Home
 

POSOLSTVO PÁNA TÝKAJÚCE SA NAPLNENIA MASÍVNEHO ZEMETRASENIA V TURECKU A SÝRII, zo dňa 7. Februára 2023

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 7. FEBRUÁRA 2023

Sumarizácia:
Nuž požehnaní ľudia, teraz môžete vidieť Prorocké zrýchlovanie, pretože keď som dal to proroctvo, DVAJA PROROCI BOHA vykročili dopredu 3. Decembra 2022 a dali sme toto PROROCTVO o masívnom zemetrasení, ktoré vidíte ako zasiahlo Turecko a Syriu, môžete vycítiť urgenciu, prorocké zrýchlovanie sa. Ako sa naplňuje veľmi skoro, prichádza veľmi skoro. Ako Zem teraz sedí na prahu historického obrovského zemetrasenia.

A vidíte presné naplnenie sa týchto slov a všetky globálne televízne spoločnosti ako opakujú SLOVÁ DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA BOHA YAHWEH, a toto by mala byť veľmi jasná lekcia k tejto generácii pred uctievaním modlárstva. Špeciálne keď tu práve teraz konáme a slúžime na Zemi.

ŽE MY BUDEME SÚDIŤ UCTIEVANIE MODLÁRSTVA,
MY TO ZVRHNEME DOLE. IBA MESIÁŠ BUDE UCTIEVANÝ NA TEJTO ZEMI.

Odkedy sme tu, my budeme bojovať proti modlárstvu, toto je časť našej misie, a špeciálne v súžení po vytrhnutí Cirkvi.

Takže vidíte veľmi jasne detaily, že budu zasypaní, keď sme povedali, že ich zasypeme. Vidíte aj čas, ako sme ich pristihli o 4 hodine ráno, kedy im PÁN nedal ani príležitosť, aby unikli. A ako boli zasypaní, PÁN im ani nedal šancu, aby vyšli von.

A odhadovaný počet mŕtvych ako vidíte teraz, bude 8x horší.

Toto by mala byť lekcia pre túto generáciu pred uctievaním modlárstva. A pre Cirkev, pre vás je to jasné, pre vás je to jednoduché – PRIPRAVTE SA A ODÍĎDTE ODTIAĽ!

Pretože môžete vidieť nositeľov hnevu BOHA, tí ktorí zasiahnú Zem s globálnym zemetrasením, kde nebude miesta kde uniknúť, nebude miesta kde utekať, kde hory budú hodené do mora, kde ostrovy sa odplavia, títo vykonavatelia zákonov sú teraz už tu. A ONI použijú túto MOC, aby bojovali.

Aby bojovali pre BOHA YAHWEH, ABY BOJOVALI PRE SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO.

Takže toto je veľmi historický čas v živote Cirkvi, a v živote tejto Zeme. Nech všetci ľudia činia POKÁNIE A PRIPRAVIA SA, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Iba pred dvoma dňami som stretol KRÁĽA, JA SOM STRETOL SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO, SAMOTNÉHO MESIÁŠA, TU HORE NAD ZEMOU, PONAD OBLAKMI TU, JA VÁM NEDÁM DETAILY.
MY SME BOLI OSLÁVENÍ KEĎ SME HO STRETLI.

A pamäae sa, iného času, keď sme sa s NÍM stretli sme boli oslávní, toto by vám malo napovedať, aké bolo POSOLSTVO. Iba sa pripravte a odíďte odtiaľto. Buďte si istí, že ako kresťania budete činiť pokánie a budete svätí. A odídete odtiaľ.

Vytrhnutie CIRKVI je blízko, ďakujem Vám.

PROROCTVÁ PÁNA BOHA O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM HISTORICKOM ZEMETRASENÍ:

Off 

7.2.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top