Home
 

PROROCTVO O UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A EXPLÓZII SLOVA, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 2. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 2. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, ja prichádzam ku vám tohto času, EAT ( východo – Afrického času, pozn. ) a je to samozrejme ohromná radosť a úcta a privilégium prísť ku vám. Je to ohromný moment v histórii Cirkvi a prebudenie pre prípravu cesty pre PRÍCHOD MESIÁŠA prebieha a každému národu je daná rovnaká príležitosť, aby sa bol schopný pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA!

Takže tento moment je neporovnateľný, je ako žiaden iný, od kedy existuje Cirkev, od kríža na Kalvárii, za ktorú zaplatil JEŽIŠ KRISTUS. Dovoľte mi to zopakovať znova, ako som povedal, toto je veľmi mocný čas v histórii Cirkvi, v túto hodinu sme videli ohromné riadenie Cirkvi DUCHOM SVÄTÝM, pre toho, kto zomrel na kríži, nášho PÁNA A SPASITEĽA, JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. A to bol úžasný, ohromný čas, od kedy PÁN začal túto misiu prípravy cesty pre príchod MESIÁŠA.

My vieme veľmi dobre, že originálna misia Cirkvi, ako PÁN ustanovil Cirkev, aby bol schopný spojiť ľudstvo k Nebu. Znova, pamätajme si originálnu misiu, prečo MESIÁŠ ustanovil Cirkev. MESIÁŠ bol poslaný, aby spojil človeka, ľudstvo, Zem k Nebu. Takže keď ON začal Cirkev, ON začal Cirkev na letnice, aby znovu spojil ľudstvo s Nebom.  

A viete, že na tej ceste Cirkev stratila smer a stratila cestu, ale toto neprekvapilo PÁNA, pretože to bolo predpovedané už dávno, prorokované dlho predtým, že bude pád, že bude odpadnutie a že bude čas pre obnovu, občerstvenie, prebudenie, navrátenie pre Cirkev. To je dôvod prečo misia, ktorá bola opísaná v Biblii bola spustená na uvoľnení týchto DVOCH PROROKOV NEBA, to je dôvod, prečo hovorím, že toto bol prekrásny čas, ohromný čas, osviežujúci čas, pretože konečne znova, Nebo bolo znovu spojené so Zemou, Zem bola spojená s Nebom, aby sa naplnila originálna misia Cirkvi.

Viete, že Cirkvi robili iné veci, nasledujú iné praktiky a iný proces, iné cesty a keď toto robili, stratili kontakt s Nebom. Ale keď nás poslal PÁN, ZBOR / Cirkev MESIÁŠA bola plne obnovená. Aby spojila Cirkev, aby spojila padlého človeka, spojila odpadnutý Svet s Nebom. To je dôvod, prečo vidíte návštevu OBLAKU BOHA OTCA prichádzať na Zem, BOH spája znova Zem s nebom, Nebo je spojené so Zemou. BOH je znovu spojený s JEHO ĽUDOM, znova. BOH spája znovu JEHO ĽUDÍ. To je dôvod, to je dôležitosť keď ste nevedeli.

Toto bola plná správa, plné posolstvo návštevy, ktorú ste videli v Menengai, v Kisumu, Kapkatet, Kericho, návstevy, ktorú ste videli v Lime, Peru.

Ale dnes prichádzam k vám v úžasnej radosti v mojom srdci HOVORÍ PÁN. Prečo? Pretože v podstate vidíte, ako pokánie zapúšťa korene v tomto národe, vidíte, že prebudenie, ktoré PÁN priniesol do tohto národa je mimo ľudského úsilia, je mimo všetkej ľudskej kalkulácie. Keď môžem to dať spolu, článok, ktoré napísali  včera, článok, ktorý plne pokryl míting PÁNA, ktorý sa konal 24. marca 2019, tu v Centrálnom Parku v Nairobi, teraz môžete vidieť, že je to skutok pokánia v médiách v Keni. Médiá v Keni teraz činia pokánie a hovoria: nie, my sme tomu nerozumeli a nepoznali sme ho. Ale teraz toto je ON ktorý tu je, toto sú DVAJA PROROCI.

A publikovali posolstvo SLOVO PO SLOVE, ktoré bolo dané PÁNOM, 24. marca 2019 v Centrálnom Parku v Nairobi. Takže toto je veľmi osviežujúci čas, veľmi mocný čas. Keď sa zhromaždili spolu s národným zhromaždením, v parlamente so zákonodarcami a povedali: nie, nie, nie, všetko, čo bolo o nich napísané je klamstvo, falošné proti NIM, keď si to dáte všetko spolu, tak vidíte národ, ktorý činí pokánie.

Ja tiež viem, prijal som od najvyššieho vládneho činiteľa a spáva bola veľmi jasná, že činili pokánie. Činili pokánie za to, že také veci sa stali v tomto národe. My potrebuje pomoc od PÁNA, aby navigoval tento národ a pomohol dostať sa na cestu prosperity, jej budúcnosti. Buď tu na Zemi, alebo večne, vo večnosti v Nebi.

Toto je požehnaný čas, keď som pozrel na článok včera a uvedomil som si, predošlý týždeň pred mítingom v Centrálnom Parku, oni začali robiť teklamu ohľadom prichádzajúceho mítingu, zadarmo, čo ináč by bolo veĺmi drahé to urobiť a toto je skutok pokánia v tomto národe a skutočne to podčiarkuje skutočnosť, že tento národ začína rozumieť poklad pokánia, ktorý tu PÁN uložil.

Myslím si, že konečne by vás to malo priviesť k záveru, skrze čo ste vy ľudia prešli, cez akú bolesť ste prišli, pretože teraz pravda bola publikovaná, posolstvo O PRÍCHODE MESIÁŠA. Nieje ohromnejšia vec, ako vidíte národné noviny v národe, ako zverejňujú posolstvo o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA! A viete, že noviny sa predávajú po celom národe, takže toto by malo vyliečiť choroby, neduh, ktoré boli uložené, ktoré sa pokúšali uložiť do misie PÁNA. A toto dáva Keňu do tohto výhodného miesta. Pozrite sa na všetky tie fotky, ktoré vidíte na www.jesusislordradio.info

A vidíte, že Keňa bola najhoršia, ale stále má najväčšie prebudenie na tvári Zeme. Takže môžem povedať veľmi jasne, že zisky boli zachované, zisky sú tu, dokonca aj keď PÁN naviguje túto misiu do iného národa, ale zisky sú tu. Zisky pre MESIÁŠA musia byť zachované! A ja som tiež veľmi šťastný, že až doteraz, ja viem, že ako PÁN sa pripravuje vyslať JEHO DVOCH PROROKOV do Izraela, až doteraz PÁN sa nezmienil o čase.

Takže znova, z tohto miesta, z Kene, PÁN bude vysielať inštrukcie a správy o Slávnom príchode MESIÁŠA, a dennom rozhovore, ktoré má BOH S CIRKVOU. Od kedy ON poslal JEHO DVOCH PROROKOV, videli ste živého BOHA, BOHA BIBLIE, Pretože na dennej báze je tu rozhovor poukazujúc na PRÍCHOD MESIÁŠA týkajúcich sa Cirkvi. Ja viem, že po dlhý čas som sa nezdieľal s väčšinou z vás, ale centrum tejto misie je vykúpenie Izraela. Národné prebudenie Izraela. Takže všetky tieto posolstvá, týkajúce sa premiestnenia, začínajúc v Izraeli, všetky tieto posolstvá sú vzor, štruktúra práce, veľmajstrovský plán, prečo táto misia bola počatá na zemi. Misia bola započatá, ale srdce misie, okrem vytrhnutia Cirkvi pohanov, ( nežidovských národov, pozn. ) je vykúpenie Izraela. Izrael je centrom všetkého tohoto.

Ale my sme videli veľmi jasne, požehnaní ľudia, že rozhovor, ktorý mal PÁN v Centrálnom Parku v Nairobi, bol veľmi dobre naplnený misiou KRISTA. Originálnou misiou KRISTA, A MISIE TÝCHTO MEGA VEĽKÝCH PROROKOV VEČNOSTI, PROROKOV DAŽĎA, PROROKOV OHŇA. Ich misia je veľmi jasná: separovať, oddeliť pre PÁNA JEHO ĽUDÍ. Ľudí pre PÁNA.

To je dôvod, prečo ste ma videli čítať v Centrálnom Parku knihu Zjavenia 18:4, ktorú aj teraz prečítam pre vás a predtým, než vám to prečítam, chcem ku vám priniesť radosť, správu, ktorú vám dnes prinášam, že bude mega veľkolepá uzdravovacia služba v tomto národe a PÁN zapríčiní, aby JEHO DVAJA STRAŠNÍ PROROCI prehlásili z ich rezidencie v Nairobi a znova, zhromaždíte sa znova približne na 84 štadiónov a samozrejme aj pre tých celoglobálne, ktorí sa chcú postarať a pripojiť, lekári začnú skôr, poviem vám, kedy by mali začať ísť von, pravdepodobne o približne 3 týždne, alebo 4.

A potom uvoľním lekárov a zdravotnícky tím, aby išli do hĺbky dedín a začali sa pozerať po chromých, ktorí tam boli opustení, slepí, ktorí tam boli opustení, ktorí nemajú nádej v nemocnici, približne o 4 týždne budem schopný uvoľniť Pastorov, dozerateľov, Biskupov, lekárov, a vedúcih lekárov, riaditelia nemocníc, ktorí sú vybratí a privilegovaní PÁNOM, pamätajte na to, že iba Keňa toto robí.

Tí zo zahraničia, ja som nikdy nevidel, ako prichádzajú riaditelia nemocníc, aby potvrdili: môžeme potvrdiť pre vás pacientov a ich neschopnosť, než ich PÁN uzdraví pre JEHO SLÁVU. Iba Keňa toto robí. Myslím, že toto je vyučovacia trieda pre všetky iné národy. Približne o 4 týždne pošlem von Biskupov, dozerateľov, Senior Pastorov, starší medicínsky tím, máme riaditeľa medicínskeho centra, senior asistenta direktora, máme starších lekárov, konzultantov a špecialistov, ktorí pôjdu von do dedín a zoberú zanechaných ľudí, zanechaných chromých, zanechaných slepých, zanechaných hluchých, tých, ktorí sú opustení.

Pamätáme sa na rodinu, ktorá bola celá chromá, my sme ich našli a oni nemali pomoc. Snažili sa pomôcť sami sebe, traja z nich boli chromí.  A PÁN ich zodvihol zo zeme. ON ich zodvihol z prachu. Teraz oni chodia a žijú normálny život, ako teraz sú normálni, teraz sú znova ľuďmi. Toto je druh ľudí, o ktorých požiadame lekárov, aby ich doniesli a vytiahli z ich dedín, opustených, tí, ktorí nemajú na poplatok, dokonca aj dedinčania sa ich vzdali, nestarajú sa o nich.

Takže toto sú chromí, slepí, hluchí, nemí, paralytici, paralyzovaní, poranenia chrbtice, rakoviny, nádory, ktoré vytiahneme von na vaše 84 štadióny. Približne o 3-4 týždne odteraz oznámi, kedy predsedajúci Biskupi ich majú odniesť von, priniesť všetkých chorých na vaše štadióny, na 84 štadiónov, alebo viacej a potom PÁN urobí prehlásenie tu z Nairobi  a potom z z nášho sídla tu v Nairobi a potom uvidíte, čo sa bude diať v Národe, to bude zázrak! Pretože uzdravujúce pomazanie, ktoré PÁN uvoľní od týchto ohromných DVOCH PROROKOV VEČNOSTI je veľmi šokujúce.

Tohto času to bude absolútne šokujúce, najsviežejšie pomazanie a veľmi hlboké. A keď ma dal pred JEHO prítomnosť pred JEHO TRÓN V SÁLE a ukázal mi túto uzdravujúcu službu, potom dokonca SLÁVA PÁNA v priebehu prišla a prehnala sa, prešla, to bola tak ohromná, ohromujúca návšteva, pred TRÓNOM BOHA YAHWEH. TEN, ktorý ma poslal pre MILÁČIKA NEBA, PRE KRÁĽA, PRE MESIÁŠA, HAMELECH, ktorý prichádza.

Teraz, Zjavenie Jána 18: A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. 

Takže toto je veľmi mocné milovaní ľudia, pretože PÁN PRIKAZUJE SEPARÁCIU JEHO ĽUDÍ v tejto hodine! ON prikazuje, aby JEHO ĽUDIA boli separovaní v tejto hodine, prečo? Pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA! Slávny príchod MESIÁŠA je blízko, takže teraz PÁN separuje JEHO ĽUDÍ ako sme videli z Centrálneho Parku v Nairobi, a ON používa KRV JEŽIŠA, ako to ON urobil v Egypte, predtým, ako prišla rana. ON používa zázračnú moc KRVI JEŽIŠA, aby separoval JEHO ĽUDÍ.

A vidíte rovnaké v Izaiášovi 48: 20 Vyjdite z Babylona! Utečte od Chaldejov! Zvestujte hlasom plesania, ohlasujte to, rozneste to až na koniec sveta! Povedzte: Hospodin vykúpil svojho služobníka Jakoba!

ON tu hovorí o separácii, ktorá sa konala v tomto určenom čase znova. Separuje JEHO ĽUDÍ od iných. Aby nedostali z rán. Aby netrpeli tým, s čím budú trpieť iní. Znova, oddeliť a v skutočnosti rozdeľuje Zem na dve populácie.

Rimanom 6 hovorí o rovnakej separácii. Rád by som čítal z Jeremiáša 51 : 44 A navštívim aj Béla v Babylone a vytrhnem to, čo pohltil, z jeho úst a nepohrnú sa viacej k nemu národy; padne i múr Babylona.  45 Vyjdite z jeho stredu, môj ľude, a zachráňte útekom každý svoju dušu pred páľou hnevu Hospodinovho! Čítajte tiež 50, ale hlavne  Jeremiáš 51:44-45.

Táto správa bola prinesená výrečne v Centrálnom parku, 24. marca, tohto roku 2019. PÁN hovoril veľmi jasne, že prichádza súženie a po ňom prichádza veľké súženie. Všetko je to veľmi dobre opísané v Biblii a každý teraz je trochu poučený, čo prichádza na Zem.

Ale ON hovorí, že zakaždým, keď takáto búrka zasiahne Zem, PÁN má pravidlá, ktoré dáva. ON stále separuje JEHO ĽUDÍ OD JEHO HNEVU. Sú určití ľudia, ktorých ochraňuje, pretože sú JEHO ĽUDIA a preto ich oddeľuje od búrky, od hromovej búrky, od hnevu, ktorý prichádza. My vieme veľmi dobre, že BOH prichádza súdiť tento hriešny svet, antikrista a všetci ľudia budú uctievať diabla toho času, v tom určenom čase.

Takže táto správa o separácii požehnaní ľudia je jedna, ktorú vám oznamujem dnes, ako oslavujeme dnes, že Keňa prichádza teraz späť “na nohy”, ona sa dostáva naspäť do jej pozície. Znova drží Slávu, prebudenie, ktoré doniesol PÁN. Noviny, svetské noviny publikujú správy o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŚA!

Aký ohromný čas v národe! A prehlasujem dnes, že bude masívna oslava v tomto národe!, teraz konečne každá kancelária, každý trh, každá ulica bude čítať o Slávnom príchode MESIÁŠA! Aký ohromný výsledok, úspech ktorý noviny vykonali! Ďalej to bola televízia, ktorá priniesla posolstvo a opis, definíciu tejto hodiny, keď MOCNÍ PROROCI PÁNA boli v Lime, Peru, že nebo sa otvorí a bude pršať a potom ON poslal kryštály a prach zlata.

Chcem znovu zdôrazniť túto správu, v tejto hodine, kedy Keňa teraz začína oslavovať a stavia sa naspäť na jej nohy, pretože uzdravujúca služba prichádza, EXPLÓZIA SLOVA bude pokračovať. Je to veľmi mocný čas, pretože množstvo členov autorít tohto národa Kene mi volalo a povedalo: pokračujte s EXPLÓZIOU SLOVA V TOMTO NÁRODE! PRETOŽE TOTO JE MEGA VEĽKOLEPÁ TRANSFORMÁCIA, KTORÁ SA DEJE V NÁRODE!

Život ľudí je transformovaný! Ľudia sa začínajú pripravovať na večnosť! Ľudia začínajú byť viac spravodliví, viac svätí, činia pokánia. 

 

… na preklade sa bude pokračovať… 

Off 

2.4.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top