Home
 

PROROCKÁ VÍZIA PÁNA AKO CHROMÍ CHODIA!, SLÁVA PÁNA JE OČIVIDNÁ IBA TU! SLÁVA PÁNA ZOSTUPUJE IBA TU! VÍZIA PÁNA ZO DŇA 27. AUGUSTA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 27. August 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, aký krásny letný slnečný deň máme von, keď sa pozriete v tento piatok odtiaľ na konce Zeme, tí z vás, ktorí ste naladení z inej strany, je to tu tak krásny deň, žiari v jeho najlepšej žiare, vzduch je veľmi svieži, aký ohromný čas v histórii Cirkvi.

A leukémia je vymazaná, leukémia je vymazaná z krvi! Akútna myeolidná leukémia je vymazaná z krvi, a chromí chodia. A v Kisumu plánujú Kisumu 2 – druhé.

Oslavy v Kisumu budu väčšie, spôsob, ako budú oslavovať chromých a prácu BOHA v Kisumu, pokiaľ v meste Kakamega plánujú, Mombasa plánuje, v Nairobi tiež, každý plánuje, aký úžasný čas v histórii Cirkvi!

Dnes to bude veľmi veliké, veľmi mocná mocná Kesha ( Celonočná Bohoslužba ), oslavná BOHOslužba naplnená mocou, budeme vidieť chromých, ktorí teraz chodia, slepých, ktorí teraz vidia, hluchých ktorí počujú, leukémia je uzdravená, malomocenstvo uzdravené!

Vy ste počuli veľmi dobre túto minulú stredu, že

MALOMOCENSTVO! MALOMOCENSTVO! MALOMOCENSTVO! MALOMOCENSTVO! MALOMOCENSTVO!

JE SKUTOČNÝ TEST, KTORÝ DOKAZUJE, ŽE TOTO JE PROROK IZRAELA! ŽE TOTO SÚ SKUTOČNÍ PROROCI IZRAELA!

Takže ja prichádzam dnes v noci ku Vám s tak ohromným POSOLSTVOM, DNES MÁME TAK OHROMNÉ POSOLSTVO!
DNES to bude veľmi veliké!

PÁN hovoril so mnou minulú noc požehnaní ľudia a ukázal mi chromých, ako vstávajú a chodia. Ja vidím tých chromých, ako vstávajú a chodia, a jeden z nich ako chodí stúpal po nohaviciach pod ním a mal som s ním rozhovor, hovoril som k nemu a ja vidím, ako ľudia chodia v tomto národe!

MESIÁŠ PRICHÁDZA POŽEHNANÍ ĽUDIA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Znova, dnes to bude veľmi mocné, už vidíte, ako sme začali s veľkým ohňom! Každý volá a hovorí, že sú pripravení, pripravení a pripravení!

Bude DNES MOCNÉ POSOSLTVO A MOCNÁ OSLAVA UZDRAVENÍ, MOCNÁ SLÁVA BOHA!

JEDINÉ MIESTO, KDE PRICHÁDZA SLÁVA BOHA, KDE JE OČIVIDNÁ A PREJAVENÁ SLÁVA BOHA, KDE ZOSADLA SLÁVA BOHA, KDE PREBÝVA SLÁVA BOHA, HALLELUJAH!!!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!


Off 

27.8.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top