Home
 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 12. Januára 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 12. Januára 2022

Sumarizácia:Prajem našim hosťom nádherný let, väčšina z nich stále odchádza, veľmi, veľmi mocný čas.
Hostia PÁNA prišli približne v počte viac ako 600, a odchádzajú, niektorí odchádzaju dnes v noci a JA ICH ŽEHNÁM, žehnám ich s milosťou na ich ceste do ich národov, ako idú domov, aby priniesli PREBUDENIE DO ICH NÁRODOV.

Boli zmocnení mocou – mnoho z nich bolo vysvätených, mnoho z nich bolo posvätených, splnomocnených a povýšených. Veľmi, veľmi mocný čas v Cirkvi.


A znova, v ohromenj vízii, PÁN ma priniesol pred JEHO TRÓN a v tej vízii DVAJA CHERUBÍNI SLÁVY niesli TRUHLU ZMLUVY, DESIVÚ TRUHLU ZMLUVY PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, a kráčali po zlatom chodníku, ktorý sa nachadza vo vnútri CHRÁMU TRÓNU BOHA, JA TU HOVORÍM O SERIOZNYCH TAJOMSTVÁCH NEBA, a umiestnil truhlu zmluvy, ktorú vidite zmienenú v knihe Zjavenia, kde APOŠTOL JÁN videl vo vnútri CHRÁMU BOHA YAHWHEH V NEBI, umiestnili TRUHLU ZMLUVY NA MIESTE TRÓNU.

A v tom čase BOH DUCH SVATÝ, OSOBA DUCHA SVATÉHO, prišiel hovoriť so mnou, počujem HO HOVORIŤ SO MNOU a potom, hneď som hovoril, modlil som sa ako som dostal inštrukcie a ON držal moje rameno a JA SOM DRŽAL JEHO RAMENO, RAMENO BOHA, JA DRŽÍM RAMENO BOHA, BOHA DUCHA SVATÉHO, POTOM SOM ZODVIHOL RUKU A MODLIL SOM SA, jednu ruku, jedna ruka sa držala JEHO RAMENA a JEHO RUKA SA DRŽALA MOJHO RAMENA, pri TRÓNE PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, VO VNÚTRI TRÓNU, CHERUBÍNI umiestnili TRUHLU ZMLUVY PRI MIESTE TRÓNU, a potomokamžite po modlitbe a zmienení sa “V MOCNOM MENE JEŽIŠ”, potom OBROVSKÝ OBLAK BOHA, ktorý vidíte ako navštevuje ZEM práve teraz, OBLAK JEHOVA YAHWEH, OBLAK, KTORÝ JE PÁN BOH VŠEMOHÚCI, OBLAK, ktorý viedol Izrael zo zajatia do Zasľúbenej Zeme z otroctva, do BOŽIEHO ODPOČINKU V JERUZALEME, z Egypta a z púšte do Jeruzalema.

ON PRIŠIEL V OBLAKU a potom ON prešiel cez ZLATÝ CHODNÍK a POTOM SA POSADIL NA TRÓN MILOSTI, a pozval ma, aby som podišiel ku TRÓNU MILOSTI a pozrel sa, čo je vo vnutri. ON MA POKRYL S JEHO SLÁVOU.

A potom, v tom čase, OBLAK prišiel veľmi rýchlo, otvoril sa, s čím sa tu nemôžeme zdieľať, a potom hovoril so mnou, AKO PRIATEĽ HOVORÍ S PRIATEĽOM, ako človek hovorí s priateľom, o tejto Misii, požehnaní ľudia, PÁN hovoril o tejto misii, PÁN hovoril o tomto navštívení.

Je to tak mocný čas, naši hostia stále odchádzajú, JA Vám želám nádherný let, mnohí z nich odchádzajú dnes večer, mali sme viac ako 600 hostí, niektorí z nich sú stále tu v národe a odchádzajú podľa ich leteniek, JA VÁS ŽEHNÁM V MOCNOM MENE JEŽIŠ,
ďakujem Vám,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!


Off 

14.1.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top