Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY BOŽIEHO VYKÚPENÉHO ĽUDU

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU POČAS GLOBÁLNEJ BOHOSLUŽBYSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 17. JÚLA 2022,Sumarizácia: CHARAKTERISTIKA BOŽIEHO ĽUDU:✅ To sú tí, KTORÍ SA BOJA BOHA! ✅Sú vždy v prítomnosti Boha a Baránka, ako Zbor POKÁNIA a SVÄTOSTI ✅Vždy sú pred BOŽÍM …Continue reading

Off 

FALOŠNÁ HRIEŠNÁ TROJICA A BOŽIE VAROVANIA PRE SÚČASNÉ CIRKVI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoPOČAS GLOBÁLNEJ BOHOSLUŽBYDňa: 5. JÚLA 2022Sumarizácia Písma: Zjavenie 14:6-8 6 A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu …Continue reading

Off 

VEČNÉ EVANJELIUM A PREČO BABYLON PADOL? VAROVANIE PÁNA ZO DŇA 28/29. JÚNA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 28 / 29. JÚN 2022Sumarizácia: 📌Keby táto generácia kázala pravé EVANJELIUM OD JEŽIŠA NA KALVÁRII, kázali by EVANJELIUM, KTORÉ VYVYŠUJE LEN PÁNA ! 📌Zjavenie Jána 14: 9 – Tretí anjel hovorí, že …Continue reading

Off 

PRENASLEDOVANIE A IDENTITA SKUTOČNÝCH NASLEDOVATEĽOV PÁNA JEŽIŠA, 2. časť, 1. – 2. Máj 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.info Na Globálnej BOHOSLUŽBEDňa: 1. – 2. MÁJA 2022Sumarizácia: CHARAKTERISTIKA TÝCH, KTORÍ BUDÚ VZKRESENÍ PRI DRUHOM VZKRESENÍ: 🔸 Oni OPOVRHUJU BOHOM.🔸 Oni OPOVRHUJU A IDU PROTI BOŽEJ AUTORITE.🔸 Oni OPOVRHUJU HLASOM BOHA.🔸 Oni …Continue reading

Off 

POSOLSTVO O PEKLE ZJAVENÉ BOHOM TEJTO GENERÁCII

TOTO JE POSOLSTVO ZJAVENÉ BOHOM TEJTO GENERÁCII. FAKTY O PEKLE. Mesto, kde je len vchod bez východu Mesto, kde nie je čas ukončenia Mesto, kde sa aktivita vo dne aj v noci NIKDY nezastaví Mesto, kde sa nič nemení Mesto, ktoré nikdy nezmení svoju ústavu Mesto bez kvapky vody Mesto bez úcty a rešpektu k …Continue reading

Off 

MENÁ PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO

MENÁ PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA A ZEME,preložené z Anglick. prekladu Biblie

Off 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 12. Januára 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 12. Januára 2022Sumarizácia: Prajem našim hosťom nádherný let, väčšina z nich stále odchádza, veľmi, veľmi mocný čas. Hostia PÁNA prišli približne v počte viac ako 600, a odchádzajú, niektorí odchádzaju dnes v …Continue reading

Off 

NÁSLEDKY ZLYHANIA POSLÚCHAŤ SLOVÁ PÁNA SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 11. Januára 2022Sumarizácia: Hneď od začiatku PÁN vyjadril večný konflikt medzi DEŤMI BOŽÍMI a deťmi temnoty.PÁN sľubuje, že príde vykúpiť, ale potom dochádza ku konfliktu. PÁN prináša SVOJ PROGRAM, ale nepriateľ prináša …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O MASÍVNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO USA ZO DŇA 13. DECEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 13. Decembra 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ma vzal do Spojených štátov amerických a vidím sériu súdov prichádzajúcich do USA. PÁN ma privádza do domu a v tých kancelárskych priestoroch niekto …Continue reading

Off 

ZJAVENIE NAVŠTÍVENIA NA ZEMI, 7. December 2021,

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 8. Decembra 2021Sumarizácia:

Off 
1 2 3 21
Top