Home
 

AKO SI ZACHOVÁ CIRKEV POŽEHNANIA, TECHNICKÝ NÁVOD AKO PREŽIŤ, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA

TECHNIKA PREŽITIA PRE KRESŤANOV,
OD NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.

Počujte drahí ľudia, ako máte riadiť svoj život;

Dostali ste nebeské požehnanie dnes, ale ako to zachováte? 

 1. HĹADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE,

  tento bod je bod č. 1.:  Matúš 6:32-33

 2.  Milujte HOSPODINA, svojho BOHA, celým srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. 

 3. Dajte PÁNOVI, svojmu BOHU svoju prvú snahu.

  Môžete povedať, že prvé ovocie, ale ja hovorím o vašej prvej snahe, čo znamená prvú SNAHU. Čo znamená, že keď idete niečo robiť, hovoríte, že moja prvá snaha ide pre Hospodina. 

 4. Hľadajte PÁNA vášho BOHA s celým vašim srdcom, predtým, ako budete slúžiť človeku. 

 5. Buďte úplne dostupní pre PÁNA, VÁŠHO BOHA

 6. Nehľadajte schválenie od človeka, ale od BOHA. Znova, dovoľte mi zopakovať číslo 6. Nikdy nehľadajte dôkaz od človeka, ale od BOHA. Ak ostanete iba jeden Pastor, ktorý káže svätosť, ostaňte, zotrvajte sami. Netrápte sa s druhými, oni vás kritizujú, vysmievajú sa vám a vy ste sám, Netrápte sa, iba nikdy nehľadajte dôkaz u človeka. Hľadajte dôkaz IBA u PÁNA. 

 7. Naučte sa ostať samotní dokonca aj v Cirkvi. Učte sa ostať sami aj v Cirkvi. Keď posielate vaše deti do Cirkvi, keď ste mladí vo chválospevoch, a zistíte, že mladý člen v tej Cirkvi je v sex. hriechu, posielajú si správy, posielajú si emaily, spia jeden s druhým, je tam tehotenstvo, vy nemusíte tiež to schvalovať. Keď zistíte, že váš Pastor je klamár a miluje peniaze, a je tam nemorálnosť v tej Cirkvi, vy nemusíte ísť do pekla kvôli tomu človeku. Učte sa stáť samotní v Cirkvi, znamená, že sa nemusíte týmto veciam upísať. Pretože vy budte stáť samotní pred PÁNOM. Vy nepoviete pred PÁNOM: PANE, PANE, TY vieš PANE, môj Pastor, …

 8. Majte spoločenstvo s ľuďmi, ktorí idú rovnakým smerom. Majte spoločenstvo iba s ľuďmi, ktorí idú rovnakým smerom. PÁN sa stretol s Cirkvou, pravda musí byť hovorená.  

 9. Udržujte perspektívu večnosti a hodnotový systém tým, že nasmerujete vaše srdce na veci nad nami, hore. Predtým, než idete robiť čokoľvek, opýtajte sa sami seba: ako mi toto pomôže ku mojej večnosti??                                                             Predtým, ako zodvihnete telefón, opýtajte sa sami seba, ako vám to pomôže k vašej večnosti? 

 10. Buďte príklad, ktorí ostatní môžu nasledovať. Buďte príkladom, aby ostatní vás mohli nasledovať. To vám dá zodpovednosť. Začínate poznávať, že akýkoľvek krok urobíte, ľudia sa pozerajú. Stanete sa vedúcimi a vy nemôžete urobiť chyby v týchto záležitostiach, nemôžete to dovoliť. 

Nech PÁN JEŽIŠ bude váš perfektný príklad zamerania sa na BOHA. Môžem to zopakovať? Nech PÁN JEŽIŠ bude vašim dokonalým príkladom, zameraním sa na BOHA OTCA, čo znamená, že JEŽIŠ povedal, že musím činiť skutky toho, ktorý ma poslal, predtým, než príde tma, JA som neposlal sám seba, JA SOM POSLANÝ OD TOHO, KTORÝ MA POSLAL. Ktokoľvek vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Všetko, čo JEŽIŠ robil, bol zameraný na OTCA, NA OTCA, NA OTCA.

TERAZ POČÚVAJTE DRAHÍ ĽUDIA, PRAVDA JE V POKÁNÍ.

Keď činíte pokánie, potom PÁN nájde nádobu, aby tam vylial NOVÚ SLÁVU.

Táto SLÁVA nemôže byť sfalšovaná. 

Off 

13.6.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top