Home
 

5. MÁJ 2021 – POSOLSTVO OHĽADOM OHROMNÉHO NAVŠTÍVENIA SAMOTNÉHO BOHA OTCA ZO DŇA 4. MÁJA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 5. MÁJA 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, dnešné ráno Vám chcem pripomenúť návštívenie, ktoré sa stalo včera. PÁN včera prišiel vo velikom monumentálnom navštívení, veľmi výnimočným spôsobom, a navštívil ma veľmi, veľmi mocným spôsobom včera.

A Nebo sa otvorilo včera, a OBLAK prišiel dole, HUSTÝ TMAVÝ BOLAK prišiel dole, spôsobom, akým prišiel dole v Kisumu, 22. Decembra v roku 2019. Takže toto je veľmi historický čas.

Dnes ráno vás chcem znova pozvať, aby som osviežil vašu pamäť, aby som Vám pripomenul, že včera PÁN BOH VŠEMOHÚCI hovoril veľmi, veľmi historickým spôsobom, SAMOTNÝ BOH OTEC, toto je teraz BOH YAHWEH SAMOTNÝ. TEN, ktorý nám poslal JEŽIŠA KRISTA, aby zomrel za naše hriechy na Kalvárii, a aby nám dal vzkriesenie, ktoré získal pre Cirkev.

Dnes ráno vám chcem pripomenúť závažnosť navštívenia, ktoré sa stalo včera. Toto vám napovie, že je to

veľmi výnimočný čas,

extra výnimočné dni!

Výnimočné dni, ktoré vyžadujú množstvo obozretnosti, množstvo múdrosti, mnoho kalkulácie nad tým, akým spôsobom žijete váš život, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TOTO SÚ ZNAKY,

ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Aký úžasný čas, v ktorom žijeme a dnes budeme mať veľmi MOCNÚ BOHOSLUŽBU! A BOHOSLUŽBA začína skôr, o 16 hod. východo – afrického času, už začne BOHOSLUŽBA, pretože budú mať čas v hlbke noci. V Austrálii je už noc, bude večer, tak teraz môžu pozerať BOHOSLUŽBU. V inej časti Sveta. V Čine bude večer a noc, môžu pozerať BOHOSLUŽBU toho času.

Pamätáte, že slúžime všetkým štyrom koncom Zeme, ale chcem vám pripomenúť monumentálne navštívenie, ktoré sa stalo včera. Keď BOH OTEC otvoril nebo a ON zostúpil v OBLAKU a hovoril ku mne HLASOM.

Veľký TMAVÝ OBLAK, presne ako lievik, rovnakým spôsobom, ako prišiel 22. Decembra 2019. A potom hovoril z OBLAKU JEHO HLASOM. ON HOVORIL KU MNE HLASOM O

PRÍCHODE MESIÁŠA.

Takže čokoľvek robíte, pripravujete veci pre ľudi v nákupných centrách, obchodoch, alebo ste právnik, lekár, sekretárka, učiteľ, ktokoľvek ste, či taxikár, alebo ste si otvoril váš obchod, ste krajčír, alebo opravujete motorky, čokoľvek robíte, vy si musíte pamätať navštívenie, čo sa stalo včera, keď sám BOH OTEC zostúpil v OBLAKU. Ako to urobil v Kisumu v tom sne.

A ON MI HOVORIL O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA.

To je veľmi dôležité. preto vám pripomínam, čokoľvek robíte, pamätajte stále na spravodlivosť. Pamätajte sa, že tí, ktorí ste znovuzrodení, ste znovuzrodení. Pamätáte, že povinnosť, ktorú máme, je zjaviť niekomu inému JEŽIŠA. Choďte ku nim a povedzte im o KRISTOVI. Povedzte im, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Hovorte im o príchode KRÁĽA! Veďte ich naspäť k JEŽIŠOVI, aby sme boli schopní vyhrať množstvo ľudí k SLÁVNEMU PRÍCHODU MESIÁŠA. DO KRÁĽOVSTVA SLÁVY.

Aby nemuseli trpieť v ohni v pekle. Ináč vy budete zodpovední. Takže čokoľvek budete robiť vo vašej kancelárii dnes, pamätajte sa na nasledovanie charakteru SPRAVODLIVOSTI, SVÄTOSTI KRISTOVEJ.

JE TO VEĽMI DÔLEŽITÉ V TEJTO HODINE, ABY CIRKEV BOLA MÚDRA. ABY VŠETKO ČO BUDETE ROBIŤ, ABY TO BOLO VZHĽADOM NA PRÍCHOD MESIÁŠA.

Centralizujte PRÍCHOD MESIÁŠA. UPREDŇOSTŇUJTE PRÍCHOD MESIÁŠA! Pretože včera OBLAK BOHA OTCA ZOSTÚPIL. A ON HOVOPRIL SO MNOU HLASOM O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA. A toto je hodine pre vás, aby ste teraz zosilnili vašu chôdzu, zaostrili vašu chôdzu, vyleštili vašu chôdzu.

Toto je hodina pre vás, aby ste boli múdri pre vašu spásu.

Toto je hodina, aby ste sa stránili zlého na vašich pracoviskách. To je to, čo vám chcem dnes pripomenúť a dať vám vedieť, že je dnes MOCNÁ BOHOSLUŽBA PRIPRAVENÁ, VEĽMI MOCNÉ POSOSLTVO!

Množstvo ľudí žiada POSOLSTVO, ktoré bolo odovzdané na poslednej BOHOSLUŽBE v Nedeľu. Mnoho ľudí žiadalo, aby sme to zopakovali, kvôli swahilčine, aby dostali dôležitosť tohto POSOLSTVA. Bolo to veľmi MOCNÉ, ale bolo to veľmi rýchle.

Takže to bude rekapitulácia, bude to opakovanie tejto správy. Dnes to bude VEĽMI MOCNÁ BOHOSLUŽBA! Veľmi, veľmi mocná BOHOSLUŽBA bude dnes večer, a o 4 poobede začne BOHOSLUŽBA. ( u nás to bude o 15 hod. )

Pretože Južná Korea, Austrália, Čína, Japonsko, sú už naladení. Nech vás PÁN žehná,

Ďakujem vám.


Off 

5.5.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top