Home
 

Budú všetci žijúci kresťania vytrhnutí?


Obsah z vyučovania Proroka Božieho Dr. Davida E. Owuora
********************************************************
Keď vidíme, že len tí, ktorí žili v absolútnej svätosti v čase smrti, tí budú vytrhnutí, Daniel 12: 2, vidíme potom veľmi jasne, že toto rozhodnutie urobili kresťania pred smrťou.
Ponúka sa teda otázka: v tomto svete posiatom rastúcou sexuálnou nemorálnosťou, žiadostivosťou očí, pornografiou, sledovaním televíznych programov a filmov, ktoré neoslavujú Pána Ježiša, modlárstvo peňazí, čarodejníctvo, pýcha, chronické klamstvo, sledovanie falošných proroctiev, korupcie, zloby, vraždy ( vrátane interupcií), ohovárania, podrážania, klebety, hnevy, hrubé vtipy a špinavé nadávky z toho istého jazyka používaného k uctievaniu Boha Jehova, opilosti, horkosti, fajčenie, potraty, propagácie kondómov, počúvaní bezbožnej, svetskej hudby a nie svätej hudby, ale aj napr.kresťanský rap a reggae, ktoré sú znakmi kráľovstva tmy, príšerné a nemorálne tance pri oltári Pánovom, syndrómy moderného kresťanstva, vydieranie, násilie v manželstve, nevďačnosti, neodpustenia, bez sebaovládania čo sa týka aj jedenia, netrpezlivosť, domýšľaví, milujúci potešenie viac než Pána Boha, neochota sa postiť, reptanie proti skutočným pomazaným od Hospodina, odmietnutie pokánia, ktoré je stredobodom učenia Pánovho a očistenie Jeho krvou, Pána Ježiša, sebectvo, lenivosť, zanedbávanie detí žijúcich na ulici (deti z ulíc) zanedbaním vdôv a matiek samoživiteliek na uliciach, pri jazde autom ich takmer zrazia na ceste do cirkvi, znásilnenia, hádky medzi kresťanmi v cirkvách a rozdelenie sa na malé zlé skupiny, zachovanie zásoby dreva na rakvy v očakávaní na smrť členov cirkvi, homosexualita, lesbické lásky v cirkevných domoch po celonočných modlitbách, vydierania navzájom sa so smrťou z dôvodu účasti v pokání, praktizovania tradičných rituálov po narodení detí, pohreby, svadby- rituálov od nepriateľa, obriezky a zasvätenia, prelomové obrady, obrady pre nové lode, tradičné obrady futbalových tímov pred zápasom, cirkev , ktorá hovorí svojim členom: “sej semeno ” a potom dostaneš viacnásobne a pod……, ubližovania, polygamia, nemorálne tesné oblečenia ukazujúc holé pupky a anatómiu, priehľadné šaty, krátke sukne a priliehavé u žien, ktoré ukazujú nohy žien – majú mať pokryté nohy, nie priliehavou sukňou, ich nohy môžu vidieť iba ich manželia, muži s piercingom na ušiach a na nose, mužské zapletané vlasy, znaky homosexuality, tanečnice, ktoré nosia tradičné Regalia šamanov ( náramky, talizmany ) na oltár Pána Boha, prijímanie darov v cirkvi od diablovych uctievačov, zbožňovanie a milovanie bohatých ľudí, ktorí sú veriaci od diabla v cirkvi, uctievanie človeka viac ako Pána Ježiša, vo veľkých slávnostných príležitostiach, zabíjanie kráv pastormi na hroboch, prinášanie rakiev na oltár Hospodina Boha, zapojenie sa do politických rozhovorov pri oltári Hospodina Boha, a nedržia sa posolstiev o krvi Pána Ježiša a kríža na Kalvárii, a to aj pri oltári Hospodina Boha, podplácanie, prostitúcia, krádeže, náboženskí bez Svätého Ducha, predstierajú zázraky a hovoria falošné (diablove ) jazyky, otvorene praktizujú komédie na oltári Hospodina Boha, bez toho, aby sme sa báli hnevu Hospodina Boha, publikácie článkov vo svetských celoštátnych novinách o množstve peňažných desiatkov a desiatky zhromaždených v cirkvách popri ďalších hriechov; je to naozaj možné, aby dnešný moderný kresťan žil v absolútnej svätosti a bol súčasťou vytrhnutej cirkvi? Je samozrejmé, že len osoba Ducha Svätého môže umožniť kresťanom úplne ukrižovať telo a žiť bez akéhokoľvek z vyššie uvedeného hriechu, duchovný život, ktorý sa páči Bohu a byť súčasťou vytrhnutia.

Situácia, ktorá je v súčasnej dobe charakteristická pre dnešnú cirkev, poukazuje na hĺbku pádu v cirkvi, ktorá má priamy vplyv na počet kresťanov, ktorí žijú dnes, ktorí budú schopní byť vytrhnutí. Je hrozné, že viac ako 90% z nich, ktorí hovoria že sú kresťania, nebudú vytrhnutí. V prípade, že Mocný, Svätý duch nevstúpi do cirkvi a úplne zvráti každý hriech, ktorý je hore uvedený v cirkvách, toto rozhodne požaduje, aby členovia cirkvi boli schopní rozpoznať svoju hodinu, keď Duch Svätý ich navštevuje.

Modlitba Pokánia

Ak máte pocit vo vašej duši, že nespĺňate požiadavky Pána po prečítaní uvedeného článku, a chcete prejsť od hriechov a prekročiť k Pánovi, prosím povedzte túto modlitbu;

Drahý Pán Ježiš,

Kráľ Všetkého stvorenia, Veľký Miláčik Neba, Náš Večný Otec, Môj Vykupiteľ, Drahý Pán Ježiš, ja som prišiel, aby som si to uvedomil dnes, Tebe dnes odovzdávam plnú autoritu nado mnou, vypusti Tvoju plnú moc nad mojou večnosťou, ja sa Ti poddávam dnes do nádeje večnosti, ja Ti poddávam do Tvojich Najschopnejších Rúk, celý môj život, ja Ťa prijímam do môjho srdca ako Pána a Spasiteľa.

Dnes činím pokánie zo všetkých mojich hriechov, ľutujem všetky svoje hriechy, každú neprávosť, zlo a zloby, ktoré môžu byť spojené so mnou vedome či nevedome. Drahý Pán Ježiš, upevni Tvoje slovo v mojom srdci a naplň ma svojím Duchom Svätým. Drahý Pán Ježiš, cítim že čas je na konci, prosím, pamätaj si ma, keď sa vrátiš pre svoju cirkev, sľubujem, že nikdy sa nevrátim zámerne do hriechu, pomôž mi Duchom Svätým spĺňať Božie požiadavky v mojom živote v mocnom mene Ježiš.
Dnes prechádzam k Tebe a som znovuzrodený /á
Amen.

Off 

10.7.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top