Home
 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY BOŽIEHO VYKÚPENÉHO ĽUDU

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU POČAS GLOBÁLNEJ BOHOSLUŽBY
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 17. JÚLA 2022
,
Sumarizácia:


CHARAKTERISTIKA BOŽIEHO ĽUDU:

✅ To sú tí, KTORÍ SA BOJA BOHA!

✅ Sú vždy v prítomnosti Boha a Baránka

✅Vždy sú pred BOŽÍM TRÓNOM

✅Vždy chvália pred Pánom

✅ Tí, Ktorí chvália PÁNA svojimi skutkami a svojim svätým životom.

Vždy sú povznesení na Nebeské miesto

✅ Boli vykúpení pre Pána

✅ Sú verní Pánovi, YAHWEH

✅ Tí, ktorí sa nedopustili duchovného smilstva tým, že odišli preč, odpadli, lebo sú verní Ježišovi. Verní Duchu Svätému

✅ Tí, ktorí každý deň dvíhajú svoj kríž a v poslušnosti sa podriaďujú každej inštrukcii PÁNA A JEHO NARIADENIAM, ZÁKONOM A USTANOVENIAM bez reptania.

✅ Tí nepočúvajú falošných pastorov, falošných kazateľov, falošných evanjelistov, falošných prorokov a nikdy ich ani nenavštevujú a nešíria

Off 

19.7.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top