Home
 

VÍZIA NÁVŠTEVY HORY KARMEL, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR, 9. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 9. novembra 2018
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, toto je rozhovor, s ktorým by som sa chcel s vami zdielať. Veľmi ohromný, ohromný rozhovor, ktorý hovorí tak veľmi o čase, v ktorom sa nachádzame. Moment a čas, do ktorého vstúpili Cirkvi.

HOSPODIN ma zobral naspäť do času, naspäť na horu Karmel. starú horu Karmel a po udalostiach na hore Karmel, ON mi chcel osviežiť udalosti, ktoré sa stali na hore Karmel. A moja účasť na hore Karmel v tom čase, zobral ma naspäť do času. V noci, vo sne, a potom, čo sa tam diali všetky udalosti, všetci tí falošní proroci, ( 1 Kráľov 18 kap, pozn. ), ja som im prikázal, aby si ľahli dole, aby si ľahli tvárou dole, a v mojich rukách som držal veľký meč. Opíšem tu dnes ten veľký meč. Veľmi, veľmi veľký, mocný meč. Veľmi mocný, silný meč.

A spôsob, ako oni ležali, oni ležali v 3 radoch. Všetci falošní proroci, keď sa diali udalosti na hore Karmel a ja som prikázal, aby oheň HOSPODINA zostúpil na horu Karmel a obnovil sa OLTÁR HOSPODINA.

Meč bol zakrivený von, ako som ho držal v mojich rukách. Stredná časť je čierna a ťažká, ktorá dáva svoju váhu. Vonkajší okraj je strieborný, žiariaci, zakrivený smerom von, môžete vidieť, že vonkajšia a vnútorná časť je žiarivá, ako dobre nabrúsený meč, A veľmi ťažký, kvôli strednej časti, ktorá je ťažká. A zahnutý meč smerom von, môžete vidieť, že stredná časť prebieha po celej dĺžke. A meč bol ťažký, takže som držal meč s obidvoma mojimi rukami a potom, keď som prikázal všetkým falošným prorokom, aby si ľahli, aby si ľahli tvárou dole, tam kde som stál, prvý, rad, druhý rad, tretí rad, od začiatku, pokúšali sa hýbať hlavou a povedal som: prosím, nepohybujte vašou hlavou. Bol to veľký príkaz pre nich všetkých, aby nepohybovali hlavou. Oni sa pokúšali na mňa pozrieť.

A potom, na príkaz HOSPODINA, ako som držal oboma rukami meč, použil som iba jeden úder a zasiahol som ich krk, ( paaa, paaa, paaa – zvuk ) V podstate som odrezal všetky ich hlavy, bola to tak krvavá noc, bol to veľmi, veľmi krvavý sen, v noci.

Ale HOSPODIN ma chcel zobrať naspäť do času, zjavil mi, čo som robil v minulosti a veľkú škvrnu, ktorá je tiež dnes v Cirkvách. Duchovnú očistu v DOME HOSPODINA. Bola to tak krvavá noc. jeden úder pre každého jedného. Krvavá, ako som očisťoval územie Izraela od falošných prorokov, prorokov Bála. A potom prišiel dážď, do doliny, aby oni neznečistili zem.

Takže toto je veľmi veľké, čo HOSPODIN koná v tejto hodine v misii DVOCH HROZNÝCH PROROKOV ( zo zjavenia Jána 11 kap., pozn. ), pretože teraz v tomto čase koná duchovné zabíjanie. Zabíja falošných prorokov, pozrite sa, čo sa stalo v Lime, v Peru. Nemajú kde utekať, ani kde sa ukryť. Nemôžu viacej klamať! To je úžasný čas!

Dokonca teraz, vidím záznam, ktorý prišiel z Peru. Jeden z PROROKOV HOSPODINA, jeden je značne väčší, jeden z DVOCH SVEDKOV zo Zjavenia Jána 11 kap., počas mítingu v Peru, Jeden je za uctievačmi, oveľa väčší, ako uctievači. Toto je usporiadanie, aké mi ukázal vo sne, keď som bol v Lime v Peru v sobotu v noci. Povedl mi: pozri, MOJŽIŠ, MOCNÝ PRIATEĽ BOHA, prišiel s ELIÁŠOM, HROZNÝM PROROKOM BOHA YAHWEH, ON mi ich predstavil, mohol som ich vidieť. Dnes konečne som videl ten záznam.

Toto je úžasný čas. Dokonca ma HOSPODIN navrátil k udalostiam na hore Karmel, čo sa dialo na hore Karmel. Toto je skvelý čas na to, aby sme to použili k projekcii plánu v tomto čase, duchovné zabíjanie, škvrny falošných prorokov, falošných prorokov, evanjelium prosperity, kazatelia falší, klamstiev, toto je čas, kedy nepriateľ BOHA sa nemôže ukrývať. Teraz je čas činiť pokánie, prijať PÁNA JEŽIŠA a odísť na večnosť.

HOSPODIN to robí teraz veľmi jasne. ON teraz nepoľavuje, nedá sa obmäkčiť vzhľadom na PRÍCHOD MESIÁŠA. Ja som videl prichádzať MESIÁŠA milovaní ľudia.

Toto je ON, o ktorom BOH OTEC hovoril MESIÁŠOVI, a ON povedal: JA POŠLEM MÔJHO POSLA PRED TEBOU PRIPRAVIŤ CESTU, PRED HROZNÝM DŇOM TVOJHO PRÍCHODU. Toto je čas, kedy POSOL, ktorý pripravuje, kráča po tejto Zemi,

Je to veľmi historický čas, požehnaný čas byť kresťanom, byť znovuzrodený, a byť živý a vidieť, čo všetko sa deje a napľňajú sa Biblické písma, toto je úžasný čas milovaní ľudia. Činte milovaní ľudia, drahí ľudia, činte pokánie a pripravte cestu pre PÁNA! Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu! Ja som videl PÁNA prichádzať!

Je úžasné vidieť vzájomné pôsobenie medzi DVOMA SVEDKAMI A BOHOM OTCOM, nedávno teraz, keď natiahol JEHO RUKU  KU NIM, V takomto druhu vzájomného pôsobenia je veľa ukrytého. Hodiny v Nebi majú svoju dĺžku trvania.

HOSPODIN dáva inštrukcie národom, aby sa pripravili v Svätosti, spravodlivým spôsobom. ON mi ukázal v sobotu OHROMNÝCH PROROKOV BOHA JEHOVAH JAHWEH, jeden z nich bol oveľa väčší, ponad uctievačmi, druhý je tu dole, dnes došli fotky, záznam.

Je to veľmi náročný čas v Cirkvi, pre tých, ktorí sú nedbalí, nepozorní, na druhej strane je to veľmi mocný čas pre poslušných. Oblak BOHA prichádza. BOH používa JEHO OHROMNÉHO PROROKA ELIÁŠA, aby otvoril Nebo na púšti, prikázal Nebu, aby sa otvorilo, OBLAK OTCA, naplnil SLOVÁ úžasným spôsobom, celý svet nasledoval kázanie na tomto veľkolepom zhromaždení, v Lime, v Peru, teraz vidíte ako HOSPODIN vedie teraz národy, pripravuje Cirkvi.

Je to veľmi mocné, ako ONI SLÚŽIA PRED HOSPODINOM. Všetkých 15 proroctiev a potom vidíte dažďový prach zo zlata a krištáľu, to zlato sa dá nájsť iba v Novom Jeruzaleme. Posolstvo, ktoré bolo položené pred národmi, takže si teraz viete predstaviť, kde PÁN spája Cirkev. Správy spojené s týmito DVOMA HROZNÝMI PROROKMI HOSPODINA, ich misia je, oni spájajú národy, spájajú Cirkvi s Novým Jeruzalemom, mesto zlata. Mesto je lemované zlatom.

Takže toto je veľmi drahocenný čas, dokonca aj tento rozhovor, ktorý prebieha na tvári Zeme, je to veľmi šokujúce, práca HOSPODINA v tomto čase. JEDEN je veľmi veliký a ohromný, vidíme záznam, ktorý prišiel, veľmi veliký, ponad uctievačmi, v Peru , v lime a druhý koná administráciu HOSPODINA dole.

Toto je prekrásny čas byť znovuzrodený, milovaní ľudia. Byť kresťanom a vybrať si spravodlivosť. A tí, ktorí nenávidia spravodlivosť, je to vcelku čas trápenia a veľkého súženia, pretože toto je čas, kedy BOH JE BOH. ON ustanovuje JEHO SVÄTOSŤ. Takže milovaní ľudia,

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Väčšia návšteva prichádza do Nakuru v Keni, veľa hostí prichádza, veľa leteniek k nám prichádza, bude to veľký čas na Zemi! Todah, todah,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Činte pokánie a odvráťte sa od hriechov, urobte vaše cesty správnymi pred PÁNOM. Todah rabah, toda lachem, todah haverim, todah.

Prosím o zahratie úžasnej skladby, ktorá hovorí o Novom Jeruzaleme, ( nájdete nižšie, pozn. ), o tom, meste, kde sú anjeli, kde chodia anjeli, mesto zlata. Mesto, ktorého ulice sú zlaté. 

Vidíte teraz prívaly požehnania nad Limou v Peru, krásne kryštály. Prší dole prach zlata z Nového Jeruzalema, a prekrásne, drahé kryštály úžasné, z Neba pršali dole.

Aký úžasný čas, nech vás PÁN žehná, ďakujem vám,

Shalom 

limaa1

Off 

10.11.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top