Home
 

KONFERENCIA PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, 31. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU
SKRZE JEHO NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
NA KONFERENCII PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA
DŇA 31. DECEMBRA 2018, 1. Časť 

JEŽIŠ JE PÁN! MESIÁŠ PRICHÁDZA! ON JE SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ! A ON MILUJE CIRKEV! HALLELUJAH!

Poďme sa hneď modliť:

OTEC, v mocnom mene JEŽIŠ, VŠETKA AUTORITA A MOC PATRÍ TEBE, my si ŤA vážime OTEC, JEHOVAH YAHWEH, že si si vybral tento čas, správny čas, hovoriť k Cirkvi, aby si dal vedenie pre DOM PÁNA a slúžil radou PÁNA národom Zeme. Mocný OTEC, chcem TI poďakovať za kríž na Kalvárii, my TI ďakujeme BOH JEHOVAH, že si HO uvoľnil z Neba, aby išiel na kríž. Miláčik Neba, Princ Neba, aby prišiel a trpel na kríži, bol týraný, vylial krv, aby vykúpil človeka. My sme vďačný JEHOVAH, žehnáme ŤA, vážime si ŤA, používaš krv, aby si vykúpil TVOJICH ĽUDÍ a pripravuješ ich na večné Kráľovstvo BOHA. OTČE, JA ŤA PROSÍM, aby si usvedčil srdcia ľudí dnes, aby si im slúžil dnes, aby si otvoril ich duchovné oči a pripravili sa na slávny príchod MESIÁŠA, v MOCNOM MENE JEŽIŠ, Amen a Amen!

Hallelujah! Aké úžasné je tu byť dnes! Veľmi mocné je byť v DOME PÁNA! Ako stále stojíme, JA VÁS VŠETKÝCH PRIJÍMAM V MOCNOM MENE JEŽIŠ!

Ja tu vidím veľa národov, aká úžasná rodina BOŽIA! Toto je príklad, ako Nebo bude vyzerať, kde budú všetci ľudia, jedna rodina uctievať BOHA JEHOVAH. Nech vás PÁN JEŽIŠ žehná. Teraz sa môžete posadiť, požehnaní ľudia. Ja viem, že sú aj ľudia vonku, záplava ľudí, ja vás žehnám hneď od vstupu, my si to vážime, samozrejme.

Aká požehnaná hodina, v histórii Cirkvi, halleluijah, všetko poukazuje na túto hodinu. Toto je hodina, ktorá bola tak dlho očakávaná, veľa služobníkov PÁNA veľmi túžili, aby žili a videli túto hodinu, aby videli túto požehnanú a premenenú generáciu, aby pripravili cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA! Inými slovami môžete povedať, že toto je veľkolepé, konečné finále, záverečné finále. A nie je lepší čas v histórii Zeme, kedy byť znovuzrodený, kedy byť kresťanom, pretože teraz Kráľovstvo Božie je blízko.

A iba Cirkev teraz vezmne centrálnu etapu a bude viesť všetky národy k tomuto nádhernému BOHU NEBA, pretože toto sú dni, keď sa zúčastňujete tu na konferencii, sedíte v tomto zhromaždení, kde je mŕtve rozkladajúce sa telo, ( ktor´bolo vzkriesené, pozn. ) A mylsím, si, že toto je historický čas, že?

Takže v tejto hodine, keď začíname týmto mocným posolstvom, ktoré chcem priniesť dnes, začnete si hneď uvedomovať, že tohto času, HOSPODIN teraz stanovil, centralizoval, ustanovil, že iba náboženstvo kríža je jediné, ktoré môže viesť ľudí k nádeji, nádej spoza hroby, do večnosti. ON to teraz ustanovil.

Videli sme muslima, mladého muža, môjho syna, ako vystúpil dopredu a povedal: nieje to o tom, že som počul, alebo čítal, alebo pozeral v televízii, ale ja som tu bol a ja som to všetko videl. To je to, čo on povedal, že ja som to všetko videl a preto som sa rozhodol, že prídem tu a požiadam Vás, aby ste ma viedol k tomu JEŽIŠOVI, o ktorom vy hovoríte. Takže toto je hodina, kedy je veľmi kritické a mocné byť znovuzrodený, pretože teraz PÁN používa Cirkev, naviguje národy do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA! 

 

Off 

6.1.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top