktoré musíme dodržať, štandard Neba, a ON hovorí o neznížiteľnom minime BOHA. Bez svätosti nikto neuvidí BOHA, list Židom 12:14.  

Žalm 8: 4-8  ( v našom Sloven. preklade je to od verša č. 5, pozn. )  Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ! 6Učinil si ho málo menším než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou. 7Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy: 8ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú, 9nebeské vtáctvo a morské ryby – čo chodí stezkami mora.

PÁN toto používa, aby vám zdôraznil, že viete si predstaviť, návšteva v Menengai 3, ktorá teraz zasiahla Zem, pred menej ako 2 týždňami, keď ON ma poslal na Menengai 3, tu do Nakuru v Keni, množstvo národov sa tu zhromaždilo a potom vidíte Slávu BOHA OTCA, o ktorej som prorokoval, že príde a usadí sa nado mnou, prichádzajúcou celou cestou z Neba, prechádzajúcou cez slnko, cez horúce slnko, cez “taviacu pec” slnka, cez neúnosnú teplotu slnka, a vychádzajúc z druhej strany hľadajúc ma na mítingu a usadiac sa na mojej hlave, a potom vidíte dvoch hrozných PROROKOV BOHA kráčajúc spolu, identifikovaných PILIEROM BOHA pohybujúc sa s nimi všetkými smermi, keď sa zohli, pilier sa zohol, keď sa obrátili týmto smerom, aj BOH sa obrátil.

Ohromná strašná návšteva tejto hodiny. A PÁN používa teraz toto písmo, aby vám zdôraznil, že toto je láska, dispozícia lásky. ON ukazuje tejto generácii a pýta sa: kto je človek, že pamätáš na neho, kto je človek, že môžeš prísť a vynikať ponad všetky tieto slávne planéty? Najväčšie planéty, hviezdy, rozdielne hviezdy a slnko, rozdielne planéty, ktoré stvoril a vynikal nad nimi, prišiel si s hľadal si HO, ZOSTÚPILA TVOJA SLÁVA HĽADAJÚCA JEHO. HĽADAL SI HO. TVOJA SLÁVA UKAZOVALA NA NICH, VÁBILA A ŽIADALA O ICH DUŠE.

A v tejto hodine PÁN žiada vaše duše požehnaní ľudia a ON sa na vás pýta, ON pozerá po vás. PÁN samozrejme plače k tejto generácii, aby ste samozrejme pripravili cestu  pre Slávnu vščnosť, ktoprú ON pripravil pre nich, vo vnútri JEHO NEBA.

A keď sa pozriete na Žalm 24: 1-3, ON hovorí nasledujúce: Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom; 2lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál. 3Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? Takže PÁN má každý dôvod, aby vás vyhľadával.  

Toto je hodina, kedy detailný plán pre stvorenie človeka prichádza ku kompletizácii. Zámer, prečo vás stvoril, aby ste HO mohli uctievať večne. Kedy ovocie kríža je pri vstupe do večnosti. A viem, že tu v Keni sa pripravujete na veľkolepý mesiac, mesiac september a už včera začali oslavy. Ale tento mesiac september bol odložený bokom v tomto národe, ako špecaiálny mesiac pre návštevu BOHA JEHOVAH ELOHIM. JEHOVAH YAHWEH, HOSPODINA ZÁSTUPOV, JEHOVAH SABBAOTH a ako ON ukázal obrovskú dostupnosť pre Cirkev, pre túto generáciu, pre ľudí.

A ON hovorí, že ohniví serafíni si zakrývali ich tváre, aby nevideli Slávu a pritom pre vás ON zostúpil v JEHO SLÁVE, teraz HO môžete vidieť, teraz môžete vidieť fyzický prejav SLÁVY BOHA OTCA v skutočnom čase pohybujúc sa pred kamerou s JEHO SLUŽOBNÍKMI, aká generácia, aká dispozícia lásky! To je dôvod, prečo tento mesiac, mesiac september, začínajúc zajtra, bude veliká oslava, toto je generácia, ktorú PÁN vybral.

ON považoval s JEHO skrytou múdrosťou si vybrať túto generáciu a túto Cirkev, Cirkev, ktorá pripraví cestu, Cirkev, ktorá je držiteľom neskoršej Slávy, ktorá je zasľubená v Biblii.  V knihe Proroka Joela a Haggeus. Aké úžasné požehnaní ľudia, milovaní ľudia. Aké mocné! A PÁN hovorí, že toto je hodina, kedy neefektívnosť, nedostatky, deficit, nesprávnosť, chyby a nestabilita človeka je teraz bratá ku náprave týmito mega veľkolepými POSLAMI BOHA. TROMA POSLAMI BOHA.  

Toto je hodina nápravy požehnaní ľudia. ON im dal prút BOHA. MERACÍ PRÚT DO MOJEJ RUKY a ukázal mi Slávnu Cirkev ako stúpa po schodoch aby stretli BOHA tvárou tvár. Aký úžasný čas v histórii Cirkvi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA, PRIPRAVTE XESTU POŽEHNANÍ ĽUDIA. JA som tak požehnaný, že ma PÁN posiela k takejto generácii, k takým ľuďom. Všetky národy sú naladené. Všetky národy majú kapúacitu, aby sa pripravili a napravili ” podlahu” ( základ), nedostatky, deficit, nedostatočnosť, chyby,  ktoré ukazovali v kresťanskej spáse po celé veky, ku štandardu BOHA. BOH mi dal prút, merací prút, aby som meral uctievanie  ( zároveň BOHOSLUžBY PRED PÁNOM, pozn. ), aby som navrátil Cirkev ku spravodlivosti, ku rúchu spravodlivosti, ktoré vidíte v Zjavení Jána 19:6-9. Čisté a nádherné rúcho bolo dané Cirkvi. Ja som videl Cirkev vstupovať a tí, ktorí vstupovali do večnosti Neba, mali oblečené žiariace, nádherné, biele jemné rúcho, čisté a žiarivé.

PRIPRAVTE CESTU POŽEHNANÍ ĽUDIA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Todah raba, boker tov

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA

BUĎTE SVÄTÍ

Urobte odškodnenie, náhradu, nápravu vo vašich životoch, buďte v správnom postavení s BOHOM. Kráľovstvo BOHA je blízko! POSLI BOHA teraz kráčajú po Zemi! A ohlasujú príchod MESIÁŠA! PRÍCHOD MÔJHOPÁNA PÁNA, PRÍCHOD KRÁĽA! YESHUA HAMASHIACH.

TODA RABAH, TODA SHALOM. TODA TODA. 

Off 

31.8.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top