Home
 

PROROCTVO PÁNA O UZDRAVENÍ VIACERÝCH CHROMÝCH PRED MENENGAI 4, ZO DŇA 10. DECEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 10. Decembra 2021

Sumarizácia:

PÁN hovoril so mnou minulú noc a v tom rozhovore PÁN povedal, že dokonca teraz, keď smerujeme ku Menengai 4, bude vstávať viac chromých, a bude to ohromné navštívenie na Memengai 4.

Bude to neuveriteľné, prelomené Biblické rekordy! Aké nikdy neboli videné pred tým!Veľmi mocný míting, PÁN mi ukazoval zodvihnuté barle, invalidné vozíky, bol tam chaos.


Keď vstúpia DVAJA NAJMOCLENJŠÍ PROROCI BOHA NA MÍTING, ONI DOSLOVA BUDÚ KRÁČAŤ S BOHOM!Medzi terajším časom a Menengai je množstvo chromých, ktorých PÁN postaví v tomto národe, takže nie je dôvod pre každého z Kene, aby išiel do pekla!

Vidím ženu, ktorá nesie chromého vo veľmi strašnom stave, dokonca aj ruky má ochromené. A PÁN mi ukázal toho chromého a PÁN mi ho ukazoval a bude chodiť.

Takže mnoho chromých bude chodiť medzi terajším časom a Menengai, kedy sa bude konať UZDRAVOVACIA SLUŽBA.

MY SA TERAZ NACHÁDZAME NA PRAHU MEGA MEGA MEGA MEGA HISTORICKOM SUPER SLÁVNOM GRAND MEGA PREBUDENECKEJ SLUŽBE, NAVŠTÍVENIE PÁNA KTORÉ SA STANE NA ZEMI, ale medzi terajším časom a Menengai sa stane mnoho uzdravení, PÁN TERAZ nabíja JEHO SLUŽOBNÍKOV, to bude veľmi ohromujúce.

To bude veľmi divoké, veľmi hrozné, keď vstúpia na územie mítingu. S maximálnou mocou BOHA, chromí sa postavia a budú chodiť, tu a tam, slepé oči budú vidieť, hluché uši sa budú otvárať a budú citlivé, nemí hovoriť, ľudia budú plakať na zemi keď uvidia ako ich chromé deti chodia.

TO BUDE VEĽMI MOCNÉ!

Toto som vám chcel priniesť, čo PÁN so mnou hovoril vo sne a bude pokračovať dvíhať chromých zo zeme ako pripravuje JEHO SLUŽOBNÍKOV NA MENENAGI 4.

To je, čo som vám chcel priniesť v MOCNOM MENE JEŽIŠ,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

ďakujem vám.

Off 

10.12.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top