Home
 

SEXUÁLNE HRIECHY, HOSPODIN ZDÔRAZNIL ZÁVAŽNOSŤ SEXUÁLNYCH HRIECHOV

 Nezabúdajte, že SEXUÁLNE HRIECHY spôsobia, že zmeškáte Nebo. SEXUÁLNA NEMORÁLNOSŤ vedie do pekla. 

AKO SA SEXUÁLNE HRIECHY prejavujú v živote kresťana? Akonáhle to budete vedieť, tak potom budete môcť ZATVORIŤ DVERE!

1. Pohlavný styk mimo manželstva – cudzoložstvo. Pred manželstvom – smilstvo.
Cudzoložstvo, smilstvo s kamarátom, kamarátkou,… atď,…
2. Sledovanie pornografie
3. Masturbácia, orálny, análny sex
4. Homosexualita, lesbizmus
5. Sledovanie nemorálnych filmov, nemorálne programy, nemorálne skladby, obrázky atď…
6. Nemorálne telefónne rozhovory, nemorálne rozhovory, vtipy.
7. Sexuálna žiadostivosť
8. Zvody, zvodné slová a postoje…
9. Nemorálny odev, ktorý ukazuje anatómiu vášho tela, ukazuje vaše prsia, tesné sukne / šaty, krátke sukne a muži, ktorí obliekajú tesné, ev. ovisnuté nohavice / košele, ktoré ukazujú ich obrys tela, priesvitné oblečenie, dlhé sukne s rozparkom na boku,…..ženy / muži vidia vaše krivky tela a neuvedomujete si, čo to s nimi robí…

Preto v tomto Zbore Pokánia a Svätosti, najmä ženám, Duch Svätý im pomohol sa obliekať decentne, sväto, majú dlhé šaty, nie tesné. a tiež nosia dlhé kabáty, pokrývajú si krk rolákovým pulovrikom…. Pretože sexuálny hriech je používaný nepriateľom ako nástroj číslo jedna, aby ľudí zvádzal do pekla. A preto musíme zatvoriť všetky dvere, ktoré môžu viesť k tomuto ťažkému hriechu.

Obnaženosť  – sexuálny hriechhttp://www.repentslovakia.com/?p=8571

10. Prehnané účesy, alebo moderné, ktoré majú zaujať pozornosť mužov / žien, aby vás obdivovali.
11. Nemorálne WhatsApp, FB, atď,… profily, otázne je, čo predvádzate a pre koho?
12. Nemorálna spoločnosť, priatelia…
13. Nečisté myšlienky
14. Perverzia
15. Beštiálnosť – sex alebo chuť na zvieratá.
16. Incest – sex alebo chtíč medzi členmi rodiny.
Pedofília – sex. chtíč po ďeťoch..

Pre tých, ktorí nie sú ženatí, vydaté, diabol skrýva sexuálny hriech v nasledujúcich prípadoch:
1. Tajné stretnutia – RANDE a vzťahy pri hľadaní manželských partnerov.
2. „Rezervujú“ sa navzájom, sľubujú si navzájom, “keď skončíš v škole, ožením sa s tebou, alebo keď ste skončili s takou a takou vecou, zoberiem si ťa,.. prosím, nenechaj ma… “
Tu sa zvyčajne otvára cesta nemorálnym rozhovorom, tajným stretnutiam, ktoré končia v sexuálnom chtíči a sexuálnom hriechu.

A mnoho ďalších, …
Nech sa PÁN zmiluje nad nami.

***

1 Korinťanom 6: 12-20

Telá veriacich údami Krista.
Utekať pred smilstvom.
12 Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. 13 Pokrmy bruchu a brucho pokrmom, ale Boh skazí i brucho i pokrmy. No, telo nie smilstvu, ale Pánovi a Pán telu. 14A Boh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou. 15 Či neviete, že vaše telá sú údami Kristovými? Či tedy mám vziať údy Kristove a urobiť ich údami smilnice? Tonech sa nestane! 16Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo. 17 A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.18Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. 19Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

1 Korinťanom 5:1-2
1 Docela počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o akom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi ženu svojho otca. 2 A vy ste nadutí, a nie aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený zpomedzi vás.

Galaťanom 5:19
19 A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť

Marek 7:21-22
21 Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, 22 cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo.

Matúš 15:19
19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania; 20to je to, čo poškvrňuje človeka ….

Efežanom 5:3
3 A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým

Kološanom 3:5
 5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, 6 pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, …

1 Tesaloničanom 4:3
3 Lebo to je vôľa Božia – vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva

Rimanom 1:24-27
24 Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 

Matúš 5:27
Nezcudzoložíš!
27 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci. ( chtíč v srdci, pozn. )

Matúš 19:9
A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Marek 10: 11-12
A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva; 12 a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.

POROZUMIEŤ ZÁVAŽNOSTI SEXUÁLNYCH HRIECHOV, 1. časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR
http://www.repentslovakia.com/?p=6209

POROZUMIEŤ ZÁVAŽNOSTI SEXUÁLNYCH HRIECHOV, 2. časť, PROROK BOŽÍ Dr. OWUOR
Boží pohľad na sexuálne hriechy, cesta do hrobu
http://www.repentslovakia.com/?p=6385

Off 

9.10.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top