Home
 

PRICHÁDZAJÚCI SÚD BOHA DO INDIE PRE MODLÁRSTVO A ĽUDSKÉ OBETOVANIA, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 23. DECEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 23. Decembra 2021
Sumarizácia:


Požehnaní ľudia, čas je 3. 14 ráno a PÁN hovoril so mnou. PÁN hovoril so mnou o ľudských obetiach ( ponúkajú ľudí ako obete, pozn. ), čo sa deje v Indii, ľudské obete v Indii, kde berú mŕtve telá a opekajú ich.
Obetujú ich v obetovaní.


Takže súd BOHA prichádza do Indie ak nebudú činiť POKÁNIE.

Znova, PÁN BOH VŠEMOHÚCI ma zobral do Indie, PÁN ma zobral do Indie a hovoril mi o ľudských obetovaniach, ktoré sa dejú v Indii. A PÁN priniesol tieto ľudské obetovania do mojej pozornosti, a PÁN ma požiadal, aby som priniesol SÚD PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO nad Indiou. A ja vyslovujem strašný SÚD BOHA ktorý zasiahne Indiu ak nebudú činiť POKÁNIE, takže toto je OZNÁMENIE PRE INDIU.

PÁN BOH VŠEMOHÚCI konečne obrátil tvár JEHO DVOCH MEGA PROROKOV smerom ku Indii a PÁN mi ukázal ľudské obetovania, ktoré sa dejú v Indii, kde berú mŕtve telá a opekajú ich nad ohňom z dreva na kúrenie v skutku obetovania.

HNEV BOHA IDE VAŠOU CESTOU, teraz PÁN to priniesol do mojej pozornosti, a PÁN ma nechal stáť, aby som poukázal na Indiu s MOJÍM ĽAVÝM PROROCKÝM PRSTOM, A VIDEL SOM HNEVA BOHA ZASAHUJÚC INDIU.


PÁN ŽIADA NÁROD INDIE ABY ČINILI POKÁNIE V JEŽIŠOVI KRISTOVI, ABY SA ODVRÁTILI OD MODIEL, MODLÁRSKEHO NÁBOŽENSTVA A ĽUDSKÝCH OBETOVANIACH, OD OBETOVANÍ MŔTVYCH TIEL. OPEKAJÚ ICH NA DREVE NA KÚRENIE V SKUTKU OBETOVANIA.

Toto teraz musí prísť ku koncu, ináč HNEV BOHA VÁS ZASIAHNE. Ja už som poukázal na Indiu S MOJOU ĽAVOU PROROCKOU RUKOU, S ĽAVÝM PROROCKÝM PRSTOM, A JA SOM OBRÁTIL MOJU TVÁR SMEROM KU INDII.


Takže SÚD BOHA VŠEMOHÚCEHO prichádza do Indie.


Takže USA stojí za súdom teraz, a India stojí za súdom a Keňa potrebuje činiť POKÁNIE.


MESIÁŠ PRICHÁDZA.Ďakujem vám.
Off 

23.12.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top