Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJMOCNEJŠEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE VÔBEC NA ZEM, 6. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 6. MARCA 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ADONAI, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL OLAM, ON so mnou hovoril požehnaní ľudia. Znova, drahí ľudia, PÁN hovoril so mnou vo veľmi, veľmi mocnom rozhovore.

Ďakujem, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, PÁN JEHOVAH TSIDKENU, JEHOVAH ROHI, PÁN MÔJ PASTIER, NÁŠ PASTIER, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia minulú noc veľmi, veľmi mocným spôsobom. BOH OTEC, OTEC nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON ma zodvihol hore zo Zeme a zobral ma priamo pred JEHO TRÓN V NEBI, túto minulú noc. A potom, na tom mieste ON kráčal so mnou pri mieste TRÓNU a na tom mieste mi ukázal OHROMNÝ STROM ŽIVOTA.  

A vidím veľmi svieže pomazanie, pretože tie listy, ktoré mi priniesol, ON použil JEHO ruku, aby ich odrezal a priniesol mi ich, oni zakvitli takmer po celej záhrade, oni prekvitali do vzácneho pomazania, akého som vôbec kedy videl, od kedy ON poslal JEHO DVOCH PROROKOV na Zem, toto bude najdrahšie, najmocnejšie pomazanie, aké som kedy videl, akého kedy Cirkvi videli, od kedy PÁN poslal JEHO DVOCH PROROKOV a úroveň pomazania, ktoré ukázal, potom, kedy mi dal lístie zo stromu života, potom prekvitali do veľmi sviežeho pomazania, a potom druhá úroveň, ON ukázal druhú úroveň.

Znova, čo hovorím, že minulú noc som mal navštívenie BOHA VŠEMOHÚCEHO a v tomto mocnom navštívení ma PÁN zobral do JEHO SÁLY TRÓNU a za BOŽÍM TRÓNOM ON chodil so mnou a ukázal mi tieto ohromné, ohromné listy. Keď ich umiestnil do  mojich rúk, potom začali ohromne kvitnúť v rozdielnej úrovni, ako PÁN mi chcel ukázať, toto je najsviežejšie, najsviežejšie pomazanie, aké som kedy vôbec videl, od kedy ma PÁN poslal, od kedy znížil týchto DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, toto je najsviežejšie pomazanie vôbec, aké som kedy videl. A ja vidím drahí ľudia, rozdielne úrovne pomazania, prvá úroveň je veľmi svieže pomazanie, potom druhá úroveň veľmi sviežeho pomazania a potom tretia úroveň, veľmi hlboké, veľmi hlboké pomazanie a potom štvrtá úroveň, prekvital strom života, prekvitá lístie, ako vietor veje.

Také úžasné navštívenie, kde ma PÁN zobral a SLÁVA PÁNA prevládala na celom mieste. To bol tak mocný moment milovaní ľudia pri BOŽOM TRÓNE BOHA VŠEMOHÚCEHO minulú noc. A potom BOH VŠEMOHÚCI mi ukázal toto ohromné pomazanie, to je najsvieźejšie pomazanie, aké som kedy videl, od kedy ON poslal týchto tu DVOCH PROROKOV. A potom ma priniesol naspäť.        

Takže môžete vidieť požehnaní ľudia, že PÁN hovorí, že tu bude uzdravujúca služba, bude uzdravujúca služba, ktorá sa uskutoční skoro. ON pokračujúco hovorí o tejto uzdravujúcej službe, my nevieme, či to bude na mítingu v Bungome, alebo po mítingu v Bungome. Ale to bude mocná, mocná uzdravujúca služba.

A PÁN ide zodvihnúť množstvo chromých, z pozície odvrhnutia, nikto im nepomáha, prší na nich, ON bude pamätať týchto ľudí. ON zodvihne týchto ľudí z prachu zeme. A posilní ich nohy, otvorí slepé oči, zodvihne chromé deti, zodvihne chromé deti, približne 10 ročné až po dospelých, ktorí boli chromí po celý ich život.    

Bude to svieže, najsviežejšie pomazanie vôbec, aké som kedy videl. A potom požehnaní ľudia, ON ide otvoriť slepé oči. Tí, ktorí sú slepí dospelí, boli večne slepí. ON bude pamätať tých ľudí, ktorí žijú v odsúdenia hodných situáciách. Otvorí slepé oči, odstráni ich zo sveta temnoty, aby mohli vidieť, ako Cynthia  Wanjiku teraz, po prvý krát sa pýta: čo je toto,… a dotýka sa. Potom, otvorí množstvo slepých očí, zodvihne množstvo, množstvo chromých. To znamená, že ON zapríčiní, aby som znova povolal sa zhromaždiť na 84 štadiónov a ON mi prikáže, aby som prehlásil z Nairobi.    

Aby som nariadil, aby vaši chromí sa postavili z prachu, postavili sa a chodili v tomto národe, slepé oči otvorí a na množstvo ľudí sa bude pamätať, na chromé deti, chromých dospelých, chromých ľudí, množstvo, množstvo, množstvo slepých očí sa otvorí.

Túto minulú noc v rovnakom rozhovore ON mi ukázal dieť, dieťa, ktorého oči boli slepé a neviem prečo, ja vidím, akoby PÁN čistil tieto oči s vodou a potom odstránil veci s JEHO RUKOU, a oči videli. Takže to bude veľmi ohromný čas požehnaní ľudia, ja už som to videl a potom, ON ide otvoriť množstvo hluchých uší, ide postaviť množstvo chromých, potiahne ich nohy, posilní, aby sa chromí mohli postaviť bez barlí. Bude sa pamätať na paralytikov, na poranené chrbtice, na zlomené chrbtice, zlomené kosti, zlyhané obličky, na tých, ktorí chodia na dialýzu, bude sa pamätať na stavy srdca, veľké srdcia, srdcia, ktoré sú slabé, ktoré zlyhajú, bude sa pamätať na krvné ochorenia, diabetus, hypertenzie, leukémie, rakovina v krvi.

PÁN bude pamätať JEHO ĽUDÍ požehnaní ľudia, bude to masívna uzdravujúca služba. Ohromná uzdravujúca služba, veľmi mocná uzdravujúca služba, nikdy som nevidel ohromnejšiu uzdravovaciu službu, než túto, ktorú som videl.  A toto sa uskutoční tu v Keni, ale globálne tiež, oni sa pripoja, pretože pomazanie bolo ohromné, enormné a veľmi hlboké, v hlbokej úrovni. A prekvitanie stromu života v mojej ruke, to bolo ohromné navštívenie, šokujúce.

A BOH OTEC, ja HO počujem po mojej pravej strane, zobral lístie a dal ich do mojej ruky. Takže toto je veľmi ohromný čas v histórii Cirkvi. A potom v rovnakom čase vidím, ako PÁN otvoril pre mňa, otvoril cestu pre JEHO DVOCH PROROKOV a uvoľnil ich znova pre národy. Tento rok vidím, že budú navštívenia národov a jeden z národov, ktorý bude navštívený, jeden alebo dva, Taiwan alebo Čína, alebo Brazília, Brazília a Taiwan. To bude veľmi mocné, ja som viudel sám seba v Rio de Janero.

Takže toto je veľmi mocný čas v histórii Cirkvi, to znamená, že aj míting v Lime Peru sa konečne uskutoční. Takže toto je úžasný čas požehnaní ľudia, takže PÁN otvoril nové dvere, svieže enormné pomazanie vôbec, od kedy poslal, znížil JEHO DVOCH PROROKOV Z VEČNOSTI tu na Zem,  z Neba tu, počas žiarivého slnečného dňa, ako bolo natočené na video.

A bude to navštívenie chudobných, tých, ktorí sú v žalostných podmienkach, tí, ktorí trpia, ktorí sú v bolestiach, tí, ktorí boli pripútaní na zem, na prach zeme, chromých celý ich život, ON ich teraz bude pamata, bude na nich pamätať, ako dieťa, ktoré som vám spomínal umýval som si ruky, oči tohto dieťaťa a oči videli.

Takže množstvo, množstvo chromých sa postaví, chromé deti, chromí dospelí, chromé deti, tí ktorí sa narodili chromí a celý život boli chromí, slepé oči sa otvoria, hluché uši sa otvoria, paralytici, ich končatiny budú narovnané a posilnené, zlomená bedrová kosť, zlomené kosti, rakoviny vyschnú, nádory sa vstrebajú, krvné ochorenia, leukémie, ON hovorí o leukémii, hypertenzii, rakovina v krvi, PÁN bude konať masívne uzdravenia v tomto národe a lekári a zdravotníci urobia zdravotnícke tímy, aby ich priniesli.

Aby priniesli týchto ľudí naspäť. Nemocnice ich opustili a neboli schopní liečiť ich stavy. Úžasný čas návštevy, ja vidím sám seba, vidím DVOCH PROROKOV a ko idú von, Buš to bude Taiwan, alebo Brazília, pravdepodobne Lima, Peru, pravdepodobne 3 národy.  

Toto je požehnaný čas požehnaní ľudia, ja vidím masívne pomazanie PÁNA, návštevu BOHA OTCA na Cirkvi požehnaní ľudia.    

Takže PRIPRAVTE CESTU, všetko toto sa deje, aby to bolo schopné vás oživiť, povzbudiť vaše srdce, vaše mysle pre Kráľovstvo, ktoré bolo uložené pre vás. Ja neviem, či toto uzdravujúca služba bude pre mítingom v meste Bungoma ( 7. apríl, pozn. ), alebo po Bungome. Ale nech je to kedykoľvek, toto bude najohromnejšia uzdravovacia služba vôbec.

Nech vás PÁN žehná, todah raba, MESIÁŠ PRICHÁDZA milovaní ľudia, PRIPRAVTE CESTU, pamätajte sa, že to je to čo držíte, požehnaní ľudia. PÁN sa stará o vaše duše, o vašu večnosť, PÁN vám pripomína, ON vás prichádza navštíviť, prečo? Aby sa mohol dotknúť vášho srdca, vyhrať vašu dušu a pripraviť na večnosť.

MESIÁŠ PRICHÁDZA POŽEHNANÍ ĽUDIA!      

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU!

Ja som videl príchod MESIÁŠA, aký krásny čas byť kresťanom, aký úžasný čas byť znovuzrodený, keď PÁN teraz navštevuje Cirkev! Aké úžasné!

Todah rabah, hashem! Todah rabah, toda rahab moji priatelia, ďakujem vám,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU!

Shalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Off 

6.3.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top