Home
 

MICHAELA, MLADÁ SLOVENSKÁ ŠTUDENTKA ZÁZRAČNE VYLIEČENÁ našim PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, Boží služobník Prorok Dr. Owuor

SLÁVA!!! SLÁVA!!! SLÁVA!!! 

patrí nášmu Vykupiteľovi a Spasiteľovi JEŽIŠOVI KRISTOVI.

Drahí bratia a sestry, toto svedectvo, ktoré si prečítate, nech slúži na to, aby sa náš Spasiteľ a Vykupiteľ PÁN JEŽIŠ oslávil v našom národe, Slovenskom. 

V júli 2015, minulého roku sa objavila správa o mladej študentke Miške a jej náhlom krutom osude, s ktorým si lekári nevedeli rady a nevedeli ani diagnózu a ani prognózu, ako sa bude vyvíjať jej zdravotný stav…. 

 V takej situácii by asi každý z nás zúfalo hľadal pomoc všade. Po tejto správe som kontaktovala rodičov Michaely kontaktovaní a boli oboznámení s tým, kto chodí dnes medzi nami po tvári tejto Zeme, poslaný od BOHA a počuli o svedectvách, čo PÁN JEŽIŠ koná, keď posiela na svoje prebudenecké uzdravujúce stretnutia svojho služobníka NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA Proroka Dr. Owuora.

Rodičia súhlasili s požiadaním o modlitbu a dňa 14. júla 2015 bola odoslaná žiadosť o modlitbu BOŽIEMU SLUŽOBNÍKOVI a nasledujúceho dňa, tj. 15. júla 2015 prišla odpoveď od Božieho Proroka Dr. Owuora, s odkazom, aby rodičia boli kľudní, v pokoji, že KRV PÁNA JEŽIŠA JE DOSTAČUJÚCA NA TO, ABY UZDRAVILA ICH DCÉRU MIŠKU, vzápätí sa Miškin zdravotný stav začal zlepšovať. Už v auguste začala sama dýchať a jej stav sa zlepšoval. Dnes Miška hovorí, chodí a dokonca sa pripravuje na skúšky. Aký úžasný je náš PÁN JEŽIŠ! 

Tu si môžete prečítať správy od začiatku ochorenia mladej krásnej študentky Mišky:

Prvá správa krutého osudu Mišky:

http://www.topky.sk/cl/10/1486509/Miska–19–si-chcela-zarobit-na-Cypre–Postretol-ju-kruty-osud–lekari-nevedia–co-robit

PRE LEKÁROV JE JEJ STAV ZÁHADOU…

http://www.tvnoviny.sk/domace/1798868_miska-sa-z-cypru-vratila-ochrnuta.-pre-lekarov-je-jej-stav-zahadou

LEKÁRI NEDÁVALI ŠTUDENTKE ŽIADNU NÁDEJ, najnovšia správa z januára 2016:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393363-mlada-slovenka-ktera-na-kypru-nahle-ochrnula-zacala-opet-chodit.html

***

Keď náš PÁN priviedol JEHO služobníka Proroka Dr. Owuora na mnoho prebudeneckých stretnutí, PÁN dokazoval JEHO prítomnosť nielen zjavením Božej slávy, kedy sme stáli v JEHO Božej prítomnosti a oblaku JEHO slávy, ( môžete vidieť na videách ), ale tiež mnohými zázrakmi a znameniami, ktoré nie je schopný učiniť nikto iný ako BOH, nejde o žiadne falošné zázraky, veď iba náš BOH dokáže stvoriť ušné bubienky, očné bulby, atď atď,  ….keď lekári povedali pacientke, že nemôže počuť, pretože nemá ušný bubienok, ale PÁN JEŽIŠ ho stvoril a pacientka počula, priamo tam, keď prišla na stretnutie PÁNA, … keď lekári povedali pacientke, že nikdy nemôže vidieť, pretože pacientka nemá očné vlákna spojujúce s mozgom, ale PÁN JEŽIŠ ich stvoril, priamo na prebudeneckom stretnutí JEHO Služobníka  za prítomnopsti kamier, … keď prišlo mladé dievča zo slepeckej školy, ktoré sa narodilo nielen slepé, ale nemalo vôbec stvorené očné bulby, prišla svedˇčiť na Boží Oltár jej učiteľka zo slepeckej školy, ale PÁN JEŽIŠ ich stvoril priamo na stretnutí JEHO Božieho sluźobníka, aby národy poznali, že je to NÁŠ PÁN, ktorý poslal svojho služobníka posla, posla JEHO správ, Proroka dr. Owuora, aby poznali národy tejto Zeme, čo dnes hovorí PÁN CIRKVI KRISTOVEJ SKRZE SVOJHO SLUŽOBNÍKA. Pretože sa iste musia naplniť všetky slová, ktoré nám PÁN JEŽIŠ hovorí v Biblii, aby sme sa pripravili na príchod PÁNA.

Drahí bratia a sestry, keď čítate tieto riadky a toto pravdivé svedectvo študentky Mišky sa vás dotklo, vedzte prosím, že PÁN JEŽIŠ je živý, miluje vás a nechce, aby JEHO ľudia trpeli. Pokiaľ ste PÁNA JEŽIŠA ešte neprijali, ako svojho PÁNA A SPASITEĽA, čo je veľmi dôležité pre vašu spásu, prosím pomodlite sa túto modlitbu spásy: 

Svätý Bože, prichádzam k Tebe v mene

Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista.

Verím, že JEŽIŠ KRISTUS je TVOJ SYN,

verím, že na tretí deň vstal z mŕtvych.

Pán JEŽIŠ vyznávam, že som hriešnik

a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov.

Prosím očisti moje hriechy

s TVOJOU drahocennou krvou,

krvou Pána Ježiša dnes,

odvraciam sa od mojich hriechov

a prijímam Ťa dnes do môjho srdca,

ako môjho Pána a Spasiteľa.

Prosím, napíš moje meno

do Baránkovej knihy života,

prosím pošli mi Ducha Svätého,

aby ma naplnil a pomohol mi žiť

v svätosti a ustanov Tvoje SLOVO

v mojom srdci, prosím,

aby si mi pomohol sa  pripraviť

na Tvoj slávny príchod, 

V MOCNOM MENE JEŽIŠ JA SOM SA DNES ZNOVUZRODIL, AMEN.

Off 

1.2.2016 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top