Home
 

PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, ZO DŇA 10. OKTÓBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 10. OKTÓBRA 2021

PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, NÁRODNÁ KATEDRÁLA A MONUMENT VO WASHINGTONE D.C. BUDÚ ZASIAHNUTÉ V ZEMETRASENÍ

Hovoril so mnou PÁN JEHOVAH. PÁN JEHOVAH hovoril o budúcom súde PÁNA. Znovu mi PÁN JEHOVAH hovoril o budúcom Pánovom súde. A nastane veľké zemetrasenie, veľmi veľké zemetrasenie.
PÁN VŠEMOHÚCI sa ku mne, požehnaní ľudia opäť rozhovoril pred niekoľkými minútami. Prichádza veľké zemetrasenie, súd od PÁNA, ktorý sa dotkne Zeme.

Vidím budovu, starú budovu, je to budova, ktorá tam už nejaký dlhý čas stojí, skôr to vyzerá ako katedrála. Že keď PÁN kričal Hlasom, hovoril nahlas, Pánov hlas hovoril nahlas a keď mi povedal, aby som obrátil svoju tvár k tej krajine, potom sa tá budova zrútila. Táto budova sa zrútila.
Je to budova starého štýlu, môžete vidieť, že aj múry sú staré. Vyzerá to skôr ako Národná katedrála vo Washingtone DC, a SÚD BOHA Všemohúceho zasiahne túto budovu, keď sa obrátim k tej budove.


A potom PÁN kričal, hlasno kričal a hovoril: „STAROVEKÍ PROROCI BOHA YAHWEH, STAROVEKÍ PROROCI BOHA YAHWHE!
STAROVEKÍ PROROCI BOHA YAHWEH!


Keď sa budovy rúcali, BOH OTEC, kričiacim Hlasom, povedal jedným hlasom … zakričal: „STAROVEKÍ PROROCI BOHA YAHWEH! Keď som otočil tvár a obrátil som sa k tomu národu.
A tá budova, keď dôjde k zemetraseniu, je typom budovy, ktorá vyzerá ako Buckinghamský palác vo Veľkej Británii, ale je to skôr ako Washingtonská národná katedrála.

Preto PÁN prikázal pokánie. Prikázal zemským národom, aby činili pokánie, a Spojeným štátom Americkým, aby činili pokánie. A ak to neľutujete, zrútim tieto budovy pri zemetrasení vrátane Washingtonského pamätníka. A teraz som videl, že Národná katedrála tiež padne pri zemetrasení, ak nebudete činiť pokánie.

Ak sa nespoja ako jeden človek – tento národ – zídu sa a budú činiť pokánie z homosexuality, ktorá je v danej krajine videná, z evanjelia prosperity, ktoré je vidieť v globálnej kresťanskej televízii, ktorú Spojené štáty vo svete preukazujú, z falošných prorokov, prorokov v týchto televíziách (programoch), falošní apoštoli v týchto televíziách, falošná evanjelizácia a falošní evanjelisti a evanjelium falošnej prosperity, ktoré ničí svet, a obnažené ženy, ktoré ukazujú v televízii (kresťanskej), obnažené tam spievajú, predstierajúc, že ​​takto uctievame Pána.

Hnev BOHA je veľmi veľký,

proti Spojeným štátom Americkým. Preto pri tomto zemetrasení bude zrútená aj Národná katedrála. Blížiace sa zemetrasenie je veľmi silné zemetrasenie. Prikázal som súdu, aby sa dostal do USA.
Pán povedal toto slovo. Pán povedal toto slovo. Pán povedal toto slovo.
Prichádza silné zemetrasenie, prísny súd od BOHA.

A Všemohúci BOH mi prikázal obrátiť svoju tvár k tomuto národu, USA, Spojeným štátom americkým. A pred niekoľkými minútami, keď som obrátil svoju tvár k USA, vo sne som potom videl, že aj národná katedrála sa zrútila a bola obrovským spôsobom zrútená.


Je to budova, ktorá svojou štruktúrou, tvarom a vekom pripomína Buckinghamský palác, ako ju vidíte vo Veľkej Británii, a musí to byť Národná katedrála a niektoré budovy okolo Washingtonu, DC. A tiež som videl Washingtonský pamätník zbúraný na kusy.


Preto je Pán v tejto záležitosti pokánia taký vážny, že americká Cirkev KRISTA musí teraz zastaviť prostitúciu, toto evanjelium prosperity, nedostatok svätosti a teraz musia vyzývať celý národ ako jedného muža k pokániu z homosexuality, že je legalizované v každom štáte, a táto legalizácia marihuany, alkoholu a drog, drogovej závislosti, prostitúcie, potratov. Všemohúci PÁN teraz volá Cirkev a národ Spojených štátov Amerických, USA, k pokániu.

V opačnom prípade PÁN zasiahne moju krajinu mojím jazykom, zasiahne veľmi silné zemetrasenie, ktoré postihne hlavné mesto Washington, D.C., a zničí pamätník vo Washingtone, zbúra Národnú katedrálu a veľkým počtom budov tam otrasie.


BOH povedal toto slovo.

PÁN povedal toto slovo.

PÁN, ON hovoril toto SLOVO.

******************

PRE CELÝ SLOVENSKÝ NÁROD A VŠETKÝCH SLOVÁKOV:

🚩 URGENTNÉ:

MESIÁŠ PRICHÁDZA!


ZALEŽÍ VÁM NA PREBUDENÍ SLOVENSKÉHO NÁRODA?

KAŽDÝ, KOMU ZÁLEŽI NA PREBUDENÍ A SPÁSE NÁŠHO NÁRODA, KDEKOĽVEK SA NACHÁDZATE, NA SPÁSE VAŠICH DETÍ, RODÍN, BLÍZKYCH, MILOVANÝCH, NAŠICH CIRKVÍ, VERIACICH, NÁŠHO CELÉHO SLOVENSKÉHO NÁRODA A SLOVÁKOV,

STE SRDEČNE VÍTANÍ V TÝCHTO POSLEDNÝCH DŇOCH PRED VYTRHNUTÍM CIRKVI, PÁNOVÝM PRICHODOM, NEŽ SA ZATVORIA TIETO MILOSRDNÉ DVERE POKÁNIA!NA NÁRODNOM POKÁNÍ ZA NÁŠ NÁROD V KOŠICIACH DŇA 16. OKTOBRA 2021 MAME STRETNUTIE NA ŽELEZ. STANICI O 15 HOD.

2 KRONIK 7:14 .. a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, ( činil pokánie ) nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Pre bližšie INFORMACIE: 0948 288 495
Email: repentslovakia@gmail.com
www.repentslovakia.com

Off 

11.10.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top