Home
 

HOSPODIN ZJAVIL DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

ŠOKUJÚCE, OHROMUJÚCE!
HOSPODIN ZNOVU ZJAVIL JEHO DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. NA KONFERENCII PÁNA V MOZAMBIKU!
* JEDEN JE VPREDU A DRUHÝ VZADU
* JEDEN VZADU JE NIŽŠÍ AKO TEN VPREDU
* SVEDOK VPREDU JE OBLEČENÝ ROZDIELNE AKO VZADU
*TEN VPREDU DRŽÍ MIKROFÓN V JEDNEJ RUKE A DRUHÁ ĽAVÁ PROROCKÁ RUKA POUKAZUJE SMEROM DOLE
* TVÁR SVEDKA VZADU NEVIDÍME PRETOŽE JR POKRYÁ SLÁVOU
TOTO SÚ DVE OLIVY STOJACE PRED HOSPODINOM CELEJ ZEME
Zachariáš 4: 12 A odpovedal som aj po druhé a riekol som mu: Čo tie dva klasy olív, ktoré sú tesne vedľa tých dvoch zlatých trubíc a ktoré vylievajú shora zo seba olej ako zlato? 13 Na to mi riekol a povedal: Či nevieš, čo znamenajú tie veci? A povedal som: Neviem, pane. 14 Vtedy riekol: To sú dve deti oleja, ktoré stoja pred Pánom celej zeme.
Zjavenie Jána 11: 3 A dám svojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. 4 Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. 5 A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý. 6 Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli.

2 SVEDKOVIA

 

 

Off 

24.3.2018 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top