Home
 

27. MÁJ 2021 – PROROCTVO O PREBUDENECKOM POMAZANÍ A NAVŠTÍVENÍ BOHA OTCA.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 27. Mája 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou dnes ráno, okamžite keď sme skončili s kázaním, PÁN so mnou hovoril. PÁN so mnou hovoril o veľkom prebudení, ktoré prichádza.

Ja vidím chromú, ktorá bude chodiť. Chromé dievča, postaví sa a začne chodiť a predtým, ako chodila, ja som videl sám seba, DVOCH PROROKOV PÁNA ako chodia s ohňom, plamene ohňa ich celých pokrývali, ohromný oheň, ako kráčali smerom ku nej a potom sa postavila a začala chodiť. Takže táto chromá bude chodiť a to je chromé dievča. Neviem, či je to rovnaká chromá, ktorú som videl včera, dnes jej biele oblečenie sa mi zdalo viac bielšie, iba ak dve chromé budú chodiť.

Ale je množstvo chromých, ktorí budú chodiť v národe, kv§li masívnemu POMAZANIU, KTORÉ PÁN vylial na toho, ktorý hovorí s vami. Chromí budú chodiť. Ja vidím chromých chodiť, vidím chromé dievča, neviem či má 3 alebo 4 roky, ale ona sa postaví, je približne toho veku.

Včera som ju videl a jej oblečenie bolo zašpinené so zeminou, pretože sa plazila po zemi, takže to znamená, že chromí budú chodiť po celom tomto národe, je to tak zaneprázdnený čas, zaneprázdnený kalendár, kalendár napreduje, a PÁN zvýšil POMAZANIE NA JEHO SLUŽOBNÍKOV, ON TO VYVÝŠIL, POMAZANIE IDE OHROMNE VYSOKO až k Nebu. Je dôležité pre Cirkev, aby to uchopila. Ale chromí budú chodiť.

A potom tiež PÁN hovoril HLASOM. Pritiahol moju pozornosť ku ohňu, ku plameňom ohňa. Ako sme sa pozerali na DVOCH PROROKOV, ako sa pohybujú s ohňom a prinášajú PREBUDENIE OHŇA.

PREBUDENIE PLAMEŇA DUCHA SVÄTÉHO.

A pozerali sme sa na nich, spolu s BOHOM OTCOM sme sa na nich pozerali, ako chodia, chodili a slúžili. A chromí vstávali a chodili.

Takže prichádza VEĽKÉ PREBUDENIE, NAVŠTÍVENIE BOHA. Toto je čas, kedy sa máme pripraviť, pretože toto všetko poukazuje na príchod MESIÁŠA! Aby sme boli spravodliví a svätí.

Počuli ste z POSOSLTVA včera, že:

KRESŤANSKÁ SPÁSA JE SERIÓZNA ÚLOHA, ZÁVÄZOK!

EXTRÉMNE SERIÓZNA!

Skutok znovuzrodenia sa je vážna úloha, my sme to počuli včera. Kedy sa každá minúta počíta, každá sekunda sa počíta, zakaždým, keď budujete ten dom, buď používate slamu, seno, drevo, alebo požívate drahocenné kamene, ktoré patria k úcte SPÁSY A PRIVILÉGII, ktorá nám je daná, aby sme to uchopili, zlato, to čo poctí PÁNA, striebro, drahocenné kamene.

Takže každá minúta sa teraz zaratáva, pretože potrebujete sa pripraviť, národy potrebujú činiť POKÁNIE! JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA.

KRÁĽ PRICHÁDZA!

A vidíte, aké masívne je prebudenie. A PÁN pripravuje Cirkev, používajúc toto prebudenie, aby budoval SLÁVNU A POMAZANÚ CESTU PRE PRICHÁDZAJÚCEHO KRÁĽA.

PRE PRÍCHOD MESIÁŠA!

Znova, ja som videl chromé dievča chodiť včera, včera ďalšie chromé dieťa som videl chodiť, to znamená, že mnoho chromých bude chodiť, dievčat a chlapcov, po celom tomto národe a za hranicami, ktokoľvek bude naladený.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám.

Off 

28.5.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top